WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку грошових коштів, розрахунків та дебіторської заборгованості - Реферат

Організація обліку грошових коштів, розрахунків та дебіторської заборгованості - Реферат

Реферат на тему:

Організація обліку грошових коштів, розрахунків та дебіторської заборгованості

1. Організація обліку грошових коштів та розрахунків

Основними завданнями організації обліку грошових коштів є:

  • належний порядок приймання і видачі готівки, її зберігання та ведення касової книги:

  • своєчасне і правильне оформлення документів та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з руху грошових коштів;

  • контроль за дотриманням касової дисципліни:

  • проведення інвентаризації грошових коштів та відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку

1.1. Документування операцій з руху грошових коштів

Операції з руху грошових коштів відображають у документах, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Документування руху грошових коштів

Форма до-кумента

Первинні

Документи

Призначення документа

1

2

3

КО-1

Прибутковий касовим ордер (ГІКО)

Оформлюють надходження готівки в касу

КО-2

Видатковий касовий ордер(ВКО)

Оформлюють видачу готівки з каси

КО-3

Журнал реєстрації

прибуткових та

видаткових касових

документів

Для реєстру в бухгалтерії ПКО, ВКО чи

документів, що їх замінюють

КО-4

Касова книга

Для обліку касиром операцій з готівкою

КО-5

Книга обліку

прийнятих і виданих касиром грошей

Для обліку руху кошті" у касі

-

Грошовий чек

Для отримання готівки з рахунку в банку

-

Оголошення про

внесок готівки

Для внесення готівки на рахунок у банку

-

Супровідна відо-

мість до сумки з

грошовою виручкою

Використовують при здачі готівки

інкасатору

ФКЧ-1

Фіскальний касовий

чек па товари

(послуги)

Розрахунковий документ, який надрукував реєстратор розрахун-кових операцій при розрахунках за продані товари (надані послуги)

ФКЧ-2

Фіскальний касовий

чек видачі коштів

Розрахунковий документ, який надрукував реєстратор розрахун-кових операцій

при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару.

прийнятті цінностей під заставу, виплаті виграшів у державши лотереї та в інших

випадках

РК-1

Розрахункова

Квитанція

Використовують при реєстрації розрахунків за продані товари (надані послуги)

або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках

П-53

Платіжна відомість

Виплата грошових коштів з каси кільком

Особам

П-49

Розрахунково-

платіжна відомість

Розрахунок виплат із заробітної плати та

п виплата з каси

-

Платіжне доручення

Письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перерахування певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника

-

Гарантійне

доручення

Використовують для перераху-вання коштів одержувачу, який не має рахунку установі банку або якщо розрахунки безпосередньо

з ним платіжними дорученнями неможливі, у разі проведення рахунків через послуги "Укрпошти"

-

Платіжна

вимога-доручення

Виписує постачальник і надсилають з розрахунковими та відвантажувальними документами в банк платника (або безпосередньо платнику) з вимогою сплатити

-

Банківська платіжна картка (БПК)

Пластиковий ідентифікований засіб, за допомогою якого одержувачу БПК надають можливість здійснювати операції

сплати за товари, послуги и отримати готові кошти

-

Виписка банку

Видає банк підприємству, документ відображає рух грошових коштів на поточному рахунку підприємства

1.2. Організація роботи в касі

Для здійснення касових операцій (розрахунків готівкою) на підприємстві створюють касу - спеціально обладнане приміщення, де обов'язково є сейф. Приміщення каси повинно бути ізольоване, двері в касу під час здійснення операцій мають замикатися зсередини. Доступ до приміщення каси особам, які не мають відношення до її роботи, заборонено.

Дублікати ключів від каси в пакетах або скриньках, які опечатав касир, зберігаються у керівника підприємства.

Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити зберігання грошових коштів при їх транспортуванні, обладнати касу та забезпечити в ній ефективне зберігання грошей.

Операції з приймання та видачі готівки здійснює касир, який є матеріально відповідальною особою, котра завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві. З ним обов'язково має бути укладений договір про повну матеріальну відповідальність.

Для полегшення роботи касира і забезпечення своєчасності виконання ним обов'язків на підприємстві складають графік роботи касира, який затверджує керівник (табл. 2).

Таблиця 10.2

Індивідуальний графік роботи касира

Вид роботи

Термін виконання

Приймання та видача готівки за оформленими прибутковими і видатковими касовими ордерами

Щоденно з 8-30 до 12-00

Запис прибуткових і видаткових касових ордерів до касової книги

Відразу ж після кожної касової опе-рації

Проведення операцій у банку (отримання грошей за чеками, здача касових надходжень, отримання виписок з рахунків у банку, здача

платіжних доручень та інших документів, якими оформляють операції за рахунками підприємства в банку тощо)

Щоденно з 13-00 до 15-00

Здача бухгалтерові розрахункового відділу

отриманих у банку виписок і документів

Відразу ж після повернення з банку

Оформлення прибутковими та видатковими касовими ордерами (через бухгалтера розрахункового відділу) операцій з отримання грошей за чеками і здачі готівки у банк, запис ордерів до касової книги

Відразу ж після повернення з банку

Складання списків депонентів із заробітної

До 10-00 четвертого дня

плати і передача їх бухгалтерові розрахункового відділу

після початку вип.-лати заробітної пла-ти

Складання звіту касира і передача його бухгалтерові розрахункового відділу

Щоденно о 16-30

Для регулювання обсягу готівки в касі підприємства Інструкцією НБУ № 4 "Про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України" передбачено, що для кожного підприємства банки за погодженням з підприємствами, виходячи з розрахунку щоденного надходження або витрачання готівки з урахуванням режиму та специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених термінів та порядку здачі касової виручки встановлюють ліміт залишку готівки в касі.

Якщо підприємству ліміт каси взагалі не встановлено, то всю готівку, яка є в касі на кінець дня, необхідно здавати в банк (незалежно від причини відсутності ліміту), інакше вона буде визнана понадлімітною.

Підприємства з невеликим оборотом (не більше 10-ти неоподатковуваних мінімумів за п'ять днів) здають виручку не частіше одного разу на п'ять днів.

Для того, щоб встановити ліміт залишку готівки в касі, всі підприємства незалежно від форм власності та виду діяльності до початку прогнозованого періоду (кварталу), в терміни, які встановлюють установи банків, подають до установи банку заявку-розрахунок.

Відповідальність за невстановлення лімітів залишку готівки в касах підприємств незалежно від форм власності покладають на установи банків.

Окрім готівки, у касі підприємства можна зберігати цінні папери, грошові документи та бланки суворої звітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...