WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Земля - найважливіший засіб виробництва в сільському господарстві. Раціональне використання землі є однією з найважливіших народногосподарських проблем. Тому необхідна організація такого рівня використання земель, за якого темпи приросту урожайності сільськогосподарських культур і збільшення валового виробництва продукції значно випереджали темпи скорочення сільськогосподарських угідь. Обсяг валової продукції значною мірою залежить від структури земельних угідь.

Структура посівних площ корпорації наведена в таблиці 2.1. та на рис. 2.1.

Таблиця 2.1.

Структура посівних площ під урожай 2005 року по ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти"

Назва групи культур

Площа посіву, га

Угловата

Шукайвода

В.Севостянівка

Всього по корпорації

Зернові культури

538,22

1067,70

557,40

2163,02

Технічні культури

158,00

389,00

291,50

838,50

Кормові культури

318,15

420,00

267,80

1005,95

Всього ріллі в обробітку

1014,37

1876,40

1116,70

4007,47

Рис. 2.1. Структура посівних площ по ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти"

Ведучими галузями об'єднання є рослинництво і тваринництво. Поєднання цих двох галузей дає змогу вести раціональне господарювання. Для того щоб ефективно використовувати земельні, трудові та матеріально-технічні ресурси, які знаходяться у розпорядженні комбінату необхідно правильно визначити напрямок спеціалізації. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств являє собою процес суспільного поділу праці, який характеризується розвитком окремих галузей виробництва відповідно до грунтово кліматичних і економічних умов кожного підприємства.

Зупинимось докладніше на визначенні спеціалізації ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти". Для цього визначимо рівень спеціалізації який визначається відношенням обсягу продукції основних галузей до загального обсягу товарної продукції. Про структуру і спеціалізацію господарства можна сказати, виходячи зданих таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Обсяг і структура продукції комбінату

Види продукції

2002 р.

2003р.

2004р.

В середньому за 2002-2004рр

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

Рослинництво

1878

79,6

2056

77,6

2085

76,5

2006,3

77,8

В т.ч. зернові і зернобобові

1408,5

59,7

1521,4

57

1592

58,4

1507,3

58,5

Соняшник

867,6

11,3

273,9

10,3

295

10,8

278,83

10,8

Інші технічні

201,9

8,6

260,7

9,8

198

7,3

220,2

8,5

Тваринництво

480,8

20,4

594

22,4

640,2

23,5

571,7

22,2

В т.ч. молоко

316,4

13,4

390,9

14,8

412,3

15,1

373,3

14,5

Приріст ВРХ

98,6

4,2

142,2

5,4

142,3

5,2

127,7

5,0

Свиней

65,8

2,8

60,9

2,3

76,6

2,8

67,8

2,6

Всього по господарству

2358,8

100

2650

100

2725,2

100

2578,0

100

Виходячи з даних таблиці можемо зазначити, що в ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" значну увагу приділяють як галузі рослинництва, так і галузі тваринництва. Питома вага виручки від реалізації продукції рослинництва у загальній сумі виручки від реалізації за 3 роки становить 77,8%.

Якщо розглядати галузь рослинництва в розрізі окремих культур, то найбільша питома вага в загальному обсязі реалізації припадає на зернові і зернобобові – 58,5% або 1507,3 тис. грн.; соняшник – 10,8 або 278,83 тис. грн. Щодо галузі тваринництва, то в середньому за 2002-2004рр. від реалізації продукції галузі отримували 571,7 тис. грн. або 22,2% від загальної суми реалізації продукції сільського господарства. Протягом останнього часу спостерігається тенденція збільшення реалізації продукції по галузі тваринництва. Загальні показники 2004 року є найбільш високими за період 2002-2004 років (480,8 тис. грн. у 2002 році і 640,2 тис. грн. у 2004 році).

Для того, щоб мати наочне уявлення щодо зміни розмірів реалізації продукції тваринництва і рослинництва представимо їх у вигляді графіка (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Динаміка реалізації продукції рослинництва і тваринництва ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти"

Узагальнюючим показником, за яким оцінюють рівень спеціалізації окремого підприємства чи групи підприємств є коефіцієнт спеціалізації, який визначається за формулою:

Кс = 100/( (2і-1)*р)

На підставі проведених допоміжних розрахунків визначено коефіцієнт спеціалізації в середньому за 2002-2004 роки:

Кс = 100/500 = 0,35

Коефіцієнт спеціалізації свідчить про середній рівень спеціалізації. Виробничий напрямок ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" можна визначити як зерновий з розвиненим тваринництвом.

Забезпеченість ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" трудовими ресурсами та основними засобами та ефективність їх використання.

Важливу роль до розвитку сільськогосподарських підприємств відіграє забезпеченість та ефективність використання трудових ресурсів, які поряд з земельними ресурсами виступають одним з основних факторів виробництва.

Таким чином, запас трудових ресурсів складається з 2-х частин: зайнятих суспільно-корисною працею та потенційно спроможних до праці людей. Для господарства також важливим є достатня забезпеченість його трудовими ресурсами, оскільки це є одним з головних елементів процесу виробництва (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3.

Забезпеченість ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" трудовими ресурсами

Роки

Кількість працюючих

Потреба

Забезпеченість

на рік

в напружений період

на рік

в напружений період

2002

312

326

320

95,7

97,5

2003

320

336

330

95,2

97,0

2004

326

336

330

97,2

98,8

Як свідчать дані таблиці 2.2. забезпеченість об'єднання трудовими ресурсами залишається неповною але має тенденцію до збільшення. Комбінату не вистачає працівників у напружений період щороку але ця потреба зменшується.

Виходячи з розміру забезпечення робочою силою та закріпленості земельних угідь планується в комбінаті потреба в основних фондах різного спрямування. Для того, щоб мати більш повне уявлення про діяльність ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" та його розміри, необхідно навести відповідні дані (табл.. 2.4.).

Важливою складовою частиною успішного виконання сільськогосподарських робіт в господарстві являються основні фонди.

Фонди – це сукупність усіх елементів матеріально-технічної бази сільського господарства у грошовому виразі. За своїм економічним значенням вони поділяються на виробничі і невиробничі.


 
 

Цікаве

Загрузка...