WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір клієнта, погодження з клієнтом, договір на проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів) - Реферат

Вибір клієнта, погодження з клієнтом, договір на проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів) - Реферат

— погодинна оплата — найбільш розповсюджена на ринку аудиторських послуг у всіх країнах. У цьому випадку при виникненні непередбачених обставин та збільшення трудомісткості аудиторської перевірки прямопропорційно

- змінюється вартість робіт. Погодинна оплата базується на оцінці вартості однієї години (дня) роботи аудитора і залежить від його кваліфікації;

— відрядна оплата — застосовується, як правило, при '■>. відновлюванні бухгалтерського обліку. Розрахунок про': водиться виходячи із визначення вартості однієї операції, виконаної аудитором, або вартості однієї операції звітності;

— оплата за результатами — аудитор відмовляється від раніше визначеної суми за надану послугу, а встановлює оплату у вигляді частки від зекономлених для клієнта фінансових ресурсів, що були виявлені в результаті визначення помилок і неточностей при веденні

бухгалтерського обліку, оформленні документації, сплати податків тощо Як правило, встановлюється визначений відсоток від економи,

- комбінована оплата — це будь-які комбінації із вищенаведених форм і видів оплати аудиторських послуг Наприклад, в угоді, крім акордної оплати визначений відсоток від економії або резерв на непередбачені обставини тощо

Розділ "Відповідальність сторін" містить умови відповідальності кожної сторони (які саме випадки тягнуть за собою відповідальність і в якому вигляді передбачена відповідальність) У договорі на проведення аудиту виділяється відповідальність аудитора і відповідальність клієнта Під відповідальністю аудитора розуміють моральні і матеріальні зобов'язання аудитора перед клієнтом у відповідності з чинним законодавством та договором сторін Аудитор несе відповідальність за свій висновок про повноту і достовірність фінансової звітності Під відповідальністю клієнта розуміють його зобов'язання надавати повну інформацію для аудиторської перевірки, складати фінансову звітність, що відповідає чинному законодавству і нормативним документам, та використовувати аудиторський висновок за призначенням Доцільно також обумовити аспекти, за які не несе відповідальності та чи інша сторона У цьому розділі обумовлюється відповідальність за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором У даному розділі також повинно міститись зауваження щодо терміну дії відповідальності

Розділ "Термін дії договору" містить дати початку та закінчення дії договору

Розділ "Реквізити сторін" містить юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони

Розділ "Особливі умови" містить положення, які сторони вважають за необхідне обумовити, та які не знайшли відображення в попередніх розділах договору Тут, зокрема, подаються

- зауваження про те, що будь-які, навіть суттєві помилки, можуть залишитись невиявленими,

- умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому етапі,

- умови продовження терміну виконання робіт,

- посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору, а також на додатки до договору,

- порядок розв'язання спорів за даним договором,

- інші умови

Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

Відносини між аудиторською фірмою (аудитором) і клієнтом регулюються нормами цивільного законодавства У відповідності до ст. 35 Закону України "Про аудиторську діяльність" за неналежне виконання своїх зобов'язань аудитор несе цивільну відповідальність, яка передбачає відшкодування завданих збитків з вини аудитора.

До цивільної відповідальності аудиторські фірми (аудитори) притягуються за рішенням суду (господарського суду) Такі судові справи стосуються тих перекручень звітності, які аудитор не зміг виявити, в результаті чого клієнт поніс збитки у вигляді сплати штрафів, пені тощо Клієнт у цьому випадку стверджує, що аудитор зміг би знайти ці перекручення, якби не його недбалість Тобто головне звинувачення, як правило, стосується рівня ретельності щодо виконання зобов'язань аудитором.

За звичайними цивільно-правовими угодами сторони несуть відповідальність тільки одна перед одною, а аудитор несе відповідальність перед клієнтом і перед третіми особами, які є користувачами фінансової звітності клієнта, засвідченої висновком аудитора Ця специфіка відповідальності аудитора закладена в меті аудиту засвідчити достовірність, повноту і законність представлено і інформації і щодо дій і подій господарюючого суб'єкта з метою зменшення до найменшого ризик користувачів інформації.

