WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

В Україні у період адміністративно-командної системи управління економікою незалежний аудит розвитку не набув, хоча державний контроль тут існував уже з початку 19 століття. Проте уже в 1991 році, разом із переходом на ринкові методи господарювання та із змінами у відносинах власності, з'явились передумови для розвитку аудиту. Так, в результаті ухвалення Верховною Радою України в лютому 1991 року Закону України „Про власність", а також активного процесу роздержавлення та приватизації державного майна, почали розвиватись підприємства недержавної форми власності, формується прошарок власників. Зараз підприємства – це самостійно господарюючі суб'єкти, які здійснюють свою діяльність без будь-якого керівництва з сторони вищестоячих міністерств і відомств, без регулюючого впливу державного плану. Тому оцінка результатів господарської діяльності набуває зовсім іншого значення. Це необхідно для встановлення податкових взаємовідносин між державою і господарюючими суб'єктами.

Отож, при переході до ринкових відносин виникла необхідність у новому інструменті оцінки господарської діяльності підприємства – аудиті.

22 квітня 1993 року з'являється Закон України „Про аудиторську діяльність"№3125-12. Надалі цей закон удосконалювався за рахунок змін і доповнень, внесених Законами України від 14 березня 1995року №81/95-ВР та від 20 лютого 1996 року №54/96-ВР. Даний Закон дає визначення поняття аудит, аудиторська фірма, аудиторський висновок та визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні. Його дія поширюється на усі господарюючі суб'єкти незалежно від форм власності та видів діяльності, органи державної виконавчої влади.

Оскільки аудиторська діяльність як така породжена ринковою економікою і є складовою частиною механізму цієї економіки, то закономірно, що саме в таких умовах вона зарекомендувала себе з найкращого боку.

Значення аудиту в умовах ринкової економіки важко переоцінити. Адже потреба в послугах аудитора виникає в кожному з наступних випадків:

 • можливість подання необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);

 • залежність наслідків прийнятих рішень від якості інформації;

 • необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;

 • відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.

Всі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, які мають відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг.

Надзвичайна популярність аудиту в ринкових умовах господарювання пояснюється тією роллю, яку він відіграє для економіки:

- по-перше, незалежний аудит виступає своєрідним гарантом достовірності фінансової інформації для її користувачів. Так, адже у ході аудиторської перевірки установлюється точність відбиття у фінансових звітах фінансового становища і результатів діяльності підприємства, відповідність ведення бухгалтерського обліку встановленим вимогам і критеріям, дотримання підприємством чинного законодавства. Така інформація потрібна, перш за все, дійсним власникам підприємства, а також кредиторам, яких цікавить фінансово-економічне становище „рідних" підприємств та організацій, але які звичайно не мають доступу до облікових записів та не мають відповідного досвіду. Також інформація про дійсний стан підприємства потрібна для встановлення довірчих відносин підприємствам-партнерам та іншим об'єктам господарювання, які контактують з даним підприємством.

- по-друге, незалежний аудит часто відіграє роль незалежного консультанта, який поряд із перевіркою фінансової звітності дає професійну оцінку стану справ. Враховуючи те, що аудитор бачить стан справ на підприємстві з боку стороннього споживача, йому легше помітити прорахунки і недоліки, а виходить, і дати кваліфіковану пораду з усунення майбутніх або вже зроблених помилок, адже при наданні професійних послуг аудитор повинен керуватися інтересами клієнта. Особливо корисними для керівництва можуть бути рекомендації незалежних консультантів в процесі проведення перетворень, які не зустрічають широкої підтримки всередині організації.

У сучасній економічній ситуації, що склалась в Україні, особливого значення набуває проведення аудиту розрахунків з бюджетом. Адже, враховуючи величезну кількість податків і платежів, несформованість і недосконалість податкового законодавства, можна зрозуміти, що бухгалтер підприємства практично не в змозі простежити абсолютно всі зміни в законо- давстві (а також різні трактування спірних моментів). До того ж саме у питанні податкових відношень суб'єктів господарювання з державною казною виникає найбільше зловживань та непорозумінь. І справа професійної честі аудиторів і збереження повної довіри до них з боку клієнтів, громадськості і державних органів – неустанне стеження за змінами у законодавстві та неухильне дотримання „букви закону" у всіх аспектах. Отож, ті підприємства що співпрацюють з аудиторськими фірмами, швидше й оперативніше можуть реагувати на зміни законодавства.

При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом аудитори чи аудиторські фірми в першу чергу проводять перевірку наступних питань[2, с.278]:

 • повнота і правильність визначення оподатковуваної бази;

 • правильність застосування ставок податків і інших платежів, а також арифметичних підрахунків при нарахуванні податків;

 • законність і обґрунтованість застосування пільг при сплаті податків в державний бюджет і місцеві бюджети;

 • повнота і своєчасність сплати платежів в бюджет;

 • правильність складання бухгалтерських проводок по нарахуванню і сплаті платежів;

 • правильність складання і своєчасність представлення в податкову інспекцію форм звітності по видам платежів;

 • правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку записам в головній книзі і балансі підприємства.

Аудит розрахунків з бюджетом – це, мабуть, найбільш трудомістка і найбільш відповідальна ланка роботи аудитора. Проте саме завдяки цій роботі дуже багато підприємств і організацій уникають сплати значних сум штрафів та пені. І від того, як аудитором буде організовано аудит розрахунків з бюджетом, значною мірою залежить якість перевірки. Тому перед проведенням аудиту розрахунків з бюджетом аудитору необхідно здійснити планування самої перевірки і так організувати свою діяльність, щоб забезпечити її високу якість і бути впевненому, що в кожній конкретній ситуації застосовуються найбільш ефективні і діючі процедури аудиту. Для успішного виконання цих задач необхідно:

 • вивчити систему внутрішнього контролю одиниці, яку перевіряють;

 • ознайомитись з мірами, прийнятими для виконання рекомендацій попереднього аудитора;

 • скласти план перевірки, затверджений директором аудиторської фірми і директором підприємства, що перевіряється;

 • підготовити документацію, необхідну для проведення аудиту;

 • здійснити аудит;

 • скласти кваліфікований аудиторський висновок, якщо результати перевірки дають таку можливість.

За умов ринкової економіки не менше значення, ніж аудит, має і аналіз, який є одним із інструментів з'ясування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від багатьох факторів і умов, а від стану розрахунків з бюджетом особливо. Отож, при проведенні фінансового аналізу, значну увагу слід приділити саме аналізу розрахунків з бюджетом.

Інформаційною базою аналізу розрахунків з бюджетом є бухгалтерська звітність, тобто система показників, які відображають майновий і фінансовий стан підприємства на конкретну дату.

Варто зазначити, що аналіз може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Причому внутрішній здійснюють фінансисти підприємства на основі нормативів, що застосовуються в даній організації, способом порівняння їх з фактичними параметрами фінансової діяльності. Зовнішній аналіз здійснюється зацікавленими організаціями – податковою інспекцією, банківськими установами, акціонерами, іншими структурами на основі даних бухгалтерської звітності.

Особливість звітності, яку розроблено згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку полягає в тому, що нею можуть широко користуватись інвестори та інші особи – кредитори, постачальники, конкуренти. Кожен користувач фінансової звітності, як правило, вивчає ту інформацію, котра йому необхідна в процесі його діяльності. Так, власникам підприємства необхідно знати збільшується чи зменшується питома вага власного капіталу, податковим органам – здатність підприємства погасити борги перед бюджетом.


 
 

Цікаве

Загрузка...