WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія розвитку аудиту - Реферат

Історія розвитку аудиту - Реферат

Рис 1.2. Основні користувачі інформації, що підлягає аудиту

Завдання аудиту

Завдання аудиту визначається його метою На сучасному етапі розвитку економіки в Україні основним завданням аудиту є збирання достовірної вихідної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта господарювання і формування на цій основі висновків про його реальний фінансовий стан

Аудит повинен бути організований так, щоб адекватно відображати всі аспекти діяльності суб'єкта, що перевіряється, настільки, наскільки вони відповідають перевіреній фінансовій інформації Для того, щоб скласти думку, аудитор повинен одержати обґрунтовану гарантію того, що інформація в бухгалтерській документації та інших джерелах даних достовірна і достатня Аудитор повинен також вирішити, чи правильно відображена в обліку і звітності відповідна інформація

Виконання основного завдання направлене на задоволення потреб усіх користувачів звітності (рис 12) Проте аудитор, на відміну від інших суб'єктів контролю, виступає діловим партнером клієнта, який, до того ж, повинен надавати різнобічну допомогу клієнту в усіх його справах Тому аудит паралельно з основним виконує як функціональні завдання — коригування, оперативний контроль, так і стратегічні завдання.

Завдання коригування У випадку, якщо за результатами аудиту аудитор зробив негативні висновки, він може на прохання клієнта дати рекомендації щодо виправлення помилок (але не виправляти їх).

Завдання оперативного контролю — систематичний контроль безпосередньо в процесі діяльності суб'єкта з метою попередження помилок або вибору оптимальних рішень (не приймати рішення, а допомагати у їх виборі).

Стратегічні завдання полягають в обґрунтуванні оптимальної або пропозиції альтернативної стратега та перспективної програми розвитку суб'єкта господарювання на підставі даних, одержаних у процесі аудиту

1.3. Виникнення аудиту в світі

Слово "аудит" походить від лат "audio" — "слухаю" (відповідно "auditor" — той, хто слухає) У середньовічній Європі, коли писемних людей було мало, аудитором називали службовця, який повинен був вислуховувати звіти посадових осіб На початковому етапі розвитку аудиту на аудитора покладались функції контролю за діяльністю посадових осіб з метою викриття фактів обману та шахрайства

Ще у стародавньому світі, як тільки функції володіння і управління власністю були поділені між такими основними суб'єктами господарювання того періоду, як держава і рабовласницький маєток, була вперше усвідомлена необхідність в аудиті Зокрема давньоримські джерела, що збереглись до нашого часу, свідчать, що облік, як правило, вели одночасно і незалежно один від одного двоє спеціально призначених осіб Така організація облікового процесу, передусім, була зумовлена бажанням запобігти розкраданню державної скарбниці або майна окремого рабовласника Водночас вона слугувала для підтвердження точності звітності Крім того, для перевірки правильності облікових записів використовували інвентаризацію Але і на ці прийоми контролю цілком не покладались

Традиційною для тих часів була так звана практика "прослуховування" бухгалтерів Прагнучи одержувати якомога більший прибуток, власники, що наймали управлінців, призначали контролерів, до обов'язків яких входило вислуховувати підзвітних осіб Так здійснювався контроль на приватному рівні На державному ж рівні створювалися спеціальні органи (облікові управління), які контролювали збір податків та державні витрати

Вважається, що аудит як вид професійної діяльності виник в Англії Одними з найдавніших англомовних облікових документів, які дійшли до наших часів, є згадки про аудит в архіві Казначейства Англії і Шотландії 1130 р Також є дані про існування аудиту в 1299 р та до 1324 р, коли королівським указом були призначені аудитори в графствах Оксфорд, Беркшир, Південний Емптон, Уілтс, Самсет і Дорсет у ХVІ ст. правовий контроль облікових книг був офіційно введений у багатьох країнах світу Для позначення особи, яка здійснювала перевірку облікових записів, в Англії вже використовувався термін "аудитор"

Тому не дивно, що перший у світі законодавчий акт, що регулював діяльність аудиторів, був виданий у 1285 р королем Англії Едвардом І Відповідно до цього закону від імені держави надавались певні привілеї аудиторам, якими були не тільки особи з числа довірених слуг сеньйорів, але й деякі категорії цивільних службовців

