WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Розподіл загальновиробничих витрат рослинництва наведено в таблиці 3.1.

Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат знаходять шляхом ділення суми загальновиробничих витрат рослинництва, облічених на дебеті рахунку 911 "Загальновиробничі витрати рослинництва" на загальну суму бази розподілу (витрати відображаються за мінусом вартості насіння). Потім помноживши базу розподілу по кожному об'єкту на коефіцієнт розподілу знаходять суму розподілу по кожному об'єкті на коефіцієнт розподілу знаходять суму витрат, що необхідно віднести на конкретну культуру.

Списання частини загальновиробничих витрат на витрати рослинництва показують проводками:

Дебет рахунка 231 "Рослинництво", "Озима пшениця" 5501,00 грн.

Кредит рахунка 91 "Загальновиробничі витрати".

Розподіл загальновиробничих витрат тваринництва наведено в таблиці 3.2.

Розрахунки при розподілі загальновиробничих витрат тваринництва в ВАТ "Балтський МКК" проводяться, виходячи з того, що базою розподілу є загальна сума витрат за мінусом вартості кормів. Визначивши коефіцієнт розподілу і перемноживши його на базу розподілу працівники бухгалтерії ВАТ "Балтський МКК" отримують суми, які необхідні віднести на конкретний об'єкт.

Таблиця 3.1.

Розподіл загальновиробничих витрат рослинництва в ВАТ "Балтський МКК" 2004р., грн..

Об'єкти обліку

Прямі витрати

База для розподілу загальновиробничих витрат

Коефіцієнт розподілу

Загальновиробничі витрати

всього

в т.ч. насіння

Пшениця озима

896855

38342

858513

0,041

35199

Ячмінь

563589

53288

510301

0,041

20922

Кукурудза

707929

114686

593243

0,041

24323

Овес

10174

1272

8902

0,041

365

Гречка

7169

646

6523

0,041

267

Боби

9836

2666

7170

0,041

294

Соя

571279

82368

488911

0,041

20043

Соняшник

390126

50376

339750

0,041

13930

Озима на з/к

64760

5737

59023

0,041

2420

Багаторічні трави

5062213

42828

5019385

0,041

205795

Кукурудза на з/к

53474

3982

49492

0,041

2029

Однорічні трави

285532

26590

258942

0,041

10617

Разом по рослин,

8522936

422781

8200155

0,041

336206

Таблиця 3.2.

Розподіл загальновиробничих витрат тваринництва в ВАТ "Балтський МКК", 2004р. в грн..

Об'єкти обліку

Прямі витрати

База для розподілу загальновиробничих витрат

Коефіцієнт розподілу

Загальновиробничі витрати

всього

в т.ч. насіння

Основне стадо великої рогатої худоби

82915

42281

40634

0,078

3174

Велика рогата худоба на вирощуванні і відгодівлі

245030

117622

127408

0,078

9951

Свині

255337

114904

140433

0,078

10969

Разом по тваринництву

583282

274807

308475

0,078

24094

Списання частини загальновиробничих витрат на витрати тваринництва оформляють проводками:

Дебет рахунка 232 "Тваринництво" "Основне стадо великої рогатої худоби" 317400,00 грн.

Кредит рахунка 91 "Загальновиробничі витрати".

Списання частини загальновиробничих витрат на витрати промислових виробництв оформляють проводками:

Дебет рахунка 233 "Промислові виробництва" "Олійня" 980,00 грн.

Кредит рахунка 91 "Загальновиробничі витрати".

Таким чином, порядок розподілу загальновиробничих витрат відповідає встановленому у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 року №132.

3.4. Удосконалення обліку та розподілу загальновиробничих витрат

Питання економічної доцільності виникає кожний раз перед тими, хто приймає рішення про виділення коштів на створення або впровадження нового заходу, в тому числі створення інформаційної системи пролягає в багатогранності визначення інформаційної системи як виробника інформаційних продуктів, послуг [7].

В даному випадку інформаційна система буде розглядатись як будь-яка форма організації (незалежно від її форми власності), що здійснює автоматизацію процесів накопичення, обробки, пошуку та передачі інформації в обліку загальновиробничих витрат.

Початково сформульовані академіком В.М.Глушковим науково-методичні засади і практичні рекомендації щодо проектування автоматизованих систем управління на методичні принципи створення комп'ютерних інформаційних систем, закріплені державним стандартом [22].

Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні між структурними елементами, які забезпечують цілісність системи; установлювання напрямку виробничо-господарської діяльності системи та конкретні функції, що реалізуються ними, і розвитку інформаційних систем. Він дає змогу розглядати об'єкт дослідження як єдине ціле; виявляти завдяки цьому різноманітні типи зв'язків.

Інформатизація сільськогосподарських підприємств і об'єднань передбачає систематизоване одержання та використання в управлінні господарською діяльністю слідуючих видів інформаційних матеріалів прогнозної інформації, ринкової інформації; норм і нормативів; законодавчої, розпорядчої та інструктивної інформації; обліково-аналітичної інформації; науково-технічної інформації; ділової кореспонденції; іншої інформації [24].

Споживачами цієї інформації є в основному керівники і спеціалісти сільськогосподарських підприємств і об'єднань.

Обов'язки по збору, систематизації і використанню її в господарській діяльності покладається на спеціалістів по тематичній спрямованості (бухгалтерів, економістів, агрономів, зоотехніків, ветеринарів, інженерів-механіків та ін.).

Проте з розвитком ринкових відносин перед ним постала проблема одержання, засвоєння і використання великих обсягів прогнозної, ринкової, науково-технічної інформації, особливістю якої є швидке "старіння". В той же час кількість "чистих" спеціалістів-організаторів зменшується, як і час, який вони можуть виділити на оволодіння цією інформацією. Керівникам фермерських господарств зовсім не під силу відслідкувати в необхідних обсягах потоки інформації виробничого призначення [20].

Тому питання організації інформаційних систем підприємств і об'єднань необхідно приділити належну увагу, раціоналізуючи їх на базі застосування сучасних інформаційних технологій і технічних засобів інформатизації.

Прогрес в розвитку комп'ютерної техніки і засобів зв'язку привів до появи технічних засобів, які дозволяють значно підвищити швидкість обробки інформації (до мільйонів операцій в секунду), відображати її на екранах моніторів в текстовому, табличному, графічному, картографічному та інших видах, прискоривши швидкість пошуку інформації на машинних носіях і організувати архівне господарство у великих обсягах (до десятків гігабайт), передавати значні обсяги даних на великі відстані (від 1200 бод/сек. і вище).

Технічні засоби (принтери, сканери, ксерокопію вальна апаратура) дозволяють швидко організувати друк, розмноження, копіювання і редагування інформації, а засоби оперативного зв'язку (факси, радіотелефони, електронна пошта) швидко пересилати документи, обмінюватися недокоментованою інформацією.


 
 

Цікаве

Загрузка...