WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах) - Реферат

Наукова організація фінансово-господарського контролю і аудиту (в схемах, визначеннях і тестах) - Реферат

письмова вказівка керівника виконавцю, зроблена на документі;
б) письмова вказівка виконавця керівнику;
в) свою відповідь.
19. Основні положення єдиної системи діловодства - це:
а) раціонально організований комплекс взаємопов'язаних нормативно-технічних документів;
б) науково-упорядкований комплекс правил, нормативів і рекомендацій;
в) нема правильної відповіді.
Тема: Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.
План
1. Економічнаінформація, її класифікація та структурні одиниці.
2. Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.
3. Підготовка інформаційного забезпечення.
Література:
1. Про аудиторську діяльність: Закон України. Затверджений постановою ВР України від 22.04.1993 р. зі змінами і доповненнями.
2. Інструкція про порядок вилучення і стягнення коштів, застосування фінансових санкцій за результатами ревізій і перевірок. Затверджена наказом Головного КРУ України від 12.01.1995 р. № 2.
3. Інструкція про проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Затверджена наказом Головного КРУ України від 03.10.1997 р. № 121.
4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К.: Вища школа, 1994 р.
5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. - К.: Вища школа, 1994 р.
6. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - К.: МІМ, 1996 р.
7. Норматив № 13 "Аудиторський висновок". Затверджений АПУ 30.11.1995 р.
8. Закон України "Про інформацію" затверджений Постановою ВР України від 13.11.1982 р.
9. Газета "Голос України". - 1992. - №217.
10. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затверджено наказом МФ України від 24.05.1995 р.
11. Журнал "Бухгалтерський облік і аудит". - 1985. - № 9.
1. Економічна інформація, її класифікація та структурні одиниці.
2. Інформаційне забезпечення фінансово-господарського контролю.
3. Підготовка інформаційного забезпечення.
Контрольні запитання:
1. Що таке економічна інформація?
2. Що розуміють під системою економічної інформації?
3. Що є об'єктом економічної інформації?
4. Що є джерелом економічної інформації?
5. Що таке повідомлення?
6. Напишіть три критерії, що характеризують економічну інформацію?
7. Які існують вимоги щодо інформації?
8. Як класифікується економічна інформація?
9. На які три види поділяється економічна інформація, що характеризує господарські процеси?
10. Напишіть три рівні, що лежать в основі піраміди про інформаційне забезпечення ФГК і аудиту?
11. Чим характеризується економічна інформація?
12. Розкажіть етапи ознайомлення з сучасною нормативно-довідковою інформацією?
13. Які існують принципи створення раціонального потоку інформації?
14. Які існують особливості економічної інформації?
15. Що розуміють під терміном "інформація"?
Тести:
1. Економічна інформація - це...
1) форма подання інформації;
2) сукупність методів генерації передачі та переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства;
3) сукупність відомостей економічного характеру, які виникають під час підготовки в процесі та при управлінні виробничою і фінансово-господарською діяльністю.
2. Під об'єктом економічної інформації розуміють...
1) об'єкт або явище, що має реальне втілення і відмітні риси та існує фактично, або в уявленні людини;
2) елемент, який може формувати або виробляти вхідні повідомлення для системи;
3) сукупність методів генерації передачі та переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства;
3. Під джерелом економічної інформації розуміють...
1) відомості про події, процеси, які відбуваються у господарській діяльності людей, природі, суспільстві;
2) форма подання інформації;
3) елемент, який може формувати або виробляти вхідні повідомлення для системи;
4) об'єкт або явище, що має реальне втілення і відмітні риси та існує фактично, або в уявленні людини.
4. За місцем виникнення економічна інформація поділяється на:
1) вхідну;
2) вихідну;
3) оперативну;
4) внутрішню;
5) планову;
6) зовнішню.
5. Відповідно до рівня використання економічна інформація поділяється на:
1) доречну;
2) достовірну;
3) недоречну;
4) вигідну;
5) недостовірну.
6. Назвіть критерії, що характеризують економічну інформацію:
1) фактографічна;
2) синтактика;
3) програтика;
4) релевантна;
5) семантика.
7. Які існують особливості економічної інформації?
1) масова і об'ємна;
2) планово-норматвино-довідкова;
3) релевантна;
4) робоча.
8. Які існують вимоги щодо економічної інформації:
1) зрозумілість і доречність;
2) планово-нормативно-ділова;
3) масова і об'ємна;
4) релевантність.
9. Регламентована інформація включає в себе:
1) облікову інформацію;
2) нормативні документи;
3) не облікову інформацію.
4) закони.
10. Фактографічна інформація включає в себе:
1) облікову і не облікову інформацію;
2) довідки і рахунки;
3) закони;
4) нормативні документи.
11. Оприлюднена інформація включає в себе:
1) ліцензії;
2) підзаконні акти;
3) відомості у періодичній пресі виданих у спеціальних виданнях;
4) закони.
12. Що розуміють під терміном "система економічної інформації"?
1) відомості про події, процеси, які відбуваються у господарській діяльності людей, природі, суспільстві;
2) сукупність методів генерації передачі та переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства;
3) форма подання інформації.
13. Які існують принципи створення раціонального потоку інформації?
1) визначення інформаційних потребі і способів найбільш ефективного їх задоволення;
2) форма подання інформації;
3) актуалізація.
14. Етапи ознайомлення з сучасною нормативно-довідковою інформацією:
1) актуалізація;
2) розробка цільових програм використання, аналізу і контролю первинної інформації;
3) визначення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їх задоволення.
15. Які види економічної інформації відносяться до класифікації:
1) за стадіями виникнення;
2) за функціями управління;
3) за місцем виникнення;
4) всі відповіді правильні;
5) немає правильної відповіді.

 
 

Цікаве

Загрузка...