WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку праці та її оплати - Реферат

Організація обліку праці та її оплати - Реферат

Реферат на тему:

Організація обліку праці та її оплати

1. Завдання і принципи організації обліку праці та її оплати

Основними завданнями організації обліку праці та її оплати є:

 • чітка регламентація організації праці па підприємстві;

 • контроль за використанням робочого часу та забезпечений зростання продуктивності праці:

 • облік і контроль за використанням фонду заробітної плати та іншими грошовими коштами, які виділяють для оплати праці працівників підприємства;

 • своєчасне і правильне визначення сум нарахованої заробітної плати й відрахувань органам соціального страхування та віднесення їх на собівартість продукції (робіт, послуг), а також на інші витрати;

 • здійснення у встановлені терміни всіх розрахунків з працівниками і службовцями із заробітної плати та інших виплат;

 • впровадження мотивації праці працівників.

Для виконання цих завдань необхідно, перш за все, організувати облік особового складу підприємства та його робочого часу із суворим дотриманням законодавства про працю.

У наказі про облікову політику підприємства треба передбачити наступні положення щодо обліку праці та її оплати:

 • форми і системи оплати праці:

 • порядок створення резервів на виплату відпусток:

 • форми кадрової документації та документування операцій з оплати праці:

 • порядок внесення змін в організації праці.

Форми та системи оплати праці, як і порядок внесення змін в організацію праці, регламентовані також положенням про оплату праці на підприємстві (див. Додаток М).

2. Організація роботи кадрової служби на підприємстві

Кадрова служба - це самостійний структурний підрозділ підприємства. Склад і структура кадрової служби залежать від виду підприємства, масштабів його діяльності (велике промислове підприємство, невелике торговельне підприємство), чисельності працівників на підприємстві та від інших факторів.

Залежно від обсягу, характеру і складності кадрової роботи можна, щоб кадрова служба була виділена у самостійний структурний підрозділ підприємства (відділ кадрів) або веденням кадрового діловодства займалась окрема особа. На невеликих підприємствах кадрову роботу виконує, як правило, окрема особа, призначена наказом керівника. Наказ про призначення особи, відповідальної за ведення кадрового діловодства на підприємстві, може мати таку форму:

ТОВ "Торнадо"

15.10.2002 р.

НАКАЗ № 12

про призначення особи, відповідальної

за ведення кадрового діловодства

Призначити:

Костюк Наталію Дмитрівну, секретаря, особою, відповідальною за ведення кадрового діловодства на підприємстві, ведення та облік трудових книжок, ведення табельного обліку й оформлення документів для призначення пенсій працівникам.

Директор

З наказом ознайомлена

Незалежно від того, яку структуру мас кадрова служба на підприємстві, основними її функціями є:

 • оформлення розпорядчих документів щодо особового складу;

 • ведення облікових документів щодо кадрів.

Діяльність кадрових служб на будь-якому підприємстві регламентована організаційними документами, до яких належать штатний розпис, правила внутрішнього розпорядку, колективний договір.

У штатному розписі закріплюють посадовий і чисельний склад підприємства. Він містить перелік посад, відомості про штатні одиниці, посадові оклади та місячний фонд заробітної плати. При зазначенні найменування посади у штатному розписі слід керуватися "Класифікатором професій ДК 003-95", затвердженим наказом Держстандарту України від 27.07.1995 р. № 257.

За наявності у штатному розписі вільних (вакантних) робочих місць підприємства щомісяця мають повідомляти про це державну службу зайнятості, подаючи форму № 3-ПН "Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) і потребу в працівниках".

Штатний розпис затверджує керівник підприємства. Зразок заповнення штатного розпису наведено нижче.

Затверджую

Директор ТОВ "Торнадо"

Підлетейчук Т. М.

"15" жовтня 2002 р.

ШТАТНИЙ РОЗПИС

ТОВ "Торнадо" на 2002 рік

№ з/п

Найменування

посади

Посадовий оклад, грн.

Кількість одиниць

Місячний фонд заробітної плати, грн.

1

2

3

4

5

1

Директор

800

1

800

2

Заступник директора

600

1

600

3

Головний бухгалтер

500

1

500

4

Бухгалтер-касир

300

1

300

5

Секретар

250

1

250

6

Інженер

400

1

400

7

Водій

250

2

500

Разом

3350

Правила внутрішнього розпорядку визначають організацію роботи на підприємстві, обов'язки працівників та адміністрації, режим роботи й інші питання. Для розроблення правил внутрішнього розпорядку підприємства можна використовувати Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань за узгодженням із ВЦРПС від 20.06.1984 р. №213. що продовжують діяти досі, оскільки не прийнято відповідного аналога цього документа.

Колективнийдоговір укладають на підприємстві з метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених органів. Обов'язок складання колективного договору на підприємствах різних форм власності, що використовують найману працю і мають права юридичної особи, встановлено ст. 11 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) та Законом України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.1993 р. № 3356- XII. зі змінами і доповненнями.

Сторонами колективного договору є власник підприємства або особа, яку він уповноважив, і трудовий колектив в особі профспілкової організації або, за її відсутності, представники трудового колективу.

У колективному договорі встановлюють взаємні зобов'язання сторін, що стосуються:

 • змін в організації виробництва та праці;

 • забезпечення продуктивної зайнятості;

 • нормування та оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо);

 • установлення гарантій, компенсацій, пільг;

 • участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

 • режиму роботи, тривалості робочого часу та відпочинку;

 • умов і охорони праці;

 • забезпечення житло-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

 • гарантій діяльності профспілкової або інших представницьких організацій працівників;

 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

У колективному договорі можна встановлювати додаткові гарантії та пільги працівникам, не передбачені чинним законодавством.

Колективний договір підлягає реєстрації у місцевих органах виконавчої влади відповідно до п. 1 Положення про порядок повідомчої реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 225, зі змінами і доповненнями.

Сукупність документів, в яких зафіксовані етапи трудової діяльності працівників, називається документацією з особового складу, або кадровою документацією. Документи з особового складу є складними і вимагають особливої ретельності й акуратності при оформленні, веденні та зберіганні протягом тривалого часу.

Типові форми документів з обліку особового складу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Типові форми документів з обліку особового складу

Типова форма

Назва документа

П-1

Наказ (розпорядження) про приймання на роботу

П-2

Особова картка

П-3

Алфавітна картка

П-4

Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські й технологічні роботи

П-5

Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

П-6

Наказ (розпорядження) про надання відпустки

П-7

Список № про надання відпустки

П-8

Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)

П-9

Книга обліку бланків трудових книжок та вкладок до них

П-10

Книга обліку руху трудових книжок та вкладок до них

П-11

Акт на списання бланків трудових книжок та вкладок до них


 
 

Цікаве

Загрузка...