WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і оподаткування діяльності суб’єкта малого підприємництва (ТОВ „Совпак-Сервіс”) - Курсова робота

Облік і оподаткування діяльності суб’єкта малого підприємництва (ТОВ „Совпак-Сервіс”) - Курсова робота

- відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів – форма В-2. ця відомість відображає рахунки 20,26,28,22, ведеться кожного місяця окремо по виробничим запасам, готовій продукції, товарам, МШП у розрізі найменувань та місць зберігання цінностей. Підставою для заповнення відомості є прибуткові ордери, акти про прийом матеріалів, накладні на відпуск матеріалів, торгівельно-закупочні акти, розрахунки сум дооцінки товаро-матеріальних цінностей. На кожний номенклатурний номер матеріалу відкривається окрема картонка. На основі первинних документів в картонках обліку матеріалів на складі робляться записи по приходу і витраті матеріалів та кожного дня виводяться їх залишки. На перше число кожного місяця робиться звірка даних обліку на складі з обліком у бухгалтерії;

- відомість обліку витрат на виробництво – форма В-3. складається на основі первинних документів по витратам матеріалів, нарахуванню заробітної плати, розрахунків амортизації основних засобів, накладних на здачу готової продукції на склад, актів на брак продукції, виконаних робіт(послуг). Затрати по дебету рах.23 "Виробництво" відображаються у кореспонденції рахунків класу 8 в розмірі економічних елементів;

- відомість обліку грошових коштів і фондів В-4. застосовується для обліку засобів і фондів, облік яких ведеться на балансових рахунках 13"Амортизація майна" 30 "Каса" 31 "Рахунки в банках" 79 "Фінансові результати" 44 "нерозподілені прибутки". Ведеться на основі виписок банку і прикладених до них документам, касових звітів, розрахунків бухгалтерії;

- відомість обліку розрахунків та інших операцій В-5. Використовується для обліку операцій на рахунках 36 "Розрахунки з покупцями та заказниками" 33 "Інші грошові засоби", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 64 "Розрахунки по податкам і платежам" 65 "Розрахунки по страхуванню" , рах. 60 "Короткострокові займи". Крім того в цій відомості відображаються затрати в розрізі економічних елементів, які обліковуються на рахунках класу 8.

Новий План рахунків припускає особливе відображення в бух обліку отриманих передоплат (авансів) за продукцію (товари, роботи, послуги) яка полягає в тому, що суми попередньої оплати авансів транзитом через субрахунок 681 "Розрахунки по авансах одержаним": при надходженні коштів робиться запис Д-т 311 – К-т 681 – одержання передоплати( при відвантаження оплачених товарів (продукції, робіт, послуг) – Д-т 681 – К-т 361 – залік заборгованості. Це обумовлено тим, що рахунок 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" є активним і не може мати кредитового сальдо.

У відомість У-5 дані записуються на підставі виписок банку, акти приймання-здачі виконаних робіт, авансових звітів, розрахунків по податках і ін. документів. Вона відкривається на кожен рахунок окремо. Наприкінці місяця по кожнім рахунку підводяться підсумки по дебету і кредиту і виводиться сальдо на перший день місяця.

- відомість обліку реалізації – форма В-6.

При заповненні цієї відомості варто врахувати, що в залежності від установленого порядку визначення виторгу від реалізації продукції СПД можуть вести відомість реалізації форми В-6 (відвантаження) або відомість форми В-6 (оплата);

- відомість обліку розрахунків з постачальниками – форми В-7

Застосовується для обліку рах ,63 "Розрахунки з поставниками та підрядчиками". Підставою для заповнення даного документу є накладні, акти прийому-здачі виконаних робіт, виписки із банківських рахунків, векселі.

Відомість відкривається перенесенням залишків заборгованості в розрізі рахунків постачальників із відомості за минулий рік. В віддміть по кредиту рах.63 позиційним способом записуються дані від одержаних від постачальників і підрядчиків про роботи та послуги, матеріальні цінності.

