WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту - Реферат

Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту - Реферат

Реферат на тему:

Предмет, об'єкти і суб'єкти аудиту

Предмет аудиту

Вивчення будь-якої науки починається з визначення її предмета, тобто з'ясування того, чим вона займається, окреслення кола основних питань, котрі нею вирішуються.

До предмету аудиту слід відносити процеси і явища, які відображені документально І пов'язані з господарською діяльністю підприємств, при цьому межі аудиторського дослідження визначаються його метою. Аудит включає контрольний перегляд здійснених господарських операцій з метою підтвердження повноти, достовірності та об'єктивності інформації, що надається користувачам. При цьому всі господарські операції, що здійснюються на підприємстві, можна звести до трьох основних процесів: придбання засобів виробництва, виробництво продукції (послуг) і реалізація готової продукції (послуг). Аудитор спрямовує свою увагу в минуле для пізнання істини, її підтвердження та формування висновків щодо аудованої Інформації з метою зведення до мінімального ризику користувачів інформації. Вивчаючи відповідну інформацію про господарські процеси, аудитор відтворює картину минулого на підставі письмових свідчень. Переглядаючи документи, вивчаючи суть операцій, аудитор подумки відтворює ланцюг взаємопов'язаних фактів роботи підприємства. Аналіз облікових операцій — це лише частина інформації, що вивчається аудитором, бо рамки документального відображення господарських операцій, які досліджує аудитор, значно ширші за рамки бухгалтерського обліку. Аудит не може здійснюватися без досліджень оперативного обліку, інформації з діловодства, висновків спеціалістів тощо. У цих випадках аудитор розглядає питання, що належать до господарських операцій, але не знаходять відображення в бухгалтерському обліку.

Об'єкт аудиту

Предмет, на котрий направлена наша . цілеспрямована активність, наша діяльність в діалектико-матеріалістичному розумінні, є об'єктом. Це означає, що предмет у своїй початковій формі уже належить до сфери суспільних відносин. Дещо стає об'єктом вивчення тільки після того, як розвиток предметно-продуктивної діяльності суспільства дає йому необхідну спрямованість і масштаб огляду.

Звідси, термін "об'єкт аудиту" слід розглядати як окремий елемент предмета аудиту, на який направлена дія аудитора. Залежно від направленості аудиту аудитор у своїй діяльності має справу з об'єктами, досить різними за своїм складом, цільовою орієнтацією та іншими характеристиками. Об'єктами аудиту є здійснювані господарські процеси, які в сукупності становлять господарську діяльність суб'єкта, що перевіряється. Об'єкти аудиту досить багатогранні, тому дати їх вичерпний перелік неможливо. Сукупним об'єктом аудиту можна назвати документально зафіксовану інформацію про наявність і рух засобів підприємства та джерела їх формування.

Суб'єкт аудиту

Об'єкт і суб'єкт — це взаємодоповнюючі протилежності соціального процесу і, перш за все, людської матеріально-виробничої діяльності, це сторони одного цілого, які не мають сенсу, якщо їхня цілісність розпадається, або якщо будь-яка категорія розглядається окремо від іншої.

Якщо повернутися до визначення предмета аудиту, то ми розглядали його як процеси і явища господарської діяльності, на вивчення яких спрямована діяльність суб'єкта — аудитора. Тобто в процесі діяльності предмет набуває значення об'єкта, а суспільна людина — значення суб'єкта.

Суб'єктами аудиту виступають фізичні особи та їх організації {аудиторські фірми), діяльність котрих направлена на здійснення незалежного контролю та оцінки свідчень про економічні дії і події з метою встановлення ступеня відповідності цих тверджень встановленим критеріям, надання результатів перевірки зацікавленим користувачам.

Відмінність аудиту від інших систем контролю

Розглянута в розділі 1 1 класифікація господарського контролю свідчить про наявність численних ланок контролю, функціонування яких направлене на виявлення й усунення тих факторів і умов, які не сприяють ефективному веденню виробництва і досягненню поставленої мети Проте існування звичайних обмежень залежного контролю (державного, відомчого та внутрішнього) накладає свій відбиток на об'єктивність суджень щодо перевіреної інформації, адже орієнтація на споживача визначає і критерії достовірності перевірки

Тому в першу чергу серед відмінностей аудиту (зовнішнього) від усіх інших видів контролю слід відзначити його абсолютну незалежність

Серед різних видів контролю за метою та цільовою направленістю розрізняють ревізії, тематичні перевірки, розслідування та службове розслідування Які ж відмінності між ними7 Усі вони направлені на дослідження фактів минулого з господарської діяльності господарюючого суб'єкта, часто використовують одні і ті ж методи дослідження Різниця полягає в меті, різних завданнях, характері відносин між об'єктом дослідження та суб'єктом перевірки, правовому регулюванні відносин, відповідальності тощо.

Відмінність аудиту від ревізії

Аудитор проводить перевірку з метою встановлення об'єктивної істини щодо досліджуваного об'єкта і доведення цієї істини до користувачів інформації через аудиторський висновок За МСА 200 "Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів" метою аудиту фінансової звітності є висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів Тобто зусилля аудитора при проведенні аудиту направляються на зменшення недоліків у клієнта — з одного боку, та зменшення ризику користувачів публічної звітності — з іншого Аудитор виступає свого роду гарантом у відносинах між клієнтом та користувачами фінансової звітності.

Мета ревізії зводиться до виявлення незаконних та економічно недоцільних господарських операцій та притягнення до відповідальності винних осіб.

Ревізія і аудит різняться метою і завданнями, які ставляться перед ними.

Основне завдання аудиту — підтвердження перевіреної інформації. Крім основного, аудитор при проведенні аудиторської перевірки виконує функціональні завдання коригування (видача рекомендацій щодо виправлення виявлених помилок), оперативного контролю (контроль у процесі діяльності суб'єкта з метою попередження помилок), стратегічні (обґрунтування оптимальної або пропозиція альтернативної стратеги).

Завдання ревізій — виявити незаконні та недоцільні операції, вжити заходи щодо відшкодування завданих збитків, вирі-і шити питання притягнення до відповідальності винних осіб, ' попередження появи протизаконних дій з боку персоналу організації, яку перевіряють.

Відмінності за іншими ознаками наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Відмінність аудиту від ревізії

Аналізуючи відмінності між аудитом і ревізією, доцільно загострити увагу на оформленні результатів та відповідальності аудитора і ревізора

Ревізор фіксує в акті ревізії всі виявлені недоліки, включаючи помилки, порушення та зловживання, вказує норми яких нормативних документів порушені, з високою точністю підраховує суму заподіяної шкоди та вживає заходи щодо встановлення винних осіб та відшкодування збитків Ревізор несе відповідальність за достовірність інформації, відображеної в акті ревізії Якщо порушень не виявлено, то ревізор складає довідку про те, що була проведена ревізія і порушень не встановлено


 
 

Цікаве

Загрузка...