WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Для того, щоб у дебеті рахунків Головної книги кореспондуючі рахунки були розташовані в наростаючому порядку, їх проставляють в заголовках граф наперед, при відкритті головної книги, керуючись кореспонденцією рахунків.

Облік в ВАТ "Балтський МКК" здійснюється на підставі бухгалтерських документів. Порядок їх складання та використання визначено "положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку; яке затверджено наказом Міністерства фінансів України " від 24 травня 1995 року №88.

В ВАТ "Балтський МКК" складено графік документообігу (додаток Б) для раціональної організації бухгалтерського обліку з відображенням руху первинних документів з моменту їх створення і до передачі в архів. Цей графік затверджений керівником підприємства.

Працівники ВАТ "Балтський МКК" створюють і подають первинні документи за графіком документообігу, для цього кожному виконавцю видається витяг з графіка, де наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, до яких передаються ці документи.

Контроль за дотриманням графіку документообігу здійснюється головним бухгалтером. Його вимоги щодо надання до бухгалтерії необхідних документів та відомостей є обов'язковими для всіх підрозділів і служб підприємства.

Документи зберігаються відповідно до встановлених термінів зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і бланків, оформлення в передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер.

У ВАТ "Балтський МКК" налагоджено чіткий розподіл обов'язків між працівниками бухгалтерії з врахуванням рівномірності завантаження і кваліфікації кожного працівника (додаток В).

Облікова робота з бухгалтерії ВАТ "Балтський МКК" ведеться вчасно, ритмічно та якісно, згідно плану документообігу – звіти матеріально-відповідальних осіб разом з прикладними документами та інша документація надходить в бухгалтерію до 25 числа кожного місяця. В бухгалтерії проводиться обробка цієї документації і натуральні показники переводяться у вартісні, проставляється кореспонденція рахунків, робляться записи в різні відомості і журнали.

В ВАТ "Балтський МКК" для поліпшення організації бухгалтерського обліку застосовують засоби механізації обліку, частини облікової роботи проводяться з використанням ПЕОМ та спеціальних програм.

3. Облік та розподіл загальновиробничих витрат

3.1. Первинний облік загальновиробничих витрат

Важливе значення в організації обліку загальновиробничих витрат займає чітке, вчасне і правильне ведення первинної документації, на підставі якої проводять всі послідуючі записи в обліку.

Для обліку праці та її оплати в ВАТ "Балтський МКК" використовують різні первинні документи. Для обліку праці та її оплати працівників з посадовими окладами підприємства застосовують Табель обліку робочого часу (ф.№64). В підприємстві цей документ ведуть за методом суцільної реєстрації. Щодня за кожним працівником визначається відпрацьований і невідпрацьований час. Табель ведуть в кожному структурному підрозділі підприємства.

Кожному працівникові присвоюється табельний номер, який повадиться в усіх документах до обліку праці та її оплати. У випадках звільнення працівника його табельний номер не присвоюється іншому працівнику протягом одного-двох років. У табелі проставляються за датами відпрацьований час, дні неявки на роботу із зазначенням їх причин. При цьому застосовують умовні позначення, що зазначені в кінці табеля; В – вихідний, П – прогул, Х – хворів. Обліковець щодня записує в даний документ відпрацьований кожним працівником час. Цей документ ведеться протягом місяця. Табель обліку робочого часу є підставою для нарахування оплати праці працівникам з погодинною оплатою.

Для нарахування оплати праці за виконання кінно-ручних робіт використовують Обліковий листок праці і виконаних робіт. Ця форма має 2 варіанти (ф.№66, 66 - а). Форма №66 застосовується для обліку праці та виконаних робіт групою працівників, а форма №66 – а призначена для обліку праці та виконаних робіт окремим працівником. Щодня бригадир записує в обліковий листок назву робіт, за якими обліковують затрати праці працівників чи їх табельні номера. Після закінчення строку підсумовують по вертикалі затрати праці за видами робіт, а по горизонталі – кількість відпрацьованих днів, годин та суму оплати праці.

В обліковому листі тракториста-машиніста (Ф.№67) в підприємстві ведуть облік виробітку та нарахованої оплати праці трактористів-машиністів. Обліковий листок складають окремо на кожного механізатора. У ньому за кожен відпрацьований день зазначається вид та обсяг виконаної роботи, нарахована оплата праці, кількість витраченого пального. Записи в обліковому листі роблять протягом 10-15 днів періоду виконання певної роботи. Особливу увагу приділяють контролю за правильністю записів про обсяг виконання робіт, що є підставою для нарахування заробітної плати. Підписаний трактористом-машиністом та агрономом обліковий листок передається до бухгалтерії, де його перевіряють, затверджують, після чого він стає підставою для записів.

Для відображення витрат автомобільного вантажного транспорту господарства, транспортних робіт по переміщенню сільськогосподарської продукції, на перевезенні працівників на поля, вивезенні сільськогосподарської продукції з поля в місця її зберігання і використання оформляють Подорожній лист вантажного автомобіля(ф.№1) для обліку тонно-кілометрів та погодинної роботи при обслуговуванні бригад. Підписують цей документ водій, диспетчер, завідуючий гаражем і механік. Оформленні документи передають до бухгалтерії підприємства.

Первинним документом, на підставі якого вартість послуг легкового автотранспорту включаються у загально виробничі витрати є подорожній лист легкового автомобіля (ф.№3). В ньому містяться дані про відстань, витрату пального та інші показники, необхідні для обліку. Диспетчер заповнює подорожній лист до видачі його водієві.

В ВАТ "Балтський МКК" для обліку транспортних робіт, виконаних тракторами, застосовують Подорожні листи тракториста (ф.№68). У цьому документі вказують завдання трактористу, а на зворотній стороні – його виконання. У господарстві дорожні листи можуть виписувати на кілька днів, протягом яких трактор виконує одну і ту ж роботу.

Один із важливих елементів обліку – це облік руху і списання матеріальних цінностей, які безпосередньо витрачаються при організації та обслуговуванні виробництва. Списання вартості товарно-матеріальних у витрати виробництва згідно прийнятої у ВАТ "Балтський МКК" облікової політики здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

На основі лімітно-забірної картки (ф.№117) отримують зі складу у підзвіт необхідні виробничі запаси. Цей документ бухгалтерія на підставі розпорядження керівника господарства складає в двох примірниках, з яких один залишає собі, а інший віддає особі, яка отримуватиме цінності.

Паливно-мастильні матеріали, фактично витрачені на роботи загально виробничого призначення галузей рослинництва, тваринництва, допоміжних та промислових виробництв на підставі Облікових листів тракториста-машиніста (ф.№67) включаються в структуру затрат. Відпускає паливно-мастильні матеріали або видає талон на одержання їх (у літрах) у підзвіт заправникам, трактористам-машиністам та водіям завідуючий складом.

Документи по обліку витрат засобів праці також фіксують витрати по використаних засобах праці, які виражаються у нарахованій амортизації. Основні засоби, що використовуються у виробництві поступово зношуються, а тому на них нараховується амортизація, що відображається у Відомості нарахування амортизаційних відрахувань (ф.№10.2.8.с.-г.). Амортизаційні відрахування в ВАТ "Балтський МКК" розраховується за податковим методом.

Малоцінні і швидкозношувані предмети в підприємстві списують у витрати виробництва на основі Акту на списання виробничого і господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф.№126), який складають члени комісії, які безпосередньо оглядають предмети, що підлягають списанню, встановлюють їх непридатність для відновлення (подальшого використання) і визначають можливість використання чи реалізації матеріалів, що залишаються після списання предметів.


 
 

Цікаве

Загрузка...