WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку грошових коштів, розрахунків та дебіторської заборгованості - Реферат

Організація обліку грошових коштів, розрахунків та дебіторської заборгованості - Реферат

У випадку раптової відсутності касира на роботі (через хворобу тощо) цінності, що є у нього в підзвіті, негайно перераховує інший касир, якому їх передають у присутності керівника і головного бухгалтера підприємства або в присутності комісії, яку призначив керівник підприємства, про що складають відповідний акт.

Розрахунки готівкою підприємства всіх форм власності, а також приватні підприємці мають проводити з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів, касового й товарного чеків, квитанцій, договорів купівлі-продажу, актів закупівлі, виконання робіт (надання послуг) чи інших документів, що засвідчують факт купівлі товару, виконання робіт, надання послуг.

Для забезпечення дотримання вимог видачі готівки з каси підприємства доцільно розробити робочі інструкції текстової форми щодо оформлення видачі готівки з каси видатковим касовим ордером.

Гроші за касовими ордерами приймають і видають тільки в день їх оформлення. При завершенні операцій касир зобов'язаний підписати всі прибуткові та видаткові касові ордери, а ті документи, що до них додають, - погасити штампом або написом: на прибуткових документах - "отримано", на видаткових - "оплачено", вказавши дату.

Оплату праці, виплату допомог у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, стипендій, премій тощо проводить касир за платіжними або розрахунково-платіжними відомостями, без складання видаткового касового ордера на кожного одержувача.

Здачу виручки інкасатору оформляють супровідною відомістю, яку складають у трьох примірниках через копіювальний папір: перший примірник (супровідну відомість) вкладають до інкасаторської сумки, другий (накладну) - віддають інкасатору при отриманні ним сумки, третій (копія супровідної відомості) - залишається в касі підприємства (інкасатор на ньому ставить підпис та відповідний штамп) і служить підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до каси банку. На зворотному боці першого і другого примірників вказаних документів матеріально відповідальні особи заповнюють покупюрний опис грошей, що здають.

Готівку в банку отримують касир або інша уповноважена особа на підставі грошового чеку. Для цього на підставі заявки в банку одержують чекову книжку.

Вагомим джерелом надходження коштів у касу підприємства є виручка, отримана від реалізації товарів, продукції, робіт або послуг. Для її приймання можна використовувати електронний контрольно-касовий апарат (ЕККА) або товарно-касову книгу (ТКК).

Касир зобов'язаний приділяти особливу увагу належному заповненню касових документів. При цьому заборонено приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання коштів, а також ті, які порушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збитків державі, власникам, іншим юридичним та фізичним особам. Якщо хоча б одна з вимог щодо заповнення касових документів не виконана, касир зобов'язаний повернути документи до бухгалтерії для належного їх оформлення. Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструє бухгалтерія в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів.

Усі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображають у касовій книзі.

Касова книга - обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства. В ній у хронологічній послідовності відображають витрачання і надходження готівки, що дає змогу контролювати рух коштів підприємства.

Записи в касовій книзі здійснює касир одразу ж після отримання або видачі грошей за кожним ордером або за документами, що його замінюють.

Підприємства, які використовують іноземну валюту, ведуть окремі касові книги за кожним видом валюти.

У кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, визначає залишок готівки у касі на наступне число і складає звіт касира.

Звіт касира - це документ, що є відривним аркушем касової книги з доданими прибутковими та видатковими касовими ордерами, які касир передає до бухгалтерії.

1.3. Організація обліку грошових коштів на рахунках у банку

Рис. 1. Форми здійснення безготівкових розрахунків в Україні.

Підприємство має право відкривати поточні та депозитні рахунки як у національній, так і в іноземній валюті.

Поточний рахунок відкривають в установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій за розрахунками. Підприємство має право відкривати необмежену кількість рахунків за своїм вибором і згодою банків. Проте у випадку відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті власник рахунку повинен визначити, який із них основний.

В Україні використовують такі форми безготівкових розрахунків (рис. 2).

Розглянемо послідовність операцій при кожній формі безготівкового розрахунку.

1) з використанням платіжних доручень


Р

1

ис. 2. Схема послідовності операцій при використанні платіжних доручень.

Пояснення схеми:

1 – постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, послуги); 2 - постачальник виставляє рахунок-фактуру за продукцію; 3 - покупець, подає до банку, що його обслуговує, платіжне доручення; 4 - банк покупця списує з його рахунку кошти; 5 - банк покупця сповіщає його про списання коштів з рахунку: 6 - банк покупця передає електронним зв'язком або надсилає платіжне доручення на відповідну суму до банку постачальника; 7 - банк постачальника (отримувача коштів) зараховує кошти на рахунок постачальника; 8 - банк постачальника сповіщає постачальника (власника рахунку) про надходження коштів на рахунок випискою з розрахункового рахунку.

2) з використанням платіжних вимог-доручень


Рис. 3.Схема послідовності операцій при використанні

платіжних вимог-доручень.

Пояснення схеми:

1 - постачальник відвантажує продукцію покупцеві; 2 - разом із документами на відвантажену продукцію постачальник передає платіжну вимогу - доручення на оплату; 3 - покупець, заповнивши другу частину документа, передає його в банк, який його обслуговує, для переказу коштів: 4 - банк покупця (платника коштів) списує з рахунку покупця кошти; 5 - банк покупця сповіщає випискою покупця-власника рахунку про списання коштів з його розрахункового рахунку: 6 - банк покупця спрямовує в банк постачальника платіжну вимогу доручення; 7 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника (отримувача коштів); 8 - банк постачальника сповіщає постачальника (власника рахунку) про надходження коштів на рахунок (випискою з розрахункового рахунку)


3) з використанням чеків

Рис. 4.Схема послідовності операцій при використанні чеків.

Пояснення до схеми:

1 - постачальник передає попар покупцеві; 2 - покупець передає чек постачальнику: З - постачальник передає чек у свій банк; 4 - банк постачальника спрямовує чек для оплати у банк покупця: 5 - банк платника списує кошти з рахунку покупця товару: 6 - банк платника повідомляє платника про списання коштів; 7 - банк платника переказує банку постачальника відповідні кошти; (S - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника: 9 - банк постачальника повідомляє постачальника про зарахування коштів на його рахунок і розрахункового рахунку.

  1. Р
    озрахунки акредитивами

Рис. 5. Схема послідовності операцій за допомогою акредитивів

за допомогою акредитивів.

Пояснення до схеми:

1 - покупець доручає банку, що його обслуговує, відкрити акредитив; 2 - банк покупця відкриває акредитив: 3 - банк покупця сповіщає покупця про відкриття акредитива: 4 - банк покупця повідомляє банк постачальника про відкрити акредитива постачальника на конкретну суму; 5 - банк постачальника сповіщає постачальника про відкриття акредитива; 6 - відвантаження товару; 7 - покупець повідомляє банк про виконання умови акредитива, тобто дає наказ на розкриття акредитива; 8 - банк покупця переказує банку постачальника суму коштів з акредитива; 9 - банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника; 10 - банк постачальника повідомляє про це свого клієнта.

  1. р
    озрахунки векселями;

а) простий вексельний обіг

Рис. 6. Схема послідовності операцій за простого векселя.

Пояснення до схеми:

1 - векселедавець (покупець) передає вексель; 2 - власник векселя (ремітент) пред'являє вексель до акцепту: З - векселедавець погашає вексель і передає його ремітенту; 4 - власник векселя (ремітент) вручає погашений вексель векселедавцеві;


 
 

Цікаве

Загрузка...