WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ "Балтський МКК" Балтського району Одеської області

План

Вступ

 1. Проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат

  1. Нормативно-правове забезпечення обліку загальновиробничих витрат

  2. Теоретичні основи обліку загальновиробничих витрат

 2. Коротка характеристика підприємства

  1. Показники виробничо-фінансової діяльності

  2. Стан облікового процесу

 3. Облік та розподіл загальновиробничих витрат

  1. Первинний облік загальновиробничих витрат

  2. Синтетичний і аналітичний облік загальновиробничих витрат

  3. Розподіл загальновиробничих витрат

  4. Удосконалення обліку та розподілу загальновиробничих витрат

 4. Облік загальновиробничих витрат при застосуванні ЕОМ

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

В період створення в Україні ринкової економіки значення витрат сільського господарства