WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит у комп'ютерному середовищі - Реферат

Аудит у комп'ютерному середовищі - Реферат

Реферат на тему:

Аудит у комп'ютерному середовищі

План

1. Програмне забезпечення для аудитора

2. Методика проведення аудиту в умовах КОД

3. Організація та вимоги до аудиту в умовах КОД

4. Зловживання в умовах КОД

1. Програмне забезпечення для аудитора

Для проведення аудиту зазвичай використовуються наявні програми бухгалтерського обліку, юридичні бази даних, програми аналізу фінансово-господарської діяльності, деякі інші спеціалізовані програми.

Юридичні бази даних із законодавства

Таких найбільш розповсюджених програм декілька, наприклад: Грант, Консультант Плюс, Юрисконсульт, Ліга: Закон. Ці програми виконують головну роль — дозволяють швидко відшукати, переглянути і роздрукувати потрібний нормативний документ з бухгалтерського обліку, оподаткування різних видів діяльності, правового регулювання підприємництва.

Довідники

Аудитори широко використовують довідники різних ставок податків, банківських процентів, курсів валют, допустимих норм витрат на рекламу, представницьких, витрат на відрядження, розмірів мінімальної оплати праці, коефіцієнтів тарифної сітки та інших важливих свідчень. Такі довідники в юридичних базах відсутні, і потрібно переглянути багато документів, щоб відшукати одну-дві потрібні цифри, а в бухгалтерських програмах зазвичай представлені тільки ті довідники, які використовуються в програмі напряму для бухгалтерського обліку.

Електронні таблиці

Це найбільш простий засіб, який дозволяє швидко провести розрахунки. Існує думка, що весь бухгалтерський облік підприємства можна уявити у вигляді певної кількості електронних таблиць, які містять бухгалтерську інформацію і пов'язані між собою. Дійсно, легко зрозуміти, як у вигляді однієї таблиці уявляється журнал проводок, у вигляді іншої — головна книга, у вигляді третьої — баланс. Можна створити і проміжні таблиці: накопичувальні відомості операцій по рахунку, журнали-ордери. Відомі приклади, коли аудитор застосовує прості засоби для перевірки результатів, але для цього необхідний досвід роботи в електронних таблицях. Аудитор отримує великі можливості у переперевірці журналів-ордерів, балансу на основі повторного (але автоматичного) рахунку. Відома також практика застосування таблиць для аналізу підсумкової звітності підприємства.

Бухгалтерські програми

Існує вже чимало програм, здатних допомогти при проведенні аудиту. Такі програми мають деякі характерні риси:

- простота. Складну і перевантажену програму дуже важко використовувати для цілей аудиту;

- швидкість. Програма повинна працювати швидко. Ця характеристика, як показує досвід, не дуже залежить від швидкості комп'ютера: повільні програми працюють повільно на будь-яких комп'ютерах;

- гнучкість. Програма повинна швидко переналагоджуватися на підприємства, які мають іншу специфіку бухгалтерського обліку, наприклад, страхові компанії, інвестиційні фонди, торговельні, виробничі підприємства тощо. Аудитору потрібен не тільки інструмент, але і деякі варіанти настройки, які надаються розробниками, інакше на цю роботу буде витрачатися невиправдано багато часу, оскільки іноді доводиться "відгадувати" алгоритми, реалізовані авторами програми;

- розвинений контроль операцій. Контроль повинен проводитись не в момент занесення інформації, а окремо, коли в цьому виникає необхідність. Принцип, необхідний аудитору, — контроль повинен бути "м'яким";

- різні форми звітів, які представляють одну і ту ж інформацію, але з різних боків, у різних розрізах. Відмовки розробників, що ту ж саму інформацію можна отримати, але в іншому вигляді, не приймаються, оскільки аудитор повинен мати власну думку про те, яка інформація і в якому вигляді може йому знадобитись;

- можливість сторнування операцій, оформлених невірно. Аудитор повинен мати можливість отримати в програм; баланс, який був поданий до податкової інспекції, якщо навіть у ньому були помилки, і, крім того, внести виправні записи, щоб отримати правильні баланс і підсумки. Аудитору можуть знадобитися також програми складання звітності, аналогічні тим, які вже використовуються в податкових інспекціях України. Підприємства, які використовують цю програму, можуть надавати баланс та інші звітні форми в податкові органи на дискеті. У таких програмах, як правило, є блок формально-логічного тестування введеної звітної інформації. Більше того, слід повідомляти користувачів про характер помилок і можливі способи їх виправлення.

