WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація звітності на підприємстві - Курсова робота

Організація звітності на підприємстві - Курсова робота

Закінчення табл. 2.1

1

2

3

4

5

Визначено кінцевий фінансовий результат

441

791

685683,74

Нараховано дивіденди власникам підприємства

792

443

441

671

200

Здійснення відрахування до резервного капіталу підприємства

443

43

0

Списано прибуток використаний у звітному періоді

441

443

200

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

3.1. Визначення оптимальної кількості працівників бухгалтерського апарату на умовному підприємстві

Н = К * ЧХ * N У (3.1)

Н = 10,044 * 0,460 1,282 * 15 1,67 = 51 (осіб)

де Н – нормативна чисельність працівників бухгалтерського обліку за умови повної комп'ютеризації бухгалтерських робіт, ос. Чпр – чисельність працівників на підприємстві, тис. ос. N - кількість сомастійних структурних підрозділів на підприємстві, од., К – коефіцієнт регресії лінійного рівняння, х,у – коофіцієнти регресії степеневого рівня.

Загальна нормативна чисельність працівників бух. обліку визначається з врахуванням коефіцієнта питомої ваги робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ:

Н з = Н * К (3.2)

Н з = 51 * 1,1 = 56 (осіб)

Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності, що виконується на ПЕОМ, % = 91-90 %

3.2. Навести в графічному та табличному вигляді організаційну структуру бухгалтрерії.

Таблиця 3.1

Спроектована структура бухгалтерської служби умовного підприємства

Ділянка обліку

Назва посади

Кількість осіб, котрі працюють на цій посаді, ос

1

2

3

4

Облік основних засобів та нематеріальних активів

застпуник гол.бухгалтера

1

Облік виробничих запасів, готової продукції та незавершеного виробництва

бухгалтер

3

Облік розрахункових операцій (розрахунки з постачальниками та покупцями, іншими дебіторські та кредиторські, з підзвітними особами, операції з грошовими коштами)

касир

3

Закінчення табл. 3.1.

Облік заробітної плати та відрахування на соціальні заходи

бухгалтер

1

Облік власного капіталу, доходів і витрат (як правило здійснює головний бухгалтер)

головний бухгалтер

1

Спроектована організаційна структура бухгалтерської служби умовного підприємтсва зображена на рис 3.1.

Головний бухгалтер

Касир

Заступник головного бухгалтера

Бухгалтер

Бухгалтер

Бухгалтер

Рис. 3.1. Схема бухгалтерськоїслужбиумовного підприємства

3.3. Спроектувати систему інформаційних зв'язків між працівниками бухгалтерії та іншими підпрозділами умовного підприємства.

Примітки до фінансових звітів (П(С)БО 1)- сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Таблиця 3.2

Організація складання звітності підприємства на прикладі заповнення

Розділ рядок чи графа звіту, що заповнюється згідно з варіантом

Посада працівника, котрий складає звіт

Посадова особа, котра відповідає за наданя необхідної інформайції для складання звіту

Джерело отримання інформації (первинний документ, реєстр, бухгалтерсього обліку, певна форма звіту)

1

2

3

4

Примітки до фінансової звітності

р-л ІІ, гр11

головний бухгалтер

головний бухгалтер

Форма № 1 Баланс

р 820, 970

бухлалтер по матеріалам

завідуючий складом

Звіт. Залишки та рух матеріалів та сировини

Розрахунок сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

р 3. 1.1

бухгалтер по зарплаті

бухгалтер по зарплаті

Зведена відомість нарахованої заробітної плати по підприємству

ВИСНОВОК

Виконуючи завдання даної курсової роботи, мною було зроблено аналіз ведення бухгалтерського звітності на умовному підприємтсві, мій варіант курсової роботи № 15, а тому теоретичне питання звучить – Укруплений алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів за П(С) БО4, я розглянув даний алгоритм і помістив його у Розділ І курсової роботи.

В ході виконання роботи я заповнював журнал господарських операцій в якому відображав фіксування операцій на бухгалтерських рахунках. В подальшому журнал господарських операцій використовується для складання фінансової звітності.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" всі підприємства повинні вести бухгалтерський облік. За даними цього обліку складається фінансова, податкова та інші види звітності що використовують грошовий примірник.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999р. № 996 - XIV // Все про бухгалтерський облік — 2000.-№86.—С.336

2. Баланс: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 88 // Все про бухгалтерський облік — 2000. -№ 86 - С.9-13.

3. Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246 // Все про бухгалтерський облік — 2000. - № 86 - С.47-48.

4. Звіт про фінансові результати : Положення (стандарт) бухгалтеського обліку 3 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік — 2000.- № 86 - С. 14-17.

5. Бабич В.В., Свидерский Е.И. Бухгалтерский учет на предприятййх малого бизнеса. — К.: 000 Либра, 1996. - 160 с.

6. Безруких В.Б., Кондраков В.Б. й др. Бухгалтерский учет. Под ред. Безруких П.С. — М.: Бухгалтерский учет, 1996.

7. Белобжедский И.А Производственые запасы предприятия: учет, оценка, контроль // Финансы - 1992," № 12 - С.20-25.

8. Бойко В.М. Бізнес: словник - довідник,- К.: "Україна", 1995.

9. Бутинець Ф.Ф. Практикум. Економічний аналіз.- Житомир: ЖІТІ., 2000 -205с.

10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир: ЖІТІ., 2001 -672с.

11. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні.- Дніпропетровськ: ТОВ"Баланс-Клуб", 2001 –828с.

12. Грачова Р.Н. Підрахунок собівартості// Галицькі контракти.- 1998. -№40-С.84-88.

13. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. —К.: Видавництво Бліц-Інформ, 1996 - 832 с.

Нормативна база

1. Закон про бухоблік - Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-ХІ.

2. Порядок № 419 - Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 № 419.

3. П(С)БО № 1, 2, 3, 4 і 5 - затверджені наказом Мінфіну від 31.03.1999 № 87.

4. Закон № 2181 - Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181-III.

5. Наказ № 302 - наказ Мінфіну "Про Примітки до річної фінансової звітності" від 29.11.2000 № 302.

6. Указ № 727 - Указ Президента України від 03.07.1998 № 727/98 "Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу від 28.06.1999 р. N 746/99).


 
 

Цікаве

Загрузка...