WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і оподаткування діяльності суб’єкта малого підприємництва (ТОВ „Совпак-Сервіс”) - Курсова робота

Облік і оподаткування діяльності суб’єкта малого підприємництва (ТОВ „Совпак-Сервіс”) - Курсова робота

Не слід плутати суб'єктів малого підприємництва з малими підприємствами. Критерій віднесення підприємств до категорії малих, а саме – чисельність працюючих залежно від галузі, до якої належить підприємство, визначений у Законі №887. Наприклад, установи науки і наукового обслуговування відносяться до малих підприємств , якщо чисельність їх працівників не перевищує 100 осіб, а підприємства промисловості і будівництва – 200 осіб. Таким чином, підприємство може бути малим і при цьому не відноситися до суб'єктів малого підприємництва, оскільки не виконуються обмеження за чисельністю (не більше 50 осіб). Такі підприємства, природно, не можуть застосовувати спрощену систему бухгалтерського обліку та звітності.

Нормативно-законодавча база організації обліку та податкового обліку діяльності суб'єкта малого підприємства

Сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та Державних цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку, становить систему оподаткування.

Нормативною базою системи оподаткування нині є:

 • Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.97р.

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" № 283-97-ВР від 22.05.97 р.,

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" № 13 від 26.12.92 р. (з подальшими змінами і доповненнями).

 • Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" №400/97-ВР від 26.06.97 р.

 • Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" №402/97-ВР від 26.06.97 р.

 • Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" №320-XIV від 17.12.98р.

 • Закон України "Про внесення змін до ст. II Закону України "Про податок на додану вартість"" № 943-ХІ від 14.07.99 р. та ін.

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування грального бізнесу" № ИБО-ХІУ від 19 жовтня 1999 р. (набрав чинності з 13.11,99 р.)

 • Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва"" за №746/99 від 28.06.99 р.

 • Закон України від 06.04.97 р. "Про податок на додану вартість", з змінами.

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97 р. №283/97-ВР, з змінами.

 • Закон України від 24.12.02 р. №349-ІV "Про внесення змін в Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств".

 • Закон України від 07.02.91 р. №698-ХІІ "Про підприємництво", з змінами.

 • Закон України від 27.03.91 р. №887-ХІІ "Про підприємства в Україні", з змінами.

 • Закон України від 16.07.99 р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з змінами.

 • Інструкція №291. Інструкція про застосування Плана рахунків бухгалтерського обліку активів, капітала, обовязків та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Мінфіна України від 30.11.99 р. №291.

 • П(С)БО 2 "Баланс", затверджений наказом Мінфіна України від 31.03.99 р. №87, з змінами.

 • П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", затверджений наказом Мінфіна України від 31.03.99 р. №87, з доповненнями.

 • П(С)БО 15 "Прибуток", затверджений наказом Мінфіна України від 29.11.99 р. №290, з змінами

 • Порядок про заповнення податкової накладної, затверджений наказом ГНАУ від 30.05.97 р. №165, з змінами.

 • Наказ ГНАУ від 30.05.97 р. №165 "Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів, порядок їх заповнення", зі змінами.

 • Наказ Мінфіна України від 30.11.99 р. №291 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції що до його застосування".

 • Наказ ГНАУ від 08.10.98р. №469 "Про утвердження змін до форми податкової накладної з змінами та доповненнями до порядків заповнення податкової нвкладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)".

Облік і оподаткування діяльності субєкта малого підприємництва

4.1 Організація документообігу СМП

Основою бухгалтерського обліку є чітке та обов'язкове документування усіх господарських операцій. При організації документування і документообігу СМП керуються вимогами Закону №996 (4) і Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Бухгалтерія СМП підприємств повинна створити пакети первинних документів відповідно до завдань обліку за кожною ділянкою (облік основних засобів, матеріальних цінностей, оплати праці, випуску та реалізації продукції, робіт, послуг, тощо)

Для документування господарських операцій СМП можуть застосовувати міжвідомчі форми. Їм також надано право самостійно розробляти первинні облікові документи з урахуванням особливостей господарської діяльності і потреб управління.

Бухгалтерія СМП також повинна визначити шляхи руху первинних документів від моменту створення до передачі в архів або знищення. Для цього розробляється графік документообігу з обов'язковим зазначенням виконавців, відповідальних за перевірку та обробку документів, дати виконання та пункти передачі документів для подальшої обробки, використання та зберігання.

Перевірені дані цих первинних документів реєструються і узагальнюються у облікових реєстрах, склад яких визначається формою бухгалтерського обліку, за допомогою рахунків та субрахунків спрощеного Плану рахунків. Г.О. Партик [220, с.245].

4.2 Характеристика форм бухгалтерського обліку та критерії їх відбору

Ефективність системи обліку великою мірою залежить від вибору відповідної до умов здійснення господарської діяльності форми бух обліку. Ця відповідність повинна забезпечувати, з одного боку, достатню аналітичність сформованої інформації, а з іншого, раціональне використання робочого часу працівників бухгалтерії на процес формування цієї інформації.

Законом №996 СМП надано право з урахуванням особливостей своєї господарської діяльності і технології обробки первинних облікових даних самостійно обирати форму бух обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, а саме:

 • єдиної методологічної основи (принцип подвійного запису)

 • взаємозв'язку даних аналітичного та синтетичного обліку

 • суцільного відображення усіх господарських операцій в реєстрах обліку на підставі первинних облікових документів

 • нагромаджені та систематизації даних первинних документів щодо показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю підприємства, а також для складання і подання бухгалтерської звітності та декларацій з оподаткування. Ф.Ф. Бутинець [26, с.672]

Під час організації синтетичного та аналітичного обліку СМП з урахуванням своїх класифікаційних засад можуть використовувати одну з таких форм обліку:

 • спрощену;

 • журнальну;

 • автоматизовану.

Невеликі обсяги господарської діяльності СМП здебільш зумовлюють їх вибір на користь спрощеної форми бухгалтерського обліку, який визначений у Положенні №196 і можливий за умов здійснення СМП за місяць не більше 300 господарських операцій і можливий у таких варіантах:

 • проста форма (без використання реєстрів обліку майна);

 • форма бух обліку з використанням реєстрів обліку майна.

При простій формі обліку реєстрація первинних облікових документів, відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату ведеться в одному бухгалтерському реєстрі – Книзі обліку господарських операцій за формою №К-1.

Дана книга містить всі бухгалтерські рахунки, які використовує СМП і є комбінованим реєстром аналітичного і синтетичного обліку, на підставі якого можна визначити наявність засобів та їх джерел на визначену дату та скласти бухгалтерську звітність.

Поряд з Книгою обліку для обліку розрахунків по оплаті праці з працівниками та бюджетом по прибутковому податку СМП ведуть Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8. ця відомість заповнюється на основі особистих рахунків, затверджених тарифів відрахувань із заробітної плати в бюджет, не бюджетні фонди, Пенсійний фонд.

Операції по обліку заробітної плати і пов'язаних з нею утримань згруповані у таблиці 4.2.1, Додаток Б.

СМП на балансі яких обліковуються власні основні засоби, виробничі запаси, товари і готова продукція та які здійснюють понад 100 господарських операцій, можуть використовувати форму бух обліку з використанням реєстрів обліку майна.

Облікові реєстри:

- відомість обліку основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань (зносу) – форма В-1. Дані записуються позиційно по кожному об'єкту окремо;


 
 

Цікаве

Загрузка...