WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Кількість використаної електроенергії на потреби підприємства фіксується за допомогою лічильників, які є в кожному підрозділі. В кінці місяця інженер-енергетик здає в бухгалтерію підприємства Звіт про використання електроенергії (ф.№127) і на основі цього документа і фактичної собівартості 1 квт-год витрати електроенергії включаються у загально виробничі витрати.

Загальновиробничі затрати включаються у витрати виробництва на підставі бухгалтерських довідок. Базою для розподілу витрат рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" в кінці року є сума всіх прямих витрат по рахунку 231 "Рослинництво" за вирахуванням вартості насіння, по рахунку 232 "Тваринництво" за вирахуванням вартості кормів, 233 "Промислові виробництва" за вирахуванням вартості сировини.

3.2. Синтетичний і аналітичний облік загальновиробничих витрат

Основними завданнями організації обліку загальновиробничих витрат у ВАТ "Балтський МКК" є забезпечення правильного визначення та достовірної їх оцінки, правильного і повного документального оформлення та своєчасного відображення в регістрах, надання повної, достовірної та неупередженої інформації про розмір цих витрат для потреб управління.

Облік загальновиробничих витрат в ВАТ "Балтський МКК" ведуть на активному збірно-розподільчому рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". По дебету цього рахунку збирають витрати, а по кредиту їх списують в поряду розподілу на об'єкти обліку. До цих витрат відносять: витрати на оплату праці апарату управління ферми; витрати на відрядження; амортизація основних засобів, витрати на їх ремонт, утримання, страхування; витрати на удосконалення технології виробництва; опалення, освітлення, водопостачання, витрати на заходи з охорони праці і техніки безпеки, а інші загальновиробничі витрати, що безпосередньо пов'язані з галузями рослинництва, тваринництва та інших виробництв. Залишок на рахунках протягом року не виводять, замість цього відображають дебетовий і кредитовий оборот наростаючим підсумком. Наприкінці року визначають

До рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" в ВАТ "Балтський МКК" відкрито такі субрахунки:

- 911 "Загальновиробничі витрати рослинництва"

- 912 "Загальновиробничі витрати тваринництва"

- 913 "Загальновиробничі витрати промислові виробництва"

- 914 "Загальновиробничі витрати допоміжних виробництв".

Облік загальновиробничих витрат в ВАТ "Балтський МКК" здійснюється за наступними статтями:

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Витрати на утримання основних засобів

Роботи і послуги

Інші витрати.

По статті "Витрати на оплату праці" обліковують основну та додаткову

оплату праці працівників апарату управління окремих галузей відповідно до номенклатури посад апарату управління, основну і додаткову оплату праці персоналу: інженера-енергетика, зоотехніка, бригадирів, обліковців, завідувачів ферм, ветлікаря. Підставою для нарахування оплати праці є Табелі обліку робочого часу (ф.№64), Облікові листи праці й виконаних робіт (ф.№66, №66а), Облікові листи тракториста-машиніста (ф.№67). При цьому нарахована заробітна плата відображається записом:

Дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати " 6200,00 грн.

Кредит рахунка 66 "Розрахунки по оплаті праці".

За статтею "Відрахування на соціальні заходи" відображають суми нарахувань на фонд оплати праці (у Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань, у розмірі 0,2% від фонду оплати праці, Фонд соціального страхування на випадок безробіття, у розмірі 1,9% від фонду оплати праці).

В бухгалтерському обліку нарахування на фонд оплати праці відображають статтею:

Дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати " 130,20 грн.

Кредит рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням".

Стаття "Витрати на утримання основних засобів" є комплексною. По цій статті у ВАТ "Балтський МКК" ведуть облік різних витрат, пов'язаних з утриманням основних засобів загально виробничого призначення. В складі витрат на утримання основних засобів обліковується: вартість пального і мастильних матеріалів, амортизаційні відрахування на повне відтворення і капітальний ремонт основних засобів, які безпосередньо не відносяться на об'єкти обліку витрат.

Облік витраченого палива на роботу тракторів, легкових та вантажних автомобілів ведуть за кількістю та вартістю. Списання пального на витрати рослинництва показують проводкою:

Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати " 4120,00 грн.

