WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті - Реферат

Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті - Реферат

Практика роботи аудиторських фірм свідчить про переваги повторюваного аудиту Така співпраця зручна і аудиторам (протягом багатьох років вони досконало вивчають діяльність клієнта), і клієнту, який отримує допомогу і підтримку, засновані на багаторічній співпраці Більше того, заміна клієнтом аудиторської фірми часто викликає настороженість як у споживачів інформації, так і у аудиторів.

По відношенню до атестації.

Послуги, що надаються аудиторами, поділяються на атестовані (які вимагають надання аудиторського висновку, перш за все, це власне аудит) і на неатестовані (які не вимагають надання аудиторського висновку) Окрім трьох видів аудиту (і, в першу чергу, аудиту бухгалтерської звітності) до атестованих послуг аудиторів та аудиторських фірм належать.

а) контроль правильності, який проводиться меншими обсягами перевірки, ніж при аудиті Контроль правильності часто будується на аналізі ефективності внутрішньогосподарського контролю суб'єкта, що перевіряється, або, рідше, на наданні аудитором висновку про прогнозовані.

перспективи роботи клієнта (також заснованих на перевірці детальних бізнес-планів та інших прогнозованих тверджень адміністрації);

б) оглядова перевірка. Порівняно з аудитом, а також із контролем правильності, вона проводиться за скороченою програмою. Наприклад, оглядова перевірка застосовується для квартальної бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та Інших економічних суб'єктів при аудиторському супроводі бізнесу клієнта, хоча практика показує, що існує і попит на оглядові перевірки річної бухгалтерської звітності;

в) узгоджені з клієнтом процедури. Відповідно до замовлень клієнта аудитор може перевірити окремі ділянки звітно-аналітичної роботи клієнта. Наприклад, це може бути раптове зняття залишків по касі з подальшою перевіркою , касових операцій або підтвердження реальності дебіторської заборгованості, або оцінка активів і пасивів економічного суб'єкта ("вартості підприємства"), структурних підрозділів підприємства тощо.

До неатестованих (що не вимагають представлення аудиторського висновку) належать послуги, за якими формальна звітність аудитора безпосередньо на адресу клієнта відсутня. Серед них:

а) відновлення та ведення бухгалтерського обліку; складання бухгалтерської звітності, а також звітності по цінних паперах, проспектів емісії тощо;

б) податкове планування та оптимізація оподаткування, складання декларацій про доходи та представлення інтересів клієнта в податкових службах;

в) консультаційні послуги, що надаються зазвичай не тільки у сфері бухгалтерського обліку і податків, але й комп'ютерних систем (у тому числі автоматизація бухгалтерського обліку й аналітичних робіт), технологи виробництва і навіть з підбору кандидатів на керівні посади.

2.4. Аналітичні процедури в аудиті

Необхідним елементом методики аудиту є аналітичні процедури, тобто вивчення інформації шляхом аналізу та зіставлення відповідних показників перевірюваного суб'єкта господарювання з метою виявлення незвичайних або невірно відображених у бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності, а також установлення причин виявлених помилок та перекручень.

Аудитор повинен використовувати аналітичні операції на стадії планування для більш правильного розуміння характеру підприємницької діяльності клієнта і визначення галузей потенційного ризику. Виконання аналітичних процедур протягом планування аудиту може допомогти краще виявити аспекти підприємницької діяльності клієнта, які були невідомі аудитору, і визначити характер, час та рівень інших аудиторських процедур.

Головною умовою можливості застосування аналітичних процедур є існування стійких взаємозв'язків між обліковими даними, що перевіряються за їх допомогою. Починаючи від великого винахідника (в галузі бухгалтерського обліку) Луки Пачолі до наказів Міністерства фінансів та вказівок Державної податкової адміністрації, бухгалтерський облік — це система правил, орієнтована на перехресний контроль, що забезпечує якщо не неможливість, то ускладнення приховати будь-що. Теоретичним обґрунтуванням того, якою мірою аудитори можуть покластися на аналітичні процедури в ході фінансового аудиту або інших видів аудиторської діяльності, слугує постулат достовірності минулої інформації в майбутньому.

За формою аналітичні процедури є зіставленням фактично врахованих величин звітного періоду чи розрахованих на їх підставі співвідношень із розробленими аудитором або очікуваними. Очікувані величини можуть бути отримані в явній або неявній формі з таких джерел інформації: фінансової звітності поточного та попередніх звітних періодів, бюджетів, прогнозів, операційних даних суб'єкта господарювання; фінансової звітності інших підприємств галузі, публікацій, галузевих та загальноекономічних даних тощо.

Основні прийоми аналітичних процедур: процентні порівняння, коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства, балансовий метод. Так, у процесі проведення перевірки аудитор застосовує наступні аналітичні процедури:

а) порівняння фактичних показників бухгалтерської звітності з плановими (кошторисними) показниками певного економічного суб'єкта — при цьому аудитор повинен оцінити методику планування, яку використовує економічний

суб'єкт та переконатись, що клієнт не змінив бухгалтерських показників звітного періоду відповідно з плановими показниками;

б) порівняння фактичних показників бухгалтерської звітності з прогнозними показниками, самостійно визначеними аудитором — при цьому аудитор будує свої думки на підставі тенденцій, що склалися;

в) порівняння показників бухгалтерської звітності і пов'язаних з ними відносних коефіцієнтів звітного періоду з нормативними значеннями, що встановлюються діючим законодавством або самим економічним суб'єктом — при цьому аудитор здійснює розрахунок й аналіз відносних показників поточного періоду; зіставлення і аналіз змін відносних показників, розрахованих для того ж економічного суб'єкта в різні періоди; порівняння змін декількох видів відносних показників;

г) порівняння показників бухгалтерської звітності з серед-ньогалузевими даними — при цьому аудитор повинен врахувати, що галузеві дані є середніми значеннями і можуть бути (особливо в перехідний період розвитку економіки) такими, що не відповідають показникам даного економічного суб'єкта;

д) порівняння показників бухгалтерської звітності з небух-галтерськими даними (даними, що не входять до бухгалтерської звітності) — при цьому аудитор повинен переконатись у точності небухгалтерських даних, які він використовуватиме;

є) аналіз змін протягом певного часу показників бухгалтерської звітності і відносних коефіцієнтів, пов'язаних з ними — при цьому здійснюється просте порівняння статей бухгалтерського балансу й аналіз їх різких змін; аналіз змін статей порівняно зі змінами інших статей. Аудитору слід переконатися в ідентичності методики визначення окремих статей у балансах, що порівнюються. Застосування аналітичних процедур регламентується МСА 520 "Аналітичні процедури". Останнім рекомендується аналітичні операції використовувати:

а) щоб допомогти аудитору при плануванні характеру, часу і розміру інших аудиторських процедур;

б) як процедури перевірки на суттєвість, коли їх використання може бути більш ефективним або продуктивним, ніж тести деталей з метою скорочення ризику невиявлення за окремими твердженнями фінансової звітності підприємства;

в) як остаточний (заключний) огляд фінансової звітності підприємства на стадії завершення аудиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...