WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Для повного завершення проекту необхідно спроектувати систему меню користувача. За допомогою цього меню користувач отримає можливість дуже швидко вибирати режими роботи, переглядати або друкувати документи.

Систему меню можна спроектувати двох видів: на панелі у вигляді рядка або у вікні у вигляді набору кнопок для кожного режиму. Ми пропонуємо перший варіант. Пояснюється це тим, що дане меню буде комплексне і займати менше місця, дозволить у вигляді діалогу вибирати наступні пункти меню.

В даному меню запропоновано шість основних пунктів. Пункт "Отримання даних" передбачає ініціативу режиму введення первинних даних в комп'ютер. Передбачено три варіанти. Перший – зв'язок з іншими робочими місцями через мережу і автоматичне отримання даних. Другий – перенесення даних за допомогою дискет копіювання. Третій – ручне введення.

В пункті "Введення довідників користувач має можливість переглядати, а при необхідності редагувати необхідну інформацію.

Пункт "Рознесення витрат" дозволяє в автоматичному режимі проводити рознесення загальновиробничих витрат по їх видам або по галузям виробництва. Рознесення відбувається над даними, які були введені в комп'ютер. Для початку виконання роботи необхідно буде ввести період, за який будуть розглядатись первинні дані.

"Звітні форми" - передбачає вибір потрібної звітної форми, її автоматичне формування, перегляд на екрані, запису файлу або друк документа. За допомогою пункту "перевірка даних" користувач може перевірити вірність отриманих сум витрат, поглянувши відповідні первинні документи, на основі яких ці витрати обраховувались.

Для завершення роботи та закриття програмного продукту передбачений пункт "Кінець роботи".

Висновки та пропозиції

Провівши дослідження господарства та розробку проекту, що стосується автоматизації обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ "Балтський МКК" Балтського району Одеської області необхідно зробити слідуючі висновки:

 • ВАТ "Балтський МКК" розташований у Лісостеповій зоні України і має великі за обсягами виробництва розміри. Підприємство має у користуванні 4007,47га сільськогосподарських угідь, кількість працюючих становить 326 чоловік;

 • Господарство в достатній мірі забезпечено виробничими ресурсами, про що свідчить досить високий та стабільний показник рентабельності. Рівень рентабельності за останні чотири роки існування комбінату в середньому складає 32%. Проте детально необхідно розробити інвестиційну політику на наступні 3-5 років для найбільш ефективного залучення і використання грошових коштів на поповнення основних виробничих фондів і господарського інвентарю;

 • Підприємство має зерновий з розвиненим м'ясо-молочним скотарством напрямок спеціалізації. Але необхідно боротися з неналежною ветеринарною і поганою зоотехнічною роботою, виправити недоліки організації і оплати праці в тваринництві;

 • В підприємстві використовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Проте, при використанні даної форми обліку значні витрати часу йдуть на оформлення первинних документів у виробничих підрозділах, на обробіток інформації в бухгалтерії та складання на їх основі форм внутрішньогосподарської і загальнодержавної фінансової звітності. Високими при цьому є і витрати на ведення облікового процесу у тваринництві.

Враховуючи дані недоліки прийнятого способу ведення бухгалтерського обліку та оцінюючи досягнення в галузі автоматизації бухгалтерського обліку у сільськогосподарському підприємстві рекомендую використовувати в обробці інформації комп'ютерні технології та програми.

При проектуванні значна увага була приділена вивченню концепції реляційних баз даних, на основі якої працюють усі сучасні системи управління базами даних. Було спроектовано базу даних, яка, на нашу думку, задовольняє усім вимогам, що можуть бути представлені до неї у товаристві.

Інструментом реалізації бази даних нами обрану систему управління базами даних Microsoft Access. Свій вибір ми зупинили саме на цій системі через те, що пакет офісних програм Microsoft є одним з найпопулярніших в нашій країні. Крім нього, всі компоненти Microsoft суміжні між собою, що відкриває широкі можливості для проведення аналізу даних із застосуванням табличного процесора Excel, та підготовки високоякісних документів за допомогою текстового редактора Word.

