WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація звітності на підприємстві - Курсова робота

Організація звітності на підприємстві - Курсова робота

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

44. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).

45. У статті "Надходження власного капіталу" відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу.

46. У статті "Отримані позики" відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

47. У статті "Інші надходження" показуються інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

48. У статті "Погашення позик" відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

49. У статті "Сплачені дивіденди" показуються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

50. У статті "Інші платежі" показується використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

51. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп. 45 - 50 цього Положення (стандарту).

52. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

53. У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Зміна величини грошових коштів за звітний період

54. У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

55. У статті "Залишок коштів на початок року" показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

56. У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

57. У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Розкриття інформації про рух грошових коштів

58. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

а) склад грошових коштів;

б) склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

59. У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Таблиця 2.1

Журнал господарських операцій за звітний період

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Здійснено передоплату ТзОВ „Техніка" за обладнання

681

311

0

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

644

0

Оприбутковано комплект обладнання від ТзОВ „Техніка"

15

631

0

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

631

0

Відображено взаємозалік заборгованостей

631

641

0

Відображено заборгованість АТП-105 за транспортування комплекту обладнання

15

631

0

Відображено податковий кредит по ПДВ

641

644

0

Погашення заборгованості перед АТП-105

685

311

0

Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу

15

46

0

Введено в експлуатацію придбане обладнання та ксерокс

10

15

0

Внесено учасниками грошові кошти в оплату заборгованості за внесками до статутного капіталу

301

14

0

Прийнято МШП як внесок до статутного капіталу

22

44

0

Нараховано суму земельного податку (див. Табл.5)

92

641

311

0

Нараховано збір за спеціальне використання водних ресурсів

92

611

0

Нараховано комунальний податок

92

641

0

Нараховано збір за забруднення навколишнього середовища

92

641

0

Продовження табл. 2.1

1

2

3

4

5

Нараховано суму податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

92

641

Передано в експлуатацію МШП загальногосподарського призначення

92

22

0

Перераховано плату за торговий патент на

39

311

100

Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними цінами

281

631

160000*15=

2400000

Відображено податковий кредит по ПДВ

644

631

400000

Нараховано торгову націнку роздрібного підприємства

282

281

64000

Оприбутковано торгову націнку від реалізації товарів роздрібного підприємства

301

702

192000*15=

2880000

Відображено податкове зобов'язання по ПДВ

702

641

480000

В касу банку здано виторг від реалізації товарів

311

301

544000

Списану продажну вартість реалізованих товарів

902

282

64000

Списано торгову націнку, що відноситься до реалізованих товарів методом „сторно"

902

285

62400

Нараховано заробітну плату продавця

93

661

7025

Нараховано заробітну плату адміністрації

93

661

7910

Здійснено відрахування на соціальні заходи із нарахованої заробітної плати продавцям

- на пенсійне страхування 33,2%

93

651

2332,30

- на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності 1,5%

93

652

105,38

- страхування на випадок безробіття 1,3%

93

653

91,33

- 2,09% - страхування від нещасних випадків

93

656

146,82

Здійснено відрахування на соціальні заходи із нарахованої заробітної плати адміністрації

- на пенсійне страхування 33,2%

92

651

2626,12

- на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності 1,5%

92

652

118,65

- страхування на випадок безробіття 1,3%

92

653

102,83

- 2,09% - страхування від нещасних випадків

92

654

165,32


 
 

Цікаве

Загрузка...