WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік лізингових операцій - Реферат

Бухгалтерський облік лізингових операцій - Реферат

Реферат на тему:

Бухгалтерський облік лізингових операцій

Лізинг —цегосподарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату та на певний період.

За принципом МСБО — перевага змісту над формою — лізингові операції класифікуються як кредитні та обліковуються на відповідних рахунках. Водночас лізингові операції за формою означають передання-отримання основних засобів у користування. Придбані основні засоби, призначені для передання в лізинг, банки-лізингодавці можуть або обліковувати на рахунках класу 4, де обліковуються основні засоби та нематеріальні активи, які належать банку, або не оприбутковувати їх на баланс, а відразу передавати в лізинг.

Характеристика лізингових операцій

Для вирішення питання про віднесення лізингу до фінансового чи оперативного слід керуватися чинним законодавством України. Лізинг основних засобів є фінансовим, якщо виконується принаймні одна з таких умов:

право власності на основні засоби переходить від лізингодавця до лізингоодержувача по закінченні дії лізингової угоди;

термін дії угоди поширюється на основну частину (не менше ніж 60 %) корисного строку служби основних засобів.

За інших обставин лізинг вважається оперативним. У разі як фінансового, так і оперативного лізингу основні засоби протягом строку дії угоди залишаються власністю лізингодавця.Об'єктом лізингу (оренди) є необоротні активи, що є власністю лізингодавця або придбані ним у власність у відповідного продавця майна з доручення і за погодженням з лізингоодержувачем.Інакше кажучи, лізинг можна розглядати як фінансовий або оперативний залежно від того, чи передбачається правом лізингу (оренди) передавання всіх ризиків і вигод, що пов'язані з користуванням та володінням активом. За оперативного лізингу (оренди) активи відображаються на балансі лізингодавця, а за фінансового — на балансі лізингоодержувача.Передавання об'єкта лізингу (оренди) здійснюється в строки і на умовах, визначених в угоді про лізинг (оренду). Можливе продовження строку лізингу (оренди), про що слід зробити спеціальне застереження в лізинговій угоді. В угоді також треба зазначити:об'єкт лізингу; термін лізингу; ринкову вартість основних засобів; строк проведення платежів та їх розмір; фактичну процентну ставку лізингу (якщо ринкова вартість процентної ставки більша за теперішню вартість мінімальних лізингових платежів із урахуванням процентної ставки, що прирощується); процентну ставку лізингоодержувача, що прирощується (у протилежному випадку); умови переоцінювання вартості об'єкта лізингу згідно із законодавством; право власності на майно після закінчення терміну лізингу;інше.На початку строку дії угоди обумовлюється також те, що в разі можливості та наміру лізингоодержувача придбати об'єкт лізингу (оренди) за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні лізингові (орендні) платежі мають включати в себе мінімальну лізингову (орендну) плату за весь строк лізингу (оренди) та суму, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об'єкта лізингу (оренди). B угоді про фінансовий лізинг (оренду) може передбачатися розрахунок лізингових (орендних) платежів на весь строк лізингу (оренди) за такою формою:

Передання об'єкта лізингу здійснюється у строки і на умовах, визначених договором лізингу.Строк лізингу — це незмінний строк, на який лізингоодержувач уклав угоду на лізинг основних засобів. Лізингоодержувач щомісяця сплачує лізингодавцю певну суму за використання майна у вигляді лізингової плати. Лізингова плата включає в себе суму частини вартості об'єкта лізингу; суму, сплачувану як проценти за залучений кредит для придбання майна за договором лізингу; винагороду; компенсацію інших витрат лізингодавця, які передбачені договором лізингу.

Лізингові платежі як у балансі лізингоодержувача, так і в балансі лізингодавця мають поділятися на процентні платежі за позиками та платежі за основною сумою непогашеної заборгованості.Процентні платежі розраховуються за кожний обліковий період у розмірі процентної ставки, що застосовується в разі лізингу, до залишкової суми активу та зобов'язання за фінансовим лізингом.

