WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку праці та її оплати - Реферат

Організація обліку праці та її оплати - Реферат

Щорічні відпустки повної тривалості до закінчення шести місяців безперервної роботи в перший рік роботи на цьому підприємстві на прохання працівника надають:

 • жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або безпосередньо після неї. а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років чи дитину-інваліда;

 • інвалідам;

 • особам віком до 18 років;

 • чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами:

 • особам, звільненим після проходження строкової військової чи альтернативної (Невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи час переїзду на постійне місце проживання;

 • сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

 • працівникам, які успішно навчаються у навчальних закладах і бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

 • працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну відпустку і не отримали за неї грошову компенсацію;

 • працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

 • батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

 • в інших випадках, передбачених законодавством, колективними або трудовими договорами.

Черговість надання відпусток працівникам визначають графіками (списками) відпусток, де зазначають прізвище працівника, котрому надають відпустку, посаду, період, на який надають відпустку затверджує - графік керівник підприємства. Цей графік може мати такий вигляд (табл. 4).

Таблиця 4

Графік надання відпусток працівникам підприємства

з/п

Найменування структурного підрозділу

Прізвище, ім'я, по батькові працівника

Посада

Період надання відпустки

1

2

3

4

5

1

Технічний відділ

Бойчук В. К.

Інженер

06. 11.2002р.-

29.11.2002р.

2

Бухгалтерія

Грач М.В

Бухгалтер

11.11.2002 р. - 04.11.2002р.-12.2002 р.

3

Економічний відділ

Маринчак В. Я.

Економіст

14. 07.2002 р.-

07.12.2002р-12.2002 р.

Підставою для надання відпустки є заява працівника. Заява працівника про надання відпустки може мати такий вигляд:

Директору

ТОВ "Торнадо" Підлетейчук Т. М.

інженера Бойчука В. К.

Заява

Прошу надати мені щорічну відпустку терміном на 24 календарних дні з 6 листопада.

04.11.2002 р. підпис

На підставі заяви працівника керівник видає наказ про надання відпустки. На практиці використовують спрощену форму наказу про надання відпустки, складену на підставі типової, котра має такий вигляд:

ТОВ "Торнадо"

Наказ

4 листопада 2002 р. № 18-к

м. Івано-Франківськ

щодо особового складу

Надати:

Бойчуку В. К., інженерові, щорічну відпустку терміном на 24 календарних дні :і 6 листопада 2002 року. Підстава: заява Бойчука В. К. від 04.1 1.2002 р.

Директор

З наказом ознайомлений

Наказ про надання відпустки оформляють у двох примірниках. Один залишають у відділі кадрів, а інший передають до бухгалтерії підприємства.

На підставі наказу про надання відпустки роблять відповідні записи в особовій картці працівника ф. № П-2 у розділі IV "Відпустки". У цьому розділі зазначають вид наданої відпустки, за який період часу її надають, дати початку і закінчення відпустки, а також дату і номер наказ)' (розпорядження) керівника підприємства про надання відпустки працівникові.

Згідно зі ст. 12 Закону про відпустки адміністрація підприємства має право відкликати працівників із щорічної відпустки для запобігання стихійному лиху, виробничій аварії, загибелі або псуванню майна підприємства, за умови, що основна безперервна частина відпустки становить не менше чотирнадцяти календарних днів. Для відкликання необхідна згода працівника. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівникові до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення року, за який надають відпустку.

6. Призначення та виплата пенсій працівникам

До обов'язків особи, відповідальної за ведення кадрового діловодства на підприємстві, входить оформлення документів для призначення пенсій працівникам.

Основним документом, що регулює порядок нарахування пенсій громадянам України, є Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1Ч91 р. № І788-ХП, зі змінами і доповненнями (далі - Закон про пенсійне забезпечення).

Законом про пенсійне забезпечення встановлено такі види державних пенсій:

 • трудові (за віком, за інвалідністю, у випадку втрати годувальника, за вислугу років);

 • соціальні.

Право на пенсію за віком мають:

 • чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;

 • жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Днем звернення за пенсією вважають день прийняття відділом соціальною захисту населення заяви про призначення пенсії з додаванням необхідних документів. Такими документами є:

 • документи, що підтверджують трудовий стаж (загальний і безперервний);

 • довідка про заробіток для обчислення пенсії.

Довідку про заробітну плату видають працівникові підприємства на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про виплачену заробітну плату підприємством, на якому працював той. хто звернувся за пенсією: а якщо підприємство ліквідоване, то довідку видає його правонаступник або її беруть з держархіву залежно від того, де зберігають архіви ліквідованого підприємства. Встановлення заробітку на підставі свідчень не допускається. Виписки зі штатного розклад)1 про оклад за посадою і профспілкові квитки не можуть бути документами, їло підтверджують фактичний заробіток. Після отримання заяви від працівника оформляють Подання. У заголовній частині Подання зазначають:

 • назву області, району, міста;

 • найменування районного (міського) відділу соціального забезпечення, до якого власник підприємства разом із профспілковою організацією подає цей документ для призначення пенсії працівникові:

 • номер Подання і дату його реєстрації на підприємстві;

 • найменування підприємства, установи, організації, поштовий індекс і адресу, телефони:

 • вид пенсії, для призначення якої представляють працівника (шляхом викреслювання інших нидів), його прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання.

У розділі 1 Подання наводять необхідну інформацію про непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на утриманні заявника (померлого годувальника). Цей розділ заповнюють у випадку втрати годувальника або якщо до пенсії заявника нараховують надбавку на непрацездатних членів родини.

У розділі 2 Подання наводять записи з трудової книжки заявника (померлого годувальника). За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж установлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637.

У розділі 3 Подання вказують документи, на підставі яких визначають стаж, дату і номер їх видачі, тривалість стажу роботи з урахуванням пільгового обчислення.

У розділі 4 Подання визначають тривалість усіх видів стажу працівника: загального, на пільгових умовах, за вислугу років, за роботу в районах Крайньої Півночі (РКП) та місцях, які прирівнюють до районів Крайньої Півночі (МКП).

Після ознайомлення із заповненим Поданням проставляють дату, його підписує особа, яка звернулася за пенсією.

Крім заяви і Подання, оформляють довідку про заробітну плату для нарахування пенсії.

На підприємстві на початку кожного року щодо всіх працівників, які в наступному ропі досягнуть пенсійного віку (або які мають право на пенсію у зв'язку з іншими підставами), на основі особових карток працівників (ф. П-2) та їх трудових книжок складають спеціальні списки із занесенням даних у хронологічному порядку за датою народження працівника.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...