WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і оподаткування діяльності суб’єкта малого підприємництва (ТОВ „Совпак-Сервіс”) - Курсова робота

Облік і оподаткування діяльності суб’єкта малого підприємництва (ТОВ „Совпак-Сервіс”) - Курсова робота

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведуть облік податків, які нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведуть облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляють відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведуть на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведуть облік суми , податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведуть облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх видами.

Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на прибуток тощо.

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних первинних документів - податкових накладних з податку на додану вартість, розрахунків встановленої форми з інших податків і платежів і платіжних доручень про їх перерахування у бюджет - проводять записи у розрізі кожного податку чи платежу у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Для обліку податку на додану вартість, крім того. використовують книги обліку продажу і придбання товарів (робіт, послуг), записи в яких проводять на основі податкових накладних. Одночасно податок на додану вартість відображають у товарно-транспортних накладних та платіжних дорученнях про оплату покупцями вартості відвантажених їм товарів, продукції, виконаних робіт чи послуг або отриманих від постачальників чи підрядників сировини, товарів, робіт і послуг. При цьому має бути повна відповідність щодо запису операцій як у податкових накладних, так і в інших документах.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

  1. Альбом бухгалтерських проводок. –Харків: Фактор, 2000. –80 с.

  2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. –672 с.

  3. Грабова Н.П. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. Посібник: 3-тє вид., доповн. – К: А.С.К., 2001. – 416 с.

  4. Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2000. –24 липня.

  5. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2000. –288 с.

  6. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. –К.: Знання, 2000. –245 с.

  7. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. –Тернопіль: Лілея, 2000. –100 с.

  8. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2000. 578 с.

  9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2000. –784 с.

  10. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2000. –288 с.

11. Оподаткування в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Деркач М.І., Редіна Н.І., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю., Маркова Л.Г./ За ред. М.І. Деркача. – Дніпропетровськ – ДДФА, 2004. – 124 с.

Додаток А

Таблиця 3.1 – Розподілення Статутного капіталу між Учасниками

П.І. та по Б

Розмір внеску

(в грн.)

Розмір внеску

(в %)

Требушна Інна Володимирівна

17780,00

50

Сова Оксана Вітальївна

17780,00

50

Додаток Б

Таблиця 4.2.1 – Операції по обліку заробітної плати

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Нараховано зарплату робітникам адмін.-управл. апарату

92

661

Утримання із зарплати сум ПДФО

661

641

Утримання із зарплати збір в Пенсійний фонд

661

651

Утримання із зарплати сум внесків у Фонд соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

661

652

Утримання із зарплати внесків по страхуванню на випадок безробіття

661

653

Отримано грошових коштів з банку на виплату зарплати

301

311

Виплата зарплати

661

301

Продовження таблиці 4.2.1

Нарахування на Фонд оплати праці:

Збір в Пенсійний фонд

92

651

Збір у Фонд соцстрахування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

92

652

Збір в Фонд обов'язкового страхування по страхуванню на випадок безробіття

92

653

Збір у Фонд соцстрахування від нещасних випадків

92

656

Додаток В

Таблиця 4.2.2 – Операції по обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Оприбутковані ТМЦ, придбані у різних підприємств

281

631

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

6415

631

Відвантажена продукція і водображен прибуток від реалізації

361

702

Відображено податкове зобовязання з ПДВ

702

6415

Отриманні грошові кошти за реалізовану продукцію

311

361

Погашена кредиторська заборгованість перед іншими підприємствами

631

311

Додаток Д

Таблиця 4.2.3 – Операції по обліку основних засобів

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

Оприбутковані основні засоби

151

631

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

6415

631

Введені до експлуатації обєкти основних засобів

104

151

Нарахована амортизація основних засобів обєктів загальногосподарського призначення

92

131

Додаток Ж

Таблиця 4.4.1 - Типові операції за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами"

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Передача капітальних вкладень у рахунок погашення заборгованості за податками

64

15

Списання відстрочених податкових активів при реструктуризації податкової заборгованості

64

17

Оплата податків через банк

64

31

Передача отриманого короткострокового векселя на суму погашення податкової заборгованості

64

34

Зараховано дебіторську заборгованість покупців у погашення податкової заборгованості

64

36

Зараховано борг інших дебіторів у погашення податкової заборгованості

64

37

Відображено заборгованість за допомогою та пільгами ліквідаторам аварій тощо

64

48

Оплачено податки за рахунок довгострокових позик

64

50

Видано довгостроковий вексель на суму податкової заборгованості

64

51

Відстрочення податкової заборгованості перед бюджетом

64

54

Переоформлено податкову заборгованість на інші довгострокові зобов'язання

64

55

Оплачено податки за рахунок короткострокових позик

64

60

Видано вексель на суму податку на додану вартість

64

62

Зараховано у погашення податкової заборгованості переплату постачальникам чи підрядникам

64

63


 
 

Цікаве

Загрузка...