WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік виробничих запасів” на матеріалах ВАТ “Володимир-Волинський хлібозавод” - Дипломна робота

Бухгалтерський облік виробничих запасів” на матеріалах ВАТ “Володимир-Волинський хлібозавод” - Дипломна робота

На основі даних документів матеріально-відповідальні особи складають звіт про рух матеріалів та змінний виробничий звіт (Додаток Р) .

Отже, для своєчасного і достовірного надання інформації про наявність і рух товарно-матеріальних цінностей на ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод" бухгалтерська служба забезпечує правильне документальне оформлення операцій з обліку надходження, видатку і переміщення запасів.

3.2.Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів.

Для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству предметів праці, що визнані для обробки, переробки, використання у виробництві та для господарських потреб , а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів , капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств , затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 , передбачені рахунки класу 2 " Запаси ". Структуру виробничих запасів подано на рисунку 1.2.

Результати своєї діяльності підприємство відображає в різних формах звітності, яка складається за єдиними формами та інструкціями Міністерства фінансів України, погодженими Мінстатом України.

Головні вимоги, що ставляться до звітності - це реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, співставленість звітних показників з минулими часами.

За періодичністю складання і подання звітність поділяється на внутрішньорічну, місячну, квартальну, піврічну, дев'ятимісячну та річну.

Внутрішньорічну звітність називають поточною звітністю або періодичною.

Звітність підприємства використовується самими власниками підприємствами для аналізу та контролю виконання договірних зобов'язань, аналізу господарської діяльності, для складання планів на майбутнє.

Бухгалтерська звітність повинна бути подана підприємством не пізніше встановленого строку наступного за звітним періодом місяця ,а річна - не пізніше встановленого строку наступного за звітним року. Склад (обсяг ) та порядок складання бухгалтерських звітів затверджується Міністерством фінансів України.

Відповідно до діючого порядку до складу бухгалтерської звітності, не залежно від того, за який час вона складається, обов'язково входить баланс.

На практиці більшість підприємств щомісячно складає для своїх потреб бухгалтерський баланс та різні форми, що потрібні для оперативного керівництва.

За нормативними актами, діючими в більшості країн світу, підприємство ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод" подає бухгалтерську звітність обов'язково один раз на рік за результатами діяльності (Додаток А).

За рік підприємство повинне подати бухгалтерську звітність у такому обсязі:

- баланс підприємсва - форма №1

- звіт про фінансові результати та їх використання - форма №2

- звіт про фінансово-майновий стан підприємства – форма №3

До річного бухгалтерського звіту обов'язково додається пояснювальна записка, в якій викладаються основні фактори, що вплинули в звітному році на підсумки діяльності підприємств, і висвітлюється фінансовий та майновий стан.

Бухгалтерські звіти - баланси та інші форми фінансового звіту складаються та подаються у відповідному складі та у встановлені строки в органи, які визначено законодавством.

Бухгалтерський баланс діяльності підприємства є узагальненим документом (форма №1) ,форма його затверджується Міністерством фінансів і Мінстатом. В активі балансу показується склад засобів господарства та їх розміщення, у пасиві - джерела утворення засобів господарства. У балансі відображаються також результати господарської діяльності.

Бухгалтерський баланс складається на підставі бухгалтерських записів, підтверджених відповідними документами. Вихідними для складання бухгалтерського балансу є Головна книга, данні оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками, які подано у додатку С.

В Головній книзі показується вступне сальдо, поточні обороти і вихідне сальдо по кожному синтетичному рахунку. В Головній книзі відображають поточні обороти тільки по синтетичним рахункам. Обороти по кожному рахунку відображаються одним записом, а обороти по дебету в кореспонденції з кредитованими рахунками.

Сума дебетових оборотів в Головній книзі повинна відповідати сумі кредитових оборотів, так як і сальдо відповідно повинні бути рівними.

Сальдовий баланс складається за даними Головної книги з використанням в необхідних випадках окремих показників із облікових регістрів.

Підсумкові дані фінансово-господарської діяльності, відображають в шахматній відомості.

На основі шахматної відомості складається оборотна відомість по рахунком. Дані, розраховані в оборотній відомості, являються підставою для складання бухгалтерського балансу і звітності.

До бухгалтерської звітності висувають наступні вимоги: правдивість, реальність, єдність, ясність.

Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів на ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод" відображається на синтетичних рахунках такими записами:

 1. Первісна вартість запасів, що надійшли на підприємство

 • Придбання за плату запасів господарського призначення у постачальників-платників ПДВ (при наявності податкової накладної):

Дебет20 "Виробничі запаси"

Дебет 641"Розрахунки за податками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість")

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки з вітчизняними постачальниками-платниками ПДВ")

 • Придбання за попередню оплату запасів господарського призначення у постачальників-платників ПДВ:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Дебет 644 "Податковий кредит"

Кредит 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки з вітчизняними постачальниками - платниками ПДВ")

 • Придбання запасів, що не використовуються у господарській діяльності, за плату у постачальників-платників ПДВ:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 631"Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки з вітчизняними постачальниками-платниками ПДВ")

 • Надходження виробничих запасів, що використовуються у господарській діяльності, через підзвітних осіб при отриманні ними авансу:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Дебет 641 "Розрахунки за податками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість")

Кредит 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

 • Надходження виробничих запасів, що використовуються у господарській діяльності через підзвітних осіб без одержання попереднього авансу:

Дебет 20"Виробничі запаси"

Дебет 641 "Розрахунки за податками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки за податками на додану вартість")

Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 • Придбання виробничих запасів у приватної (фізичної)особи-нерезидента- не суб'єкта підприємницької діяльності через підзвітних осіб при отриманні авансу:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Кредит 641 "Розрахунки за податками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки за прибутковим податком")

 • Безоплатне отримання виробничих запасів:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 719 "Інші доходи від операційної діяльності"

 • Отримання виробничих запасів як внеску до статутного капіталу:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 40"статутний капітал"

або

Кредит 46 "Неоплачений капітал"

 1. Додаткові витрати (транспортні витрати, митні збори, мито, страхування та ін.),оплачені підприємством:

 • Транспортування запасів, що використовуються у господарській діяльності до складу підприємства:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Дебет 641 "Розрахунки за податками"

(аналітичний рахунок "Розрахунки за податком на додану вартість")

Кредит 63"Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

або

Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 • Страхування майна в дорозі:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 65 "Розрахунки за страхуванням"

 • Відображення мита, митних зборів:

Дебет 20 "Виробничі запаси"

Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

 1. Оприбуткування виробничих запасів, виготовлених на підприємстві:

Дебет20 "Виробничі запаси"

Кредит23"Виробництво"

 1. Оприбуткування виробничих запасів (матеріалів), що надійшли з переробки:

Дебет 201"Сировина й матеріали"

Кредит206 "Матеріали, передані в переробку"

 1. Оприбуткування запасів, придбані в обмін на інші активи:

 • Отримання запасів в обмін на неподібні активи:


 
 

Цікаве

Загрузка...