WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і оподаткування діяльності суб’єкта малого підприємництва (ТОВ „Совпак-Сервіс”) - Курсова робота

Облік і оподаткування діяльності суб’єкта малого підприємництва (ТОВ „Совпак-Сервіс”) - Курсова робота

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції і в яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний рік, перевищує 75% загальної суми валового доходу підприємства. Платниками цього податку також є субєкти господарювання, утворені у результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства-платника фіксованого сільськогосподарського податку, які також займаються виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції. Новостворені субєкти господарювання, основним видом діяльності є виробництво, переробка та збут сільськогосподарської продукції, у рік створення є платниками фіксованого сільськогосподарського податку. Підприємства, які займаються іншими видами діяльності, крім сільськогосподарської, зазначеної у цій статті, з метою оподаткування ведуть окремий облік фінансових результатів від інших видів господарської діяльності відповідно до пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Обєктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди, а також земель водного фоду, які використовуютьс рибницькими, рибальськими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах. При зміні у звітному періоді площ сільськогосподарських угідь , у звязку з набуттям права землевласника або землекористувача відповідно землевласник чи землекористувач зобовязаний здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки до органів державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки та до органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку.

Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1.06.95 р. у таких розмірах:

 • для ріллі, сіножаті та пасовищ – 0,5;

 • для багаторічних насаджень – 0,3;

 • для земель водного фонду;

 • 1,5% грошової оцінки одиниці площі рвллі по областях.

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необхідності може уточнюватися згідно із законодавством. Визначену суму податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, платники зазначають у розрахунку, який подають у ДПІ за свроїм місцезнаходженням до 1 лютого поточного року. Заміна порядку сплати податків і зборів (обовязкових платежів) протягом звітного року не допускаються.

Строки уплати.

Щомісячно протягом 30 календарних днів, наступним за останнім календарним днем базового звітного місяця, сплачується у розмірі третини суми податку у таких розмірах:

 • у І кварталі – 10%;

 • у ІІ кварталі – 10%;

 • у ІІІ кварталі – 50%;

 • у ІV кварталі – 30%;

Платники податку мають право сплати фіксованого сільськогосподарського податку тільки у грошовій формі.

4.4 Облік розрахунків по податках

Облік податків, зборів і платежів підприємства ведуть на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами".

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображають нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведуть облік податків, які нараховують та сплачують відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки).

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведуть облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляють відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведуть на рахунку 65 "Розрахунки з страхування".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведуть облік суми , податку на додану вартість, визначеної, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведуть облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведуть за їх видами.

Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на прибуток тощо. М.С. Пушкар [31, с.100]

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних первинних документів - податкових накладних з податку на додану вартість, розрахунків встановленої форми з інших податків і платежів і платіжних доручень про їх перерахування у бюджет - проводять записи у розрізі кожного податку чи платежу у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Для обліку податку на додану вартість, крім того. використовують книги обліку продажу і придбання товарів (робіт, послуг), записи в яких проводять на основі податкових накладних. Одночасно податок на додану вартість відображають у товарно-транспортних накладних та платіжних дорученнях про оплату покупцями вартості відвантажених їм товарів, продукції, виконаних робіт чи послуг або отриманих від постачальників чи підрядників сировини, товарів, робіт і послуг. При цьому має бути повна відповідність щодо запису операцій як у податкових накладних, так і в інших документах.

Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця. Тому до перших двох субрахунків треба відкрити аналітичні рахунки за назвою податків і платежів. Зокрема, до субрахунку 641 "Розрахунки за податками" треба відкрити такі аналітичні рахунки:

6411 "Розрахунки з податку на додану вартість";

6412 "Розрахунки з податку на прибуток (фіксованого сільськогосподарського податку)";

6413 "Розрахунки з акцизного збору");

6414 "Розрахунки з прибуткового податку";

6415 "Розрахунки з комунального податку";

6416 "Розрахунки зі збору на розвиток виноградарства і хмелярства";

6417 "Розрахунки з інших податків".

Операції з обліку розрахунків за податками і платежами наведені в таблиці 4.4.1, Додаток Ж.

Слід зазначити, що одні податки, збори і платежі включають у витрати виробництва, інші покривають із прибутку підприємства. До того ж підприємства здебільшого використовують для обліку витрат виробництва одночасно рахунки класу 8 та 9. Тому кореспонденція рахунків, за якою відображають нарахування податків, зборів і платежів, залежить від того, за рахунок якого джерела покривають нараховані суми, та від методики обліку витрат виробництва. Операції з обліку податків, зборів і платежів згруповані в таблиці 4.4.2, Додаток З.

ВИСНОВКИ

В даній курсовій роботі відображено облік і оподаткування діяльності суб'єкта малого підприємництва.

Суб'єктом малого підприємництва є:

-фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і трудових відносин з яких, включаючи членів їх сімей, протягом року перебувають не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продуктів (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис.грн. ;

- юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середньо облікова чисельність працюючих за календарний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу – 500 тис. євро.

Слід зазначити, що для субєктів малого бізнесу з метою сприяння їх розвитку чинною системою оподаткування передбачена можливість застосування альтернативних варіантів оподаткування. Таких як:

 • загальна система оподаткування;

 • спрощена система оподаткування (єдиний податок);

 • фіксований сільськогосподарський податок.

Дане підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування і сплачує такі податки:

 • податок на прибуток;

 • ПДВ (податок на додану вартість);

 • інші платежі при наявності обєкта оподаткування (комунальний податок, ПДФО);

 • відрахування у Пенсійний фонд та соціальгі фонди.

Облік податків, зборів і платежів підприємства ведуть на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами".

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображають нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.


 
 

Цікаве

Загрузка...