Аудиторська фірма (аудитор) може нести відповідальність перед третьою особою, якщо позивач зазнав збитків у результаті того, що він поклався на фінансову звітність, яка ввела його в оману До таких осіб належать існуючі та потенційні акціонери, торговці, банкіри та інші кредитори, працівники і клієнти Типовий випадок такого роду може мати місце тоді, коли банк не може повернути позику з причини неплатоспроможності клієнта Банк може вимагати, щоб аудиторська фірма відшкодувала нанесені збитки, посилаючись на те, що аудит проведено з неналежною ретельністю.

Аудитор (фізична особа) може бути притягнутим і до кримінальної відповідальності, визнаний винним в кримінальних злочинах. Особливо це стосується випадків, коли порушуються вимоги законодавства щодо цінних паперів. Кримінальна відповідальність настає в разі навмисного приховування істини з корисною метою.

Професійна відповідальність аудитора визначається в наступному:

- попередження;

- припинення дії сертифікату на строк до одного року;

- анулювання сертифікату.

Аудитор, який працює в аудиторській фірмі і зв'язаний з нею трудовими правовідносинами, у випадку неналежного виконання своїх обов'язків може бути притягнений до відповідальності за нормами трудового права (догана, звільнення, обмежене відшкодування нанесеної дійсної шкоди).

Класифікація відповідальності аудитора показана на рис. 4.3.

Відповідальність аудиторів настає у разі неякісного виконання своїх обов'язків, яке проявляється у наступному:

- неправомірне використання (невикористання) нормативної бази (законодавчих та інших актів з бухгалтерського обліку, оподаткування та офіційних пояснень до них);

- арифметичні помилки;

- втрата або псування документів, отриманих аудитором;

- навмисні дії або бездіяльність аудитора або його працівників, спрямовані на заподіяння шкоди замовнику, а також будь-які дії (бездіяльність), які мають ознаки кримінального діяння, змови;

- дії працівників аудитора в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або їх наслідки;

- порушення (розголошення) або використання у власних цілях аудитором будь-якої конфіденційної інформації, що стала йому відома при наданні аудиторських послуг.

Для того щоб уникнути судового переслідування аудиторам рекомендується дотримуватись наступних правил:

- перед початком роботи аудитор повинен письмово повідомити клієнта про власне розуміння обов'язків і про те, які об'єкти будуть перевірені;

- установити помилки в роботі клієнта в попередніх звітних періодах;

- неухильно дотримуватись вимог бухгалтерських і аудиторських стандартів;

- розуміти, що суди чекають від представників вільної професії поваги до норм права і справедливості, навіть якщо вони не збігаються зі стандартами професійної етики;

- ставити якість своєї роботи вище за піклування про збільшення доходів своєї фірми;

— бути особливо обережним, перевіряючи підприємства, що мають фінансові труднощі (такі підприємства намагаються надати викривлену фінансову звітність).

Аудитори повинні вживати заходів щодо мінімізації своєї відповідальності. До цих заходів можна віднести наступні:

— мати справу тільки з чесними клієнтами;

— наймати кваліфікований персонал, який слід адекватно готувати і контролювати;

— дотримуватися професійних стандартів;

— зберігати незалежність;

— розуміти, який бізнес веде клієнт, тобто знати специфіку його господарських операцій;

— підтримувати високу якість аудиту;

— правильно документувати роботу;

— отримати документи, що визначають взаємні обов'язки аудитора і клієнта;

— зберігати конфіденційність відносин, тобто не розкривати інформацію про свого клієнта стороннім особам;

— забезпечити адекватний страховий захист;

— користуватись кваліфікованими юридичними консультаціями.

Разом з тим аудитор не застрахований від помилок та невиявлення перекручень звітності, фактів шахрайства тощо. З метою запобігання негативним наслідкам для аудиторської фірми в розвинених країнах здійснюється страхування професійної і цивільної відповідальності. Це стало обов'язковим видом страхування.


 
 

Цікаве

Загрузка...