WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів - Реферат

Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів - Реферат

Методологічні принципи

Методологічні принципи включають планування аудиту, обґрунтованість оцінки значущості аудиторських доказів, а також системи внутрішнього контролю, доцільність вибору методики і техніки аудиту, визначення критеріїв суттєвості й достовірності, дотримання методик оцінки ризиків та вибіркової перевірки даних, аналіз інформації та формування висновків, відповідальність за складений висновок, дотримання порядку документального оформлення, взаємодія аудиторів, обґрунтування використання результатів роботи іншого аудитора або експерта, повне інформування клієнта, контроль якості роботи аудитора.

Методологічні принципи можуть в окремих випадках мати рекомендаційний характер Обов'язковість або рекомендаційний характер методологічних принципів регламентується тими конкретними стандартами аудиту, в яких описуються відповідні принципи.

Планування

Цей принцип слід віднести до обов'язкових Метою планування аудиту є звернення уваги аудитора на найважливіші напрями аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найретельшше 3 метою ефективного проведення аудиторської перевірки аудиторові слід планувати свою роботу Планування має ґрунтуватися на попередньому вивченні особливостей фінансово-господарської діяльності клієнта.

У планах потрібно передбачати:

а) одержання знань про систему обліку клієнта, облікової політики і процедур внутрішнього контролю,

б) очікуваний рівень довіри до системи внутрішнього контролю,

в) визначення і програмування змісту, терміну проведення і розміру процедур перевірки, яку необхідно виконати,

г) координацію всіх аудиторських робіт та послуг

Слід так організувати планування, щоб існувала можливість внесення необхідних змін у план перевірки упродовж усього періоду її здійснення

Доцільність вибору методики і техніки аудиту, визначення критеріїв суттєвості й достовірності. Аудит виконується особами з високим професійними даними, які мають відповідну підготовку, досвід і компетентність Покладаючись на свій досвід, знання міжнародних і національних стандартів, чинного законодавства, аудитор самостійно вибирає методику і техніку проведення аудиту та визначення ступеню суттєвості (планової і фактичної).

Аудит передбачає проведення суцільної перевірки в зв'язку з тим, що такі перевірки є малоефективними, вимагають великих.

матеріальних та трудових затрат Проведення аудиту базується на вивченні системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, оцінці ризику контролю та довіри аудитора до цієї системи При високому ступеню довіри аудитор може значно обмежити кількість аудиторських процедур, зменшити витрати на проведення аудиту.

Аудитор концентрує свою увагу на місцях найбільшого ризику, проводить вибіркові перевірки, збирає докази на підтвердження об'єктивної істини з метою формування аудиторського висновку.

Обґрунтування оцінки значущості аудиторських доказів.

Шляхом виконання незалежних процедур аудиторської перевірки аудиторові необхідно отримати таку кількість аудиторських доказів, яка дозволить зробити аудиторський висновок про фінансову звітність підприємства Незалежні процедури перевірки проводяться для отримання доказовості повноти, точності і правдивості даних, котрі обробляються системою обліку Вони бувають у вигляді детальних тестів операцій і залишків по рахунках, аналізу важливих показників, особливо при обстежені незвичайних відхилень і статей.

У відповідності з Міжнародними стандартами аудиту передбачає забезпечення обґрунтованої гаранти того, що звітність, яка офіційно оприлюднюється, в цілому не містить у собі істотних перекручень Обґрунтована гарантія досягається в процесі збирання доказів, необхідних аудиторові для підготовки висновку про те, що в цілому немає істотних перекручень у звітності Обґрунтована гарантія стосується всього процесу аудиту.

Під час підготовки аудиторського висновку важливе значення має ставлення аудитора до наступних моментів.

а) збір необхідних доказів про об'єкт аудиту з метою визначення характеру аудиту, терміну його проведення і масштабу аудиторських процедур,

б) підготовка висновків на основі зібраних доказів.

Обґрунтування оцінки системи обліку і внутрішнього контролю.