Згідно з законом, метою перших обов'язкових перевірок був незалежний розгляд бухгалтерських записів і звітів, а роботу осіб, які їх проводили, прирівнювали майже до фінансового аудиту в сучасному його розумінні Аудит передбачав лише ретельну звірку фактів із документами та іншими даними Звідси, робота аудиторів цього періоду полягала в детальній перевірці кожної господарської операції Концепція вибіркової перевірки як аудиторської процедури ще була невідомою Як правило, аудит проводився для замовника (дворянина, короля) окремою особою, а у випадку публічного оприлюднення його результатів -— комісією Аудитори того часу ще не мали фахового статусу, хоча вже й були зобов'язані проводити перевірку чесно, зі знанням справи, з належною увагою і повагою до інтересів особи, яка їх запросила Незалежність аудитора досягалася через його призначення "замовником" і заборону будь-яких приватних контактів між ним і особою, що перевірялася

У XVII-XIX ст., коли фінансові кризи стали актуальною проблемою, аудит набув найбільшого розвитку Як наслідок криз збільшувалася кількість збанкрутілих підприємств, що підвищувало попит на бухгалтерів-експертів, які б захищали інтереси власників Фактична робота аудитора полягала в контролі за правильністю ведення бухгалтерського обліку і складанням звітності Після закінчення кризи почався стрімкий розвиток акціонерних товариств Зацікавлені особи почали вимагати достатнього для прийняття рішень обсягу інформації, що містилася б у річних звітах, і обов'язкового оприлюднення аудиторських звітів та висновків

Першим документально зафіксованим випадком проведення незалежного аудиту спекулятивної діяльності акціонерних товариств вважається крах "Південноморської Компанії" у Великобританії в 1720 році Ця подія в історії відома як "Південноморська бульбашка" Коли з'ясувалося, що директорат компанії неспроможний ані виконати взяті зобов'язання по сплаті дивідендів, ані викупити випущені в біржовий обіг акції, У справу втрутились державні органи Ними був призначений бухгалтер Чарльз Снел для незалежної додаткової перевірки допоміжних облікових записів цієї компанії

У цей же період з метою запобігання недоброчесних угод була започаткована практика державного регулювання фахової Діяльності облікових працівників Важливим досягненням стало визнання на державному рівні необхідності проведення незалежного аналізу рахунків великих та малих підприємств Знову ж таки першим у сфері законотворення виступив уряд Великобританії У 1720 р парламент цієї країни прийняв "Акт про Мильну бульку", що забороняв акціонерну форму підприємницької діяльності і єдиною можливою визнавав партнерство Лише у 1825 р акт було скасовано під тиском громадськості З 1844 р у Великобританії вийшла серія законів про компанії, згідно з якими їх керівники були зобов'язані один раз протягом року надавати акціонерам підписаний ними балансовий звіт підприємства і запрошувати незалежного бухгалтера (аудитора) для перевірки і підтвердження звітності перед акціонерами

Досвід Англії в розвитку аудиту справив великий вплив на інші країни і передусім на США Аналогічні закони про обов'язковий незалежний аудит дещо пізніше були прийняті у Франції (1867) і США (1887).

Незважаючи на такий прогрес в аудиторській практиці, лише в другій половині XIX ст. професійний аудитор увійшов на повних правах до ділового світу Це було пов'язано з будівництвом залізниць і зростанням кількості страхових компаній, банків та акціонерних товариств У кінці XIX ст. роз'їзні аудитори вже відвідували розкидані по всій країні транспортні агентства з метою оцінки ступеня відповідальності адміністрації за майно і систему звітності

І тільки наприкінці XIX ст. незалежний аудит сформувався як самостійна сфера професійної практичної діяльності Зміни в попиті на аудиторські послуги в США на початку XX ст. стали причиною докорінних змін ряду цілей аудиту Подальший розвиток ринкових відносин вимагав великих капіталовкладень, що призводило до збільшення ризику Для дисконтування акцій на фондовій біржі, одержання позик від приватних осіб або банківських кредитів тощо стало правилом надавати зацікавленим особам фінансову звітність своєї компанії, перевірену на предмет u точності і достовірності Такі послуги в масовому порядку надавали незалежні бухгалтери (аудитори) У той же період почалося утворення різноманітних організацій або спілок професійних бухгалтерів, які вимагали від урядів країн законодавчого оформлення своєї діяльності


 
 

Цікаве

Загрузка...