По дебету рахунка відображаються операції по оплаті рахунків постачальників та підрядчиків(К-т рах, 30 "Каса", рах.31 "Рахунки в банках") по кредиту – оприбуткування матеріалів, товарів (Д-т рах. 20 "Виробничі запаси", рах,22"МШП", рах.28 "Товари")

- відомість обліку заробітної плати – форми В-8;

- відомість (шахматна) – форми В-9.облік у СМП, які застосовують форму бухобліку з використанням реєстрів обліку майна, обов'язково переносять підсумки по оборотам з усіх відомостей у вищевказану відомість. Це регістр синтетичного обліку, який використовується для узагальнення даних поточного обліку і взаємної перевірки вірності записів по рахунках бухобліку. Відомість відкривається на кожний місяць і використовується для запису даних по Д-ту і К-ту кожного рахунку окремо. У ній по вертикалі записують рахунки у зростаючому порядку, а по горизонталі – у порядку зростання номерів відомостей.

Дебетові і кредитові обороти по кожному рахунку переносяться в оборотну відомість, де виводиться сальдо. Оборотна відомість застосовується для складання балансу. Ф.Ф. Бутинець [29, с.672]

Відомість підписується особами, що проводили записи. Заміна оборотів у поточному місяці по операціях, які відносяться до минулих періодів, відображається у реєстрах звітного місяця додатковим записом (зменшення оборотів – способом сторно)

Операції по обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами згруповані у таблиці 4.2.2, Додаток В.

Операції по обліку основних засобів наведені у таблиці 4.2.3, Додаток Д.

4.3 Система оподаткування субєктів малого бізнеса

Оподаткування доходів від підприємницької діяльності має свої особливості. Обєктом оподаткування доходів приватних підприємців є чистий дохід, який визначається як різниця між сумою валового доходу звітного періоду та сумою валових витрат, повязаних з отриманням цього доходу. Визначена категорія платників сплачує податок у вигляді авансових внесків, які нараховуються беспосередньо податковими органами на підставі декларації, де вказується очікуваний дохід на поточний рік.

Слід зазначити, що для субєктів малого бізнесу з метою сприяння їх розвитку чинною системою оподаткування передбачена можливість застосування альтернативних варіантів оподаткування. Таких як:

  • загальна система оподаткування;

  • спрощена система оподаткування (єдиний податок);

  • фіксований сільськогосподарський податок.

При загальній системі оподаткування підприємство сплачує такі податки:

  • податок на прибуток;

  • ПДВ (податок на додану вартість);

  • плата за землю;

  • ресурсні платежі;

  • інші платежі при наявності обєкта оподаткування;

  • відрахування у Пенсійний фонд та соціальгі фонди.

Податок на прибуток підприємств, який стягується Україні, має дуже значне фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинутих країнах. Це обумовлено перш за все пропорціями в розподілі ВВП, які склалися історично: в централізовано-плановій економіці основну масу доходів бюджету становили надходження від державих підприємств і досить незначну — податки з населення, оскільки штучно стримувався фонд споживання і збільшувався фонд нагромадження. В нинішніх умовах ймовірним є поступове вис нювання між фондом споживання і фондом нагромадження, наслідком чого стане збільшення бюджетного значення прибуткового податку з громадян і зменшення — податку на прибуток підприємств. М.І. Дергач [40, с.124]

Податок на прибуток підприємств крім значного фіскального значення має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватись як завдяки диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки наданню пільг у виробництві пріоритетних товарів. Але в нашій країні можливості щодо використання податку на прибуток як регулюючого фактора дещо обмежено його великим бюджетним значенням.

Платниками податку на прибуток є:

- з числа резидентів - суб'єкти і несуб'єкти господарської діяльності, а також їх філії, які здійснюють діяльність, спрямовануна отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

- з числа нерезидентів — фізичні або юридичні особи, якіотримують доходи з джерелом їх походження з України.

Виключені з числа платників Національний банк України та його установи (крім госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку), а також установи пенітенціарної системи та їх підприємстваі, які використовують працю спецконтингенту.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку і суму амортизаційнихвідрахувань. Тобто, для визначення об'єкта оподаткування податку на прибуток спочатку необхідно визначити відповідно суму скоригованого валового доходу, суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань. Розглянемо, як вони визначаються.

Валовий дохід — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.


 
 

Цікаве

Загрузка...