WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів - Реферат

Організація аудиту в Україні, права і обов'язки аудиторів - Реферат

Аудиторські послуги можуть бути надані тільки аудитором або аудиторського фірмою, які зареєстровані в Реєстрі АПУ.

Суб'єктами аудиторської діяльності можуть бути лише аудиторські фірми або приватні аудитори.

Аудиторська фірма як суб'єкт аудиту

Аудиторська фірма — це організація, яка має дозвіл на право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається виключно наданням аудиторських послуг.

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм власності. Проте при формуванні статутних документів слід дотримуватися спеціальних вимог Закону "Про аудиторську діяльність". Так, загальна частка засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, в статутному фонді не може перевищувати ЗО відсотків. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність тільки за умови, якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор. Керівником фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Забороняється займатися наданням аудиторських послуг органам державної виконавчої влади, виконавчим органам Рад народних депутатів, контрольно-ревізійним установам, що мають державно-владні повноваження, а також окремим особам, яким законами України заборонено здійснювати підприємницьку діяльність.

Аудит проводиться на підставі договору між аудиторською фірмою (аудитором) та замовником Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудиторської фірми (аудитора).

У договорі на проведення аудиту і а надання інших аудиторських послуг передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.

Замовник має право вільного вибору аудиторської фірми (аудитора) з дотриманням вимог Закону. Він зобов'язаний створити аудиторській фірмі (аудитору) належні умови для якісного виконання аудиту.

Заборона на проведення аудиту

При укладанні договору на проведення будь-яких аудиторських послуг слід зважати на спеціальні вимоги, передбачені Законом України "Про аудиторську діяльність", які передбачають заборону на проведення аудиту

- аудитором, який має прямі родинні стосунки з керівництвом господарюючого суб'єкта, що перевіряється,

- аудитором, який має особисті майнові інтереси у господарюючого суб'єкта, що перевіряється,

- аудитором-членом керівництва, засновником або власником господарюючого суб'єкта, що перевіряється,

- аудитором-працівником господарюючого суб'єкта, що перевіряється,

- аудитором-працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва господарюючого суб'єкта, що перевіряється

Обов'язки аудиторських фірм (аудиторів) Аудиторські фірми (аудитори) зобов'язані

- належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності замовника, їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству та встановленим нормативам,

- повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності (тобто тих, з ким укладено договір),

- зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг Не розголошувати відомості, що є комерційною таємницею, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; '

— відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до чинного законодавства України

Права аудиторських фірм (аудиторів) Права аудиторів і аудиторських фірм

— самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником, професійних знань та досвіду,

— отримувати необхідні документи, які мають стосунок до предмету перевірки і знаходяться як у замовника, так і третіх осіб Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмету перевірки, зобов'язані надати їх на вимогу аудитора (аудиторської фірми) Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником,

— отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та працівників замовника,

— перевіряти наявність майна, грошей, цінностей, вимагати від керівництва господарюючого суб'єкта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється перевірка документів,

— залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Відповідальність аудиторських фірм (аудиторів). За неналежне виконання своїх обов'язків аудиторська фірма (аудитор) несе цивільно-правову, майнову та іншу відповідальність, визначену в договорі відповідно до чинного законодавства .Розмір майнової відповідальності аудиторських фірм (аудиторів) не може перевищувати фактично нанесених замовнику збитків з їх вини. Усі спори майнового характеру між аудиторською фірмою (аудитором) і замовником вирішуються в установленому порядку з дотриманням вимог чинного законодавства

Інші види відповідальності аудиторських фірм (аудиторів). За неналежне виконання своїх професійних обов'язків до аудитора. Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у вигляді попередження, припинення дії сертифікату на строк до одного року або анулювання сертифікату Рішення АПУ відносно припинення дії сертифікату можуть бути оскаржені в суді.

Завершення аудиторської перевірки

Виконання аудиторською фірмою (аудитором) договору на надання аудиторських послуг визначається актом прийому-здачі аудиторського висновку чи іншого документа Аудиторський висновок складається відповідно до встановлених норм та стандартів і повинен містити підтвердження або аргументоване непідтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника. Висновок може бути позитивним, негативним, умовно-позитивним або позитивним із застереженнями.

Суб'єкти аудиторської діяльності обкладаються податками згідно з чинним законодавством.

3. Управління аудиторською діяльністю.

Процес регулювання аудиторської діяльності в різних країнах має певні особливості Зокрема, в даний час можна визначити два підходи до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності.

1) державна законодавча ініціатива і державне регулювання,

2) законодавча ініціатива громадських професійних організацій і регулювання спільно з державою.

Перший підхід регулювання аудиторської діяльності характерний для країн континентальної Європи і Роса Суть даного підходу полягає в тому, що держава сама розробляє і затверджує законодавчі акти і нормативи аудиту, здійснює реєстрацію аудиторів і аудиторських фірм, а також контроль за їх діяльністю.

Другого підходу дотримуються Англія, США та деякі інші країни, тому він одержав назву англо-американського підходу Основною особливістю даного підходу є те, що процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи громадських професійних організацій.

Управління аудиторською діяльністю в Україні.

В Україні регулювання аудиторської діяльності здійснюється відповідно до англо-американського підходу Так, з ініціативи Спілки аудиторів України (САУ) був підготовлений і прийнятий 22 квітня 1993 р Верховною Радою України Закон "Про аудиторську діяльність" Після прийняття Закону була створена Аудиторська палата України (АПУ) як самостійний орган на засадах самоврядування.

Спілка аудиторів України.

Спілка аудиторів України — це громадське об'єднання, яке об'єднує на добровільних засадах діючих аудиторів Мета діяльності САУ — об'єднати зусилля аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяти розвитку аудиторської діяльності в Україні У своїй діяльності САУ керується Статутом САУ, прийнятим з'їздом аудиторів України 14 лютого 1992 р (Протокол №1) Кошти спілки — вступні та членські внески членів САУ, добровільні внески та відрахування трудових колективів, прибутки від діяльності підприємств, заснованих САУ, інші надходження, не заборонені законом Аудиторська палата України (АПУ) та Спілка аудиторів України (САУ) регулюють питання, пов'язані з підготовкою, діяльністю і професійним захистом аудиторів.

Аудиторська Палата України.

Діяльність Аудиторської палати України регламентується Статутом АПУ, прийнятим на засіданні АПУ 28 жовтня 1993 р Аудиторська палата України — це самостійний орган, метою якого є сприяння розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи в країні АПУ є юридичною особою, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...