Керівництво клієнта несе відповідальність за постійне функціонування системи бухгалтерського обліку, що забезпечує різноманітні види внутрішнього контролю в обсязі, який відповідає характеру діяльності підприємства. Аудиторові слід бути впевненим у тому, що в бухгалтерському обліку адекватно відображені всі без винятку суттєві операції, і що вся інформація, відображена в обліку, використана під час підготовки фінансової звітності Існування системи внутрішнього контролю на підприємстві сприяє посиленню такої гаранти.

Аудиторові необхідно зрозуміти систему обліку і пов'язану з нею систему внутрішнього контролю, на котрі він повинен покладатися при визначенні змісту, терміну та обсягу проведення аудиту Коли аудитор впевниться в тому, що можна покластися на деякі процедури системи внутрішнього контролю, він може внести відповідні уточнення в програму аудиту проводити процедури аудиту з меншим обсягом Такий підхід сприяє зменшенню обсягів і термінів проведення процедур аудиторської перевірки.

Аудиторські висновки та підготовка аудиторського звіту Основою для аудиторського висновку стосовно фінансової звітності підприємства є результати аналітичних досліджень а також оцінка висновків, зроблених на основі аудиторських доказів, отриманих під час проведення аудиту Такий аналіз і оцінка приводять до висновку стосовного того, що:

а) фінансова звітність була підготовлена на підставі бухгалтерського обліку, в якому повно і достовірно відображені всі господарські операції, що відбулися,

б) фінансову звітність підготовлено на підставі інструкцій, що регулюють порядок підготовки і представлення звітності,

в) представлена фінансова звітність у цілому відповідає розумінню специфіки фінансово-господарської діяльності підприємства,

г) існує адекватне відображення всіх суттєвих питань, які стосуються забезпечення правильного подання фінансової звітності

В аудиторському звіті дається якісний і чіткий висновок про фінансову звітність У своїх висновках аудитор висловлює всі істотні аспекти розглянутих ним питань.

Якщо аудитор переглядає раніше представлений клієнту власний висновок і складає доопрацьований висновок, представляє висновок протилежного характеру або відмовляє у видачі висновку, йому необхідно чітко вказати всі причини, які вплинути на його рішення.

Обмеження у висловленні аудиторської думки

Аудитор не має права складати офіційний висновок про якість аудиторського висновку та проведеної аудиторської перевірки іншими аудиторами, таке право має виключно Аудиторська палата України.

Аудитор не має права висловлювати думку в аудиторському висновку або в додатковій підсумковій документації стосовно фактів та подій, сутність яких визначається карним та адміністративним Кодексами Стосовно цього він не має відповідної кваліфікації і це не є завданням аудитора Оцінка таких фактів і подій є прерогативою судових органів.

Принципи аудиту перш за все продиктовані вимогами до аудиту Розвиток міжнародного бізнесу вимагає, щоб користувачі бухгалтерської звітності різних країн розуміли під терміном "аудит" діяльність, яка відповідає певному ряду вимог, а саме:

— аудит повинен плануватись у письмовому вигляді, для чого готується загальний документ — "план аудиту" і більш деталізований документ — "програма аудиту"

— хід здійснення процедур аудиту повинен фіксуватись у спеціальній робочій документації, яку необхідно оформлювати у відповідності з єдиними вимогами,

— аудитори повинні відповідати ряду певних професійних і кваліфікаційних вимог,

— аудиторські організації повинні виконувати певні заходи гад час організації своєї діяльності та в ході здійснення перевірок, які дозволили б підтримувати і контролювати якість їх роботи,

— у ході проведення аудиту необхідно керуватись єдиними вимогами для визначення точності та відповідності бухгалтерської звітності, отриманої клієнтом, такому її змісту, який, на думку аудитора, є правильним (дана ступінь точності називається "сутністю" або "матеріальністю"),

— аудитор не зобов'язаний перевіряти всі документи клієнта — перевірка документації може здійснюватись вибірково при дотриманні вимог, єдиних для всіх аудиторів.


 
 

Цікаве

Загрузка...