На майбутнє пропонується впровадження в підприємстві автоматизованої системи обліку (на основі автоматизованих місць бухгалтерів), як найбільш сучасної на даний час. Автоматизована система небуде потребувати великих грошових вкладень якщо вірно провести всі етапи проектування та скористатися власною програмною розробкою, фрагменти якої і були спроектовані в роботі. Спроектована система дозволяє вводити тільки оперативну інформацію, отримуючи всі інші дані в автоматичному режимі з довідників, введення даних проводити в найбільш дружньому для користувача режимі – за допомогою екранних форм, отримувати в автоматичному режимі звітні форми документів, скоротити час обробки документів, підвищити продуктивність праці та якість облікової системи. Ща однією перевагою спроектованої автоматизованої системи є те, що при необхідності система може бути дуже швидко перероблена, до неї можна додавати нові форми, як первинних, так і звітних документів та використовувати для надання даних іншим задачам обліку. Слід вказати і на деякі організаційні роботи, які будуть потрібні при впроваджені автоматизованої системи. Це придбання персональних ЕОМ, організація автоматизованих робочих місць спеціалістів на базі ПЕОМ, навчання персоналу бухгалтерії роботи на ПЕОМ.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №99 – ХГУ (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11.05.2000р. №1707-111)// урядовий кур'єр – 2000 від 18 липня.

 2. Закон України "Про Національну програму інформатизації"// Закон і бізнес. – 1998 від 4 лютого.

 3. Закон Україно "Про захист інформації в автоматизованих системах" №80/94 – ВР// Закон і бізнес. – 1994 від 5 липня.

 4. Закон України "Про науково-технічну інформацію" №3322 – ХІІ// Закон і бізнес. – 1993 від 25 червня.

 5. Барановський Н.Т., Васькин Ф.И. автоматизированая обработка економической информации: Ученик. – М.: Фінанси и статистика, 1991. – 304с.

 6. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник/ За ред.. Ф.Ф.Бутинця, - Житомир; ЖКП, 2000. – 608с.

 7. Грабова Н.М. теорія бухгалтерського обліку Навч. Посібник/ Під редакцією М.В.Кружельного. – 6-те вид., доп., і переробл. – К.: А.С.К., 2001. – 272с.

 8. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Т. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Практ. Посібник з комент. – К.: А.С.К., 2001. – 416с.

 9. Гуйда Л. Порядок складання, прийняття і відображення первинних документів у бухгалтерському обліку// Дебет-кредит. – 2000. - №47 – с.54-57.

 10. Гаєвський О.Ю. самовчитель роботи на персональному комп'ютері. – К.: А.С.К., 2001.-416с

 11. Гаєвський О.Ю. Самовчитель роботи в Microsoft Word: Word 97/2000. Excel 97/2000. Access 97/2000. Електронна пошта. – К.: А.С.К., 2003. – 480с.

 12. Дема Д.І. Оподаткування фермерських господарств в Сполучених Штатах Америки. – Житомир: Полісся, 1999. – 232с.

 13. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу. – К.: А.С.К., 1998. – 768с.

 14. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. Посібник. – К.: Знання – прес; 2003. – 349с.

 15. Облік у селянському (фермерському) господарстві (посібник). За ред.. М.Я. Дем'яненка. – К.: ІАЕ, 2001. – 403с.

 16. Пізенгольц М.З.; Варава А.П. Бухгалтерський учёт в сельськом хозяйстве. Часть-1-м.:Агропромиздат. 1987. – 352с.

 17. Пізенгольц М.З.; Варава А.П. Бухгалтерський учёт в сельськом хозяйстве. Часть-1-м.:Агропромиздат. 1987. – 512с.

 18. Плаксієнко В.Л. Про нові тенденції в структурі витрат сільського господарства// Економіка АПК. – 1997. - №3. – с.25-32.

 19. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: А.С.К., 2000. – 230с.

 20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облі на підприємствах України з різними формами власності: Навч. Посібник. – 3-є вид., - К.: А.С.К., 1998. – 784с.


 
 

Цікаве

Загрузка...