Облік операцій з фінансового лізингу на балансі лізингодавця

Основні засоби, передані (отримані) у фінансовий лізинг, обліковуються за меншою з двох вартостей — теперішньою (із урахуванням процентної ставки, що прирощується) або ринковою.Концепція теперішньої вартості пов'язана з вартістю грошей, що змінюється в часі. Так, гривня, отримана сьогодні, дорожча за гривню, яку можна буде отримати будь-коли в майбутньому.Теперішня вартість пов'язана з розрахунком складного дисконту для кожного лізингового платежу.Основні засоби, передані у фінансовий лізинг, обліковуються лізингодавцем як виданий кредит. Лізингоодержувач відображає в балансі отримані необоротні активи одночасно як актив і як зобов'язання. Відображення фінансового лізингу (оренди) лізингодавцем. Лізингодавець відображає наданий у фінансовий лізинг (оренду) об'єкт у сумі мінімальних лізингових (орендних) платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за відрахування фінансового доходу, що підлягає одержанню, з визначенням доходу від реалізації необоротних активів. Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансового лізингу (оренди) виключається з балансу лізингодавця з відображенням у складі витрат від реалізації необоротних активів. При цьому здійснюються такі проведення: на суму залишкової вартості: Д-т рахунків 4309 "Знос основних засобів", 7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів" К-т рахунків "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби"; на суму доходу від реалізації: Д-т рахунків 1525 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам", 2075 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарської діяльності" К-т рахунка 6490 "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів". Різниця між сумою мінімальних лізингових платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта фінансового лізингу та теперішньою його вартістю, що визначена за лізинговою (орендною) ставкою, є доходом лізингодавця. Розподіл доходу між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку заборгованості лізиноодержувача за кредитом на початок звітного періоду. У бухгалтерському обліку виконуються проведення: на суму нарахованих лізингових (орендних) платежів:Д-т рахунка 3578 "Інші нараховані доходи" К-т рахунків 1525 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам", 2075 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарської діяльності"; на суму нарахованого доходу: Д-т рахунків 1528 "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам", 2078 "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності"К-т рахунків 6018 "Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який наданий іншим банкам", 6028 "Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), який наданий суб'єктам господарської діяльності". На суму отриманих (нарахованих) доходів за фінансовим лізингом лізингодавець виконує проведення: Д-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок", 2600 "Поточний рахунок", 1001 "Рахунок готівкових коштів" К-т рахунків 1528 "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам", 2078 "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності", 3578 "Інші нараховані доходи".Не сплачені в строк нараховані доходи за фінансовим лізингом лізингодавець обліковує на рахунках 1529 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам", 2079 "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності". Для цього виконується бухгалтерське проведення:Д-т рахунків 1529 "Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам", 2079 "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності" К-т рахунків 1528 "Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам", 2078 "Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб'єктам господарської діяльності". Доходи за фінансовим лізингом, сумнівні до отримання, списуються з рахунків нарахованих прострочених доходів і обліковуються на позабалансових рахунках 9600 "Не сплачені банками доходи", 9601 "Не сплачені клієнтами доходи".Виконуючи процедури відображення в обліку записів за лізинговими операціями, слід керуватися "Правилами бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків" (постанова Правління НБУ від 25.09.97 за № 316) та змінами до них (постанова Правління НБУ від 07.12.00 за № 472). Якщо за умовами угоди об'єкт фінансового лізингу (оренди) повертається лізингодавцю, то на суму негарантованої ліквідаційної вартості здійснюється проведення: Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби" К-т рахунка 3578 "Інші нараховані доходи". Відображення фінансового лізингу (оренди) лізингоодержувачем. Отримані лізингоодержувачем у фінансовий лізинг (оренду) основні засоби та нематеріальні активи обліковуються за найменшою оцінкою на початок строку лізингу: справедливою вартістю необоротного активу або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових платежів на окремому аналітичному рахунку "Фінансовий лізинг (оренда)" рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби". Виконується запис:Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)", 4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)"К-т рахунка 3615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)".Витрати лізингоодержувача на поліпшення об'єкта фінансового лізингу (оренди) (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об'єкта фінансового лізингу (оренди).За фінансового лізингу (оренди) витрати лізингоодержувача, пов'язані з поліпшенням об'єкта основних засобів, відображаються на рахунку 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)". На суму завершених капітальних інвестицій збільшується залишкова вартість активу. При цьому здійснюється запис:Д-т рахунка 4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)"К-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами". Різниця між сумою мінімальних лізингових (орендних) платежів і вартістю об'єкта фінансового лізингу (оренди) на початку строку фінансового лізингу (оренди) — це фінансові витрати лізингоодержувача, які відображаються в бухгалтерському обліку лише в сумі, що належить до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку лізингу (оренди) здійснюється із застосуванням лізингової (орендної) ставки процента до залишку зобов'язань на початок звітного періоду. Якщо в угоді про фінансовий лізинг (оренду) не зазначено лізингової (орендної) ставки процента, то застосовується ставка процента до можливих позик лізингоодержувача. Нараховані витрати за отриманими лізингоодержувачем активами у фінансовий лізинг (оренду) обліковуються на рахунку 3678 "Інші нараховані витрати". При цьому в бухгалтерському обліку здійснюється запис: Д-т рахунка 7028 "Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою)" К-т рахунка 3678 "Інші нараховані витрати". На суму сплачених нарахованих витрат за фінансовим лізингом (орендою) лізингоодержувач здійснює проведення: Д-т рахунка 3678 "Інші нараховані витрати" К-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок", 1001 "Рахунок готівкових коштів".На суму здійсненого платежу за об'єктом лізингу (оренди): Д-т рахунка 3615 "Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)" К-т рахунків 1200 "Кореспондентський рахунок", 1001 "Рахунок готівкових коштів". Лізингоодержувач протягом періоду очікуваного використання активу нараховує амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду). Періодом очікуваного використання об'єкта фінансового лізингу (оренди) є строк корисного використання [якщо угодою передбачено перехід права власності на актив до лізингоодержувача (орендаря)] або коротший з двох періодів — строк лізингу (оренди) або строк корисного використання об'єкта фінансового лізингу (оренди) [якщо переходу права власності на об'єкт фінансового лізингу (оренди) після закінчення строку лізингу (оренди) не передбачено]. Метод нарахування амортизації об'єкта фінансового лізингу (оренди) визначається лізингоодержувачем відповідно до порядку нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів.Знос обліковується на рахунку 4309 "Знос нематеріальних активів" аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)". На суму нарахованого зносу складається проведення:Д-т рахунка 7423 "Амортизація", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)" К-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)"; 4409 "Знос основних засобів", аналітичний рахунок "Фінансовий лізинг (оренда)".Під час переходу за умовою лізингу (оренди) основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду), у власність лізингоодержувача, в обліку здійснюється такий запис: Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", аналітичний рахунок "Власні нематеріальні активи"; 4400 "Основні засоби", аналітичний рахунок "Власні основні засоби"


 
 

Цікаве

Загрузка...