Кредит рахунка 203 "Паливо".

В бухгалтерському обліку нарахування амортизації на основні засоби загально виробничого призначення відображають записом:

Дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати " 990,40 грн.

Кредит рахунка 13 "Знос основних засобів".

Витрати по ремонту основних засобів загально виробничого призначення списують проводкою:

Дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати " 4560,40 грн.

Кредит рахунка 20 "Виробничі запаси".

При цьому нарахована заробітна плата працівникам відображається записом:

Дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати " 650,00 грн.

Кредит рахунка 66 "Розрахунки по оплаті праці".

По статті "Роботи і послуги" ведуть облік виконаних для загально виробничого призначення робіт і послуг власними допоміжними виробництвами свого підприємства, а також обліковують вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми підприємствами та організаціями. В склад даної статті включають вартість послуг власного легкового, вантажного та гужового транспорту для поїздок обслуговуючого персоналу галузі (рослинництва, тваринництва і промислові виробництва), перевезення людей на поля, підвезення обідів на місця роботи. На цю статтю щомісяця записують також послуги водо-електропостачання.

На вартість послуг власних допоміжних виробництв складають статтю:

Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати " 940,50 грн.

Кредит рахунку 234 "Допоміжні виробництва".

Вартість послуг сторонніх організацій включають у склад загальновиробничих витрат проводкою: Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати ". Кредит рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" 7102,00 грн.

Затрати на освітлення та водопостачання будівель загально виробничого призначення окремих галузей обліковують статтею:

Дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати " 1530,40 грн.

Кредит рахунка 234 "Допоміжні виробництва".

По статті "Інші витрати" повинні відносити платежі по страхуванню основних засобів загально галузевого призначення (проте в ВАТ "Балтський МКК" такого страхування не здійснюють). У підприємстві по цій статті ведуть облік витрат на відрядження працівників загально виробничого призначення, плату стороннім організаціям за пожежну та сторожову охорону, інші витрати, які не включені до попередніх статей. На цій же статті враховують витрати на забезпечення нормальних умов праці й техніки безпеки: влаштування і утримання душових в літній період, забезпечення спецодягом і спецвзуттям, придбання довідників і плакатів з охорони праці.

Витрати по відрядженнях агронома, зоотехніка та інших працівників загально виробничого призначення в ВАТ "Балтський МКК" записують проводкою:

Дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати ".

Кредит рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 814,20 грн.

Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів включають до складу загальновиробничих витрат статтею:

Дебет рахунку 91 "Загальновиробничі витрати " 56,90 грн.

Кредит рахунку 22 "Малоцінні швидкозношувані предмети".

Таким чином протягом року по дебету рахунку 91 відображається сума визнаних витрат, а по кредиту, відповідно розподілу, списання їх на рахунки 23 "Виробництво". Порядок обліку списання частини загальновиробничих витрат відповідно розподілу буде розглянуто в розділі 3.3. Схема обліку виробничих та інших витрат показана на малюнку 3.1., а схема послідовності оформлення документів на малюнку 3.2.

Рах. Активів і зобов'язань

(1-3, 6 клас)

Рис. 3.1. Схема обліку виробничих та інших витрат ВАТ "Балтський МКК".

В ВАТ "Балтський МКК" на підставі первинних і зведених документів, нагромаджувальних відомостей, звітів про рух продукції, матеріалів роблять записи Виробничі звіти, де ведуть аналітичний облік витрат у розрізі галузей та виробничих підрозділів.

Первинні документи

Рис. 3.2. Схема послідовності оформлення документів при веденні обліку загальновиробничих витрат в ВАТ "Балтський МКК".

3.3. Розподіл загальновиробничих витрат

Загальновиробничі витрати в ВАТ "Балтський МКК" протягом року накопичується по дебету рахунків 911, 912, 913 ,914, а в кінці року розподіляються на об'єкти обліку витрат пропорційно до загальної суми витрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві), матеріалів і напівфабрикатів (у промислових виробництвах).


 
 

Цікаве

Загрузка...