2. Методика проведення аудиту в умовах КОД

Аудиторська перевірка — це складний та тривалий процес. Аудитори постійно працюють над тим, щоб максимально скоротити час перевірки, не знижуючи при цьому її якості, і, отже, не збільшуючи аудиторський підприємницький ризик.

Одним з найбільш ефективних шляхів вирішення проблеми є складання чіткої методики перевірки кожного розділу або ділянки бухгалтерського обліку.

Для перевірки кожного розділу бухгалтерського обліку застосовується методика, яка охоплює:

1. Вивчення основних нормативних документів.

2. Описання альтернативної облікової політики з питань, вибір яких представлений економічному суб'єкту за нормативними документами.

3. Перелік первинних документів за розділом обліку.

4. Регістри синтетичного та аналітичного обліку та звітності.

5. Класифікатор можливих порушень: використання наявного на фірмі та поновлення за рахунок власного досвіду.

6. Довідник аудитора для складання програми перевірки.

7. Методи збирання аудиторських доказів, що застосовуються при перевірці.

8. Описання контрольних процедур.

Перелік основних нормативних документів включає закони, положення з бухгалтерського обліку, методичні вказівки.

інструкції ДПА тощо, якими повинен керуватись аудитор при перевірці відповідного розділу обліку.

Описання альтернативних облікових рішень, вибір яких представлений економічному суб'єкту, передбачає описання різних варіантів таких рішень, що дозволить аудитору за необхідності порівняти їх з варіантом, який застосовується клієнтом, та виконати необхідний аналіз або дати рекомендації щодо покращання ведення обліку (наприклад, нарахування амортизації, застосування плану рахунків тощо).

Перелік первинних документів наводиться за кожним розділом обліку, що дозволяє аудитору зробити висновок про стан етапу реєстрації господарських операцій у первинному обліку (чи застосовуються типові форми первинних документів, як оформлені документи тощо).

Регістри аналітичного та синтетичного обліку та звітності надають їх опис для відповідних форм обрахунку (комп'ютерної, журнально-ордерної, меморіально-ордерної, журнальної форми, журнал-головної, спрощеної тощо).

Наявність переліку регістрів у клієнта дозволяє аудитору визначити їх відповідність загальноприйнятим нормам та за необхідності зробити відповідні рекомендації.

Звітність повинна включати відповідні форми, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" та П(С)БО 1 — 5.

Класифікатор можливих порушень містить порушення, що найчастіше зустрічаються за відповідними розділами обліку. Так, наприклад, для аудиторської перевірки касових операцій можна припустити наступну класифікацію порушень: пряме розкрадання, присвоєння грошових коштів, що надійшли, надлишкове списання коштів по касі, неоприбуткування коштів від реалізації тощо.

Довідник аудитора для складання програми перевірки містить необхідні питання, які потрібно включити до плану перевірки. Ці питання направлені на виявлення можливих порушень в організації обліку, внутрішнього контролю, оформленні документів, доповненні звітності. Довідники доцільно складати У вигляді таблиць з варіантами відповідей та висновків.

Методи збирання аудиторських доказів, що застосовуються при перевірці, є типовими.

Як правило, використовується вісім основних методів:

- спостереження за інвентаризацією або участь у ній;

- спостереження за виконанням господарських або бухгалтерських операцій;

- усне опитування;

- одержання письмових підтверджень;

- перевірка документів, одержаних клієнтом від третіх осіб;

- перевірка документів клієнта;

- перевірка арифметичних розрахунків;

- проведення аналізу.

Описання контрольних процедур для виявлення можливих порушень або зловживань за відповідним розділом обліку. Усі процедури будуються за єдиною схемою та включають:

- назву контрольної процедури;

- мету проведення контрольної процедури;

- перелік засобів (первинні документи, регістри аналітичного та синтетичного обліків клієнта, нормативи та різноманітну довідкову інформацію), необхідних для виконання процедури;

- описання техніки виконання процедури;

- описання форми представлення результатів проведеної процедури головуючому аудитору.


 
 

Цікаве

Загрузка...