WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту - Реферат

Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту - Реферат

Аудитор на підставі проведеної перевірки видає висновок про те, що фінансова звітність дає дійсне, повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта, що перевіряється Система бухгалтерського обліку, що використовувалася на підприємстві, відповідає законодавчим та нормативним вимогам Фінансову звітність підготовлено на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, яка достовірно та повно надає фінансову інформацію про підприємство Аудитор своїм висновком засвідчує, що суттєвих порушень та помилок на підприємстві немає, а звітність достовірно та повно відображає фінансовий та майновий стан підприємства

Тобто ревізор свідчить, що крім встановлених і відображених в акті помилок не виявлено, а аудитор — що суттєвих порушень і помилок немає

Звідси і різний ступінь відповідальності Ревізор як працівник органу, що призначив ревізію, несе відповідальність тільки за трудовим законодавством

На аудитора (аудиторську фірму) може бути подано позов про відшкодування нанесених збитків у повному обсязі за цивільним правом При цьому позивачем може виступати як клієнт, так і третя особа, якій нанесено збитки в результаті недоброякісної перевірки Крім цього, аудитор, який працює в аудиторській фірмі, також несе відповідальність у разі неякісної перевірки за нормами трудового права

Відмінність аудиту від перевірки

Перевірки носять тематичний характер Вони призначені для вивчення однієї або декількох сторін виробничої, господарської чи фінансової діяльності Тематичні перевірки, як правило, здійснюються з ініціативи вищих та державних органів Прикладом тематичної перевірки є перевірки податкової державної інспекції (ПДІ) правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків до бюджету

Таку тематичну перевірку на замовлення клієнта може виконувати й аудитор Але відмінності між тематичною перевіркою, проведеною аудитором, і податковим інспектором досить суттєва

Як і в попередньому випадку, розглянемо відмінність аудиту від перевірок державної податкової інспекції за певними ознаками

- за метою проведення аудитор робить висновок щодо достовірності перевіреної інформації, направлений на зменшення ризику клієнта та користувачів публічної звітності Податковий інспектор робить перевірку повноти і своєчасності нарахування та сплати податків, виконує фіскальну функцію держави,

- за практичними завданнями аудит направлений на виявлення наявних порушень та помилок, указує шляхи їх усунення, тим самим допомагає клієнту уникнути штрафів за несплату платежів, запобігає погіршенню фінансового

стану клієнта Податковий інспектор свої зусилля направляє на стягнення несплачених податків, пені за їх прострочення та накладання штрафів, чим значно погіршує фінансовий стан підприємства,

— за характером відносин аудитор діє на підставі цивільного договору, відносини між аудитором (аудиторською фірмою) носять горизонтальний характер, базуються на незалежності, доброзичливості, рівноправності та підзвітності аудитора перед клієнтом, податкова перевірка — це виконавча діяльність, податковий інспектор, виконуючи волю держави, здійснює перевірку, при якій відносини між клієнтом та інспектором характеризується вертикальними зв'язками, яким не властиві доброзичливість та рівність сторін у відносинах,

— за ви ґратами послуги аудиту оплачує клієнт, включаючи витрати на оплату аудиторських послуг до валових витрат у податковому обліку, до адміністративних витрат у бухгалтерському обліку, оплата перевірки здійснюється державними органами за рахунок бюджету,

— за відповідальністю аудитор несе відповідальність перед клієнтом та третіми особами за нормами цивільного права та перед АПУ — за законом України "Про аудиторську діяльність", податковий інспектор несе відповідальність за нормами трудового права,

— за результатами аудитор видає висновок щодо аудованої інформації та звіт про проведену роботу, в яких підтверджує достовірність аудованої інформації, надає рекомендації клієнту щодо виправлення помилок, зберігає в таємниці інформацію, інспектор складає акт, де вказує виявлені порушення щодо нарахування та сплати податків, точно обраховує суму недоплачених податків, суми пені та штрафів, інформує податковий орган, який призначив перевірку, вживає заходи щодо стягнення несплачених податків та майнового забезпечення стягнень

На практиці такі розбіжності в діяльності аудиторів і податкових інспекторів часто сприяють розвитку антагонізму між людьми цих професій

Аудитори знаходяться в більш привілейованому становищі. Замовник платить їм за перевірку згідно з договором. Аудитор показує клієнту недопіки в його роботі і радить, як краще їх позбутись Інспектор накладає штрафи та стягує пеню Ставлення клієнта до податкового інспектора, як правило, недоброзичливе Оплата праці податківця фіксована державою, обмежена можливостями бюджету При цьому робота аудиторів і податкових інспекторів ведеться паралельно Перевірка аудитором не звільняє підприємство від перевірки інспектором

У розвинених країнах, де на аудитора покладені деякі функції фінансового контролю, аудитори підтверджують достовірність звітності і правильність нарахування податків У цих країнах звіт, не підтверджений аудитором, не може бути прийнятий державними фіскальними органами У випадку, якщо компанія хоче одержати кредит, то вона подає до банку звітність, підтверджену аудиторським висновком Тобто використання послуг аудиту є досить розповсюдженим, що дозволяє максимально зменшити кількість перевірок ДПЇ й інших державних контролюючих органів та зменшити витрати на їх утримання за рахунок платників податків

Відмінність аудиту від бухгалтерського обліку як складової системи внутрішнього контролю При опрацюванні зарубіжної літератури з аудиту читачі зустрічають поняття "присяжний бухгалтер" — як часто називають аудиторів у США та Великобританії А тому іноді дехто ототожнює бухгалтерський облік і аудит, хоча вони відрізняються по суті.

Бухгалтерський облік здійснює безпосередньо інформаційне відображення кругообігу господарських засобів та джерел їх формування, контролює збереження та раціональне їх використання Тобто контрольні функції мають місце, але в першу чергу бухгалтерський облік забезпечує відображення господарських процесів — інформаційне, безперервне, суцільне, обов'язкове, точне Професійний бухгалтер може надавати професійні послуги, які вимагають знань бухгалтерського обліку чи суміжних дисциплін, крім аудиту, який може виконувати лише сертифікований аудитор Бухгалтер, як правило, це штатна одиниця або залучена особа, яка виконує разові роботи на підставі укладених контрактів Аудитор же працює на договірній основі

Підбиваючи підсумок, слід відзначити, що аудит на відміну від інших форм господарського контролю є підприємницькою незалежною діяльністю, яка здійснюється на добровільних засадах на підставі договору між клієнтом та аудитором (аудиторською фірмою) Правові відносини регулюються цивільним правом з обов'язками і відповідальністю, передбаченими цими правовими нормами


 
 

Цікаве

Загрузка...