WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік лізингових операцій - Реферат

Бухгалтерський облік лізингових операцій - Реферат

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)"; 4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)";одночасно на суму зносу: Д-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)" К-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Власні нематеріальні активи"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Власні основні засоби".

Якщо за умовами угоди об'єкт фінансового лізингу (оренди) повернено лізингодавцю, то в обліку на суму негарантованої ліквідаційної вартості здійснюється таке проведення: Д-т рахунків 3615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)", 4309 "Знос нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів" К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби". Розгляньмо приклади (дані умовні).

Приклад 1.

Банк уклав угоду з фінансового лізингу. За цією угодою придбано автомобіль ринковою вартістю 50000 грн. Строк лізингу — 5 років. Процентна ставка, що прирощується — 12 % річних, сплачується в кінці кожного періоду платежу. Лізингоодержувач — банк.Договором передбачено придбання автомобіля після закінчення строку лізингу (ціна придбання — 0 грн.). Визначений строк корисного використання лізингоодержувачем автомобіля — 7 років. Договір є договором фінансового лізингу, оскільки строк лізингу більший за 60 % строку корисного використання автомобіля (5 : 7 = 71,4 %). Умовно в цьому прикладі періодом вважається рік, а не місяць. Для розрахунку теперішньої вартості майбутніх лізингових платежів скористаємося таблицею А-2. У разі 12 % платежу за п'ять періодів К = 3,605 (додаток 38). Обчислюємо суму лізингового платежу, що його має сплачувати лізингоодержувач в кінці кожного року (якщо процентна ставка 12 %): 50000 : 3,605 = 13870 (суму округлено). Щороку лізингоодержувач сплачуватиме лізингодавцю по 13870 грн.Знаходимо загальну суму витрат (із процентами): 13870 • 5 (строк лізингу) = 69350 грн.Розраховуємо суму процентів, що будуть сплачені: 69350 – 50000 = 19350 грн.Складаємо таблицю сплати лізингових платежів:

Щомісячна сума платежів визначається: за перший рік: проценти — 6000 : 12 = 500 грн.;основна заборгованість — (13870 : 12) – 500 = 655,83 грн. Аналогічні обчислення виконуються щодо наступних років. Умовно за перший рік лізингу (оренди) у лізингодавця будуть виконані такі проведення (табл. 15.1)

Облік операцій з фінансового лізингу (оренди) лізингоодержувачем (умовно за перший рік лізингу (оренди) наведено у таблиці 15.2.

Протягом строку лізингу (оренди) лізингоодержувач нараховує амортизацію (табл. 15.3).Визначена ліквідаційна вартість — 0. Для нарахування амортизації застосовується

прямолінійний метод. 7 = 7143 грн/рік,  5000012 =7143 595,25 грн/місяць.

Облік операцій з оперативного лізингу

Відображення операцій лізингодавцем. Облік основних засобів і нематеріальних активів, переданих в оперативний лізинг (оренду), ведеться лізингодавцем на окремому аналітичному рахунку "Оперативний лізинг (оренда)" балансових рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби". При цьому здійснюються такі проведення:Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)"; 4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)"; 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Власні основні засоби"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Власні основні засоби" К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Власні нематеріальні активи"; 4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Власні основні засоби"; 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)".Лізингодавець протягом строку лізингу (оренди) нараховує амортизацію за активами, переданими в оперативний лізинг (оренду). В обліку цій операції відповідає запис:Д-т рахунка 7423 "Амортизація", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)" К-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)".Лізингодавець здійснює нарахування лізингових (орендних) платежів, які обліковуються на рахунку 3578 "Інші нараховані доходи", що відображається так:Д-т рахунка 3578 "Інші нараховані доходи"К-т рахунка 6395 "Доходи від оперативного лізингу (оренди)".На суму отриманих нарахованих лізингових (орендних) платежів лізингодавець здійснює таке проведення: Д-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок", 1001 "Рахунок готівкових коштів" К-т рахунка 3578 "Інші нараховані доходи". Основні засоби та нематеріальні активи, повернені лізингоодержувачем, лізингодавець відображає записом:

Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Власні нематеріальні активи"; 4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Власні основні засоби"К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)"; 4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)"одночасно:Д-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Оперативний лізинг (оренда)";К-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Власні основні засоби"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Власні основні засоби".Відображення операцій лізингоодержувачем. Прийняті в оперативний лізинг основні засоби на підставі акта приймання-передавання обліковуються лізингоодержувачем на позабалансовому рахунку 9840 "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)" за балансовою вартістю лізингодавця, що зазначається в договорі оперативного лізингу. При цьому виконується проведення:Д-т рахунка 9840 "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)"К-т рахунка 9910 "Контррахунки" (для рахунків розділів 96—98).До акта приймання-передавання орендованих основних засобів додається копія інвентарної картки цих основних засобів. Отримані картки зберігаються бухгалтерією лізингоодержувача окремо. Прийняті в оперативний лізинг основні засоби лізингоодержувач обліковує за інвентарними номерами лізингодавця. Прийняті в оперативний лізинг не цілі об'єкти основних засобів, а їх частини (наприклад, частина приміщення), оприбутковуються на рахунку 9840 "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)" у сумі, пропорційній частині орендованої площі. У разі зміни лізингових платежів (якщо це передбачено угодою) сума на рахунку 9840 не змінюється. Лізингоодержувач нараховує лізингові платежі, які обліковуються на рахунку 3678 "Інші нараховані витрати", наступним бухгалтерським проведенням: Д-т рахунка 7395 "Витрати на оперативний лізинг" К-т рахунка 3678 "Інші нараховані витрати", а сума сплачених лізингових платежів: Д-т рахунка 3678 "Інші нараховані витрати" К-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок", 2600 "Поточний рахунок", 1001 "Рахунок готівкових коштів". Якщо лізингоодержувач здійснює добудову, дообладнання, реконструкцію чи капітальний ремонт об'єкта лізингу, то такі витрати враховуються ним як капітальні вкладення на рахунку 4430 "Капітальні вкладення за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)". Після закінчення робіт, протягом періоду лізингу, витрати враховуються на рахунках 4500 "Інші необоротні матеріальні активи", 9840 "Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)". На завершені капітальні вкладення основних засобів лізингоодержувач нараховує амортизацію. Амортизація суми, на яку поліпшено об'єкт оперативного лізингу (оренди), нараховується із застосуванням прямолінійного або виробничого методів. Амортизовані суми поліпшення відображаються на рахунку 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів", аналітичний рахунок "Інші необоротні матеріальні активи". При цьому здійснюються такі проведення: попередня оплата:Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

К-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок", 1001 "Рахунок готівкових коштів";незавершене поліпшення:

Д-т рахунка 4530 "Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"; завершене поліпшення: Д-т рахунка 4500 "Інші необоротні матеріальні активи", аналітичний рахунок "Інші необоротні матеріальні активи" К-т рахунка 4530 "Капітальні інвестиції за основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)".

Якщо об'єкт оперативного лізингу (оренди) повертається лізингодавцю у зв'язку з достроковим припиненням лізингу (оренди), а також у зв'язку з неможливістю відокремити створений об'єкт від об'єкта лізингу (оренди), то недоамортизована частина витрат на поліпшення об'єкта лізингу (оренди) відображається на рахунку 7421 "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)". При цьому здійснюється таке проведення:Д-т рахунків 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів", 7421 "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)" К-т рахунка 4500 "Інші необоротні матеріальні активи", аналітичний рахунок "Інші необоротні матеріальні активи".

Розгляньмо приклад.

Лізингоодержувач уклав договір з оперативного лізингу будинку на три роки.Вартість будівлі 65433 грн. Строк корисного використання будівлі 20 років.Визначена ліквідаційна вартість 5000 грн. Щорічна лізингова плата 24000 грн.Вартість будівлі, що зазначена в угоді, 72000 грн. Лізингодавець застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації. Умовами договору передбачено, що лізингоодержувач здійснює капітальні вкладення в орендований будинок. Лізингодавець витрати не враховує.Щомісячна плата становить: 24000 : 12 = 2000 грн. Річна сума амортизаційних відрахувань:(65433 –5000) : 20 = 3021,65 грн. Щомісячна сума амортизаційних відрахувань:3021,65 : 12 = 251,80 грн. У лізингодавця будуть зроблені бухгалтерські проведення згідно з табл. 15.4.

У лізингоодержувача проведення будуть такими (табл. 15.5).

Через рік лізингоодержувач здійснив добудову — гараж вартістю 9000 грн. За умовами договору всі витрати, пов'язані із капітальними вкладеннями, несе лізингоодержувач. У зв'язку з цим лізингова плата лізингодавцем не переглядається.Витрати, понесені лізингоодержувачем через таку добудову, визнаються поточними у відповідних облікових періодах протягом визначеного терміну корисної служби гаража чи решти строку лізингу (залежно від того, який з цих періодів коротший) і відносяться на витрати нарахуванням амортизації.Лізингоодержувач визначив строк корисного використання капітальних вкладень (гаража) — 10 років. Визначена ліквідаційна вартість гаража — 500 грн. Оскільки строк корисного використання більший ніж решта строку лізингу, то витрати будуть розподілені на два роки.В обліку виконуються проведення (табл. 15.6).


 
 

Цікаве

Загрузка...