WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік виробничих запасів” на матеріалах ВАТ “Володимир-Волинський хлібозавод” - Дипломна робота

Бухгалтерський облік виробничих запасів” на матеріалах ВАТ “Володимир-Волинський хлібозавод” - Дипломна робота

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

 • Отримання запасів в обмін на подібні активи:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 20 "Виробничі запаси"

6.Оприбуткування раніше не врахованих на балансі запасів:

Дебет20 "Виробничі запаси"

Кредит 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

7.Оприбуткування матеріалів від ліквідації об'єктів основних засобів та списання малоцінних необоротних матеріальних активів:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

8.Оприбуткування матеріалів та інших цінностей, що отримані в процесі капітального ремонту:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 151"Капітальне будівництво"

9.Оприбуткування відходів виробництва, що надійшли та здані на склад або замовнику:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 23 "Виробництво"

Вибуття виробничих запасів на синтетичних рахунках відображається такими записами:

 1. Відпуск зі складу виробничих запасів:

 • Відпуск зі складу виробничих запасів для власних потреб:

 • виробництво продукції :

Дебет 23"Виробництво"

Кредит 20 "Виробничі запаси"

 • загальновиробничі потреби:

Дебет 91"Загальновиробничі витрати"

Кредит 20 "Виробничі запаси"

 • забезпечення збуту продукції:

Дебет 93 "Витрати на збут"

Кредит 20 "Виробничі запаси"

 • загальногосподарські потреби:

Дебет 92 "Адміністративні витрати"

Кредит 20"Виробничі запаси"

 • утримання об'єктів житлово-комунального господарства і соціально-культурного призначення:

Дебет 949 "Інші витрати операційної діяльності"

Кредит 20 "Виробничі запаси"

 • виконання досліджень та розробок:

Дебет 941 "Витрати на дослідження та розробки"

Кредит 20"Виробничі запаси"

 • капітальне будівництво:

Дебет 15 "Капітальні інвестиції"

Кредит 20 "Виробничі запаси"

 1. Відпуск запасів у переробку стороннім організаціям:

Дебет 206"Матеріали, передані у переробку"

Кредит 201 "Сировина й матеріали"

3. Відпуск будівельних матеріалів:

 • на будівництво об'єктів основних засобів:

Дебет 15 "Капітальне будівництво"

Кредит 205 "Будівельні матеріали"

 • на будівництво тимчасових (не титульних) споруд:

Дебет 153 "Придбання (виготовлення ) інших необоротних матеріальних активів"

Кредит 205 "Будівельні матеріали"

4. Реалізація виробничих запасів:

 • отримання доходу від реалізації:

Дебет 31 "Рахунки в банках"

або

Дебет 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

Кредит 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

 • відображена сума ПДВ:

Дебет 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

Кредит 641 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

 • відображена сума ПДВ:

Дебет 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

Кредит 641 " Розрахунки за податками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість")

 • собівартість реалізованих запасів:

Дебет 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

Кредит 20 "Виробничі запаси"

5. Передача матеріалів для виправлення браку:

Дебет 24 "Брак у виробництві"

Кредит 20 "Виробничі запаси"

6. Безоплатна передача запасів:

 • на суму балансової вартості переданих запасів:

Дебет 949 "Інші витрати операційної діяльності"

Кредит 20 "виробничі запаси"

 • на суму ПДВ:

Дебет 949 "Інші витрати операційної діяльності"

Кредит 641"Розрахунки за податками"

аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість"

7. Передача запасів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства:

 • на фактичну вартість переданих запасів:

Дебет 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

Кредит 20 "Виробничі запаси "

одночасно :

Дебет 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Кредит 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

 1. Уцінення запасів до чистої вартості реалізації:

Дебет 946 "Втрати від знецінення запасів "

Кредит 20 "Виробничі запаси"

 1. Списання нестачі запасів:

 • на суму балансової вартості:

Дебет 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

Кредит 20"Виробничі запаси "

 • на суму, що підлягає відшкодуванню винними особами:

Дебет 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків"

Кредит 716 "Відшкодування раніше списаних активів"

 • на суму ПДВ, що підлягає відшкодуванню:

Дебет 716 "Відшкодування раніше списаних активів"

Кредит 641 "Розрахунки за податками "

аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість"

 1. Відпуск запчастин:

 • на капітальний ремонт власних основних засобів:

Дебет 15 "Капітальні інвестиції"

Кредит 207 "Запасні частини"

 • на капітальний ремонт орендованих основних засобів, коли ремонт здійснюється за рахунок орендаря (у випадку коли капітальний

ремонт приводить до поліпшення основних засобів):

Дебет 15 "Капітальні інвестиції"

Кредит 207 "Запасні частини"

Типова кореспонденція по рахунку 20 наведена в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Оприбутковано виробничі запаси (або повернуті з виробництва) виготовлені власними силами

201 "Виробничі запаси"

23 "Виробництво"

2.

Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника

201 "Виробничі запаси"

631 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

3.

Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою за грошові кошти

201 "Виробничі запаси"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

4.

Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу

201 "Виробничі запаси"

40 "Статутний капітал"

5.

Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси

201 "Виробничі запаси"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

Продовження табл. 3.1.

1

2

3

4

6.

Виявлено лишки запасів в результаті інвентаризації. Оприбутковано запаси, раніше не обліковані на балансі

201 "Виробничі запаси"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

7.

Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції

23 "Виробництво"

201 "Виробничі запаси"

8.

Переведено до складу товарів виробничі запаси, раніше придбані з метою використання у виробництві

281 "Товари"

201 "Виробничі запаси"

9.

Відображено суму недостачі виробничих запасів у складі витрат звітного періоду

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

201 "Сировина й матеріали"

10.

Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

201 "Сировина й матеріали"

Узагальнена інформація про рух виробничих запасів підприємства за місяць подана у додатку С.

Отже, бухгалтерський облік є основним і єдиним видом обліку, за допомогою якого фіксація роботи підприємства здійснюється в цілому, як сукупності. На основі даних бухобліку складається фінансова звітність підприємства (Додаток А).

3.3. Аналіз виробничих запасів та ефективність їх використання

Для здійснення процесу виробництва продукції важливе місце має ефективність і повнота використання матеріальних ресурсів, виробничих запасів. Використання матеріальних ресурсів на виробництво продукції характеризується наступними показниками:


 
 

Цікаве

Загрузка...