WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Консультаційні послуги аудиторських фірм - Реферат

Консультаційні послуги аудиторських фірм - Реферат

Реферат на тему:

Консультаційні послуги аудиторських фірм

План

1. Поняття та види аудиторських послуг

2. Консультаційні послуги

3. Консультування в різних галузях діяльності

1. Поняття та види аудиторських послуг

Виходячи із Закону України "Про аудиторську діяльність",' до аудиту відносять перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. При цьому Закон уточнює, що публічна бухгалтерська звітність складається з аудиторського висновку та форм фінансової звітності, які не становлять комерційну таємницю і визначені законодавством для надання користувачам та публікації.

Аналогічне поняття аудиту трактується МСА 120 "Концептуальна основа МСА". Отже аудит, згідно з національним чинним законодавством, за об'єктом дослідження зводиться до аудиту фінансової звітності, а за суб'єктом він може бути тільки зовнішнім, тобто здійснюватися незалежним аудитором або аудиторською фірмою на договірній основі. За ініціативою здійснення аудит може бути обов'язковим, проведення якого регламентується чинним законодавством та добровільним, коли аудит проводиться за ініціативою клієнта. Уся інша робота аудитора — це супутні аудиту послуги.

Поряд із проведенням аудиту національні нормативи передбачають такі супутні аудиту послуги: оглядову перевірку, операційну перевірку та компіляцію (трансформацію обліку). Зарубіжна та національна практика свідчить, що перелік аудиторських послуг значно ширший.

Аудиторські послуги, як правило, неатестовані, тобто не вимагають подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора клієнтові.

Серед них:

а) відновлення та ведення бухгалтерського обліку; складання бухгалтерської звітності, а також звітності по цінних паперах, проспектів емісії та ін.;

б) компіляція (трансформація бухгалтерського обліку) — здійснення процедур трансформації обліку за іншими обліковими стандартами. Така робота починається зі скорочення обсягу деталізації даних і закінчується створенням зручних у використанні, зрозумілих таблиць та фінансової звітності;

в) податкове планування та оптимізація оподаткування, складання декларацій про доходи та представлення інтересів клієнта в податкових службах;

г) консультаційні послуги, що надаються зазвичай не тільки в галузі бухгалтерського обліку і податків, але і щодо комп'ютерних систем (у тому числі стосовно автоматизації бухгалтерського обліку й аналітичних робіт), технології виробництва і навіть по підбору кандидатів на керівні посади.

2. Консультаційні послуги

До консультаційних належать наступні послуги: по постановці і відновленню бухгалтерського обліку; складанню декларацій про доходи і фінансової звітності; аналіз фінансово-господарської діяльності; оцінка активів і пасивів підприємства; консультування з питань податкового законодавства тощо.

Під процесом консультування розуміють форму надання допомоги щодо змісту, процесу і структури завдання (або низки завдань), при якій консультант сам не відповідає за виконання завдання, але допомагає тим, хто їх виконує. Крім цього, консультування можна розглядати як особливу професійну діяльність, яка здійснюється на підставі контракту між клієнтом і аудиторською фірмою. Фірма надає послуги своїм клієнтам за допомогою спеціально підготовлених і кваліфікованих працівників, які допомагають клієнту виявити і проаналізувати проблеми, які виникли. Аналізуючи ці проблеми, консультанти Дають рекомендації по їх вирішенню і сприяють їх виконанню у Разі потреби.

Великі аудиторські фірми можуть проводити аудит і надавати консультації з широкого кола питань: загальне керівництво управління фінансами; управління маркетингом і збутом-управління кадрами і трудовими ресурсами тощо. Деякі фірми надають свої консультації в певних галузях, наприклад у будівництві, нафтовидобувній промисловості, страховій і банківській справі, підприємствам зв'язку і транспорту, виробничим і сільськогосподарським підприємствам і т.ін.

Особливе значення мають консультаційні послуги з юридичних питань і бухгалтерського обліку. Різнобічний вплив законодавчої галузі на бізнес може вимагати поради з питань трудового законодавства, оподаткування, цивільного права тощо. Часто від аудиторів поряд із перевіркою вимагаються оціночні судження по рахунках і звітах клієнта або рекомендації по вдосконаленню фінансової роботи. Аудиторські перевірки часто готують ґрунт для важливих управлінських рішень.

При проведенні консультацій з метою досягнення найбільшого сумарного ефекту аудиторські фірми повинні комбінувати і використовувати навички і вміння спеціалістів-універсалів і вузьких спеціалістів, які мають глибокі знання в окремих галузях знань. Майбутній успіх аудиторських фірм значною мірою залежатиме від вибору асортименту нових послуг, застосування прогресивних методів втручання в фінансову діяльність, покращання якості послуг і чесності працівників.

Отже, консультування слід розглядати або як професіональну службу, або як метод, який забезпечує практичні поради і допомогу. При цьому аудитор, який проводить консультації, повинен володіти навичками, необхідними для:

а) вирішення проблем і обміну досвідом;

б) виявлення проблем;

в) знаходження потрібної інформації;

г) аналізу і синтезу;

ґ) розробки пропозицій по вдосконаленню фінансово-господарської роботи;

д) спілкування з людьми; е) планування змін;

є) допомоги клієнтам у накопиченні досвіду;

ж) передачі методів управління тощо.

Консультуванню притаманні єдність принципів і методів-Основними методами консультування є опитування і написання

ЗВІТІВ.

Консультаційні послуги, як правило, носять прикладний характер. Тому клієнт бере активну участь у роботі на всіх стадіях виконання завдання і виробляє під керівництвом аудиторів навички встановлення і вирішення проблем.

Процес консультування являє собою спільну діяльність консультанта і клієнта з метою вирішення певного завдання і здійснення бажаних змін в організації-клієнті. На схемі 1 показаний процес консультування.

Процес консультування охоплює два однаково важливих аспекти консультаційного процесу: роботу, для якої був запрошений консультант, і взаємовідносини між консультантом і клієнтом. Найкраще, коли обидві сторони по закінченню роботи задоволені відносинами. Аудиторська діяльність — це підприємницька діяльність, тому аудитору слід пам'ятати, що успішно

завершене завдання залишає відкриті двері для подальшої спільної праці.

Завершальним етапом консультативного процесу є оцінка. Без неї неможливо встановити, чи виконані поставлені завдання і чи виправдовують отримані результати витрачені на них кошти. При консультуванні оцінюють передусім два основних аспекти завдань: переваги, отримані клієнтом, і сам процес консультування. Звичайні консультативні завдання породжують три види переваг: нові здібності, які виражаються через набуття нових умінь і навичок; нові системи і форми поведінки (нові інформаційні системи, системи маркетингу, організація семінарів і т.ін.); новий ступінь ефективності роботи, який викликає відповідні зміни в економічних, фінансових, соціальних та інших показниках.


 
 

Цікаве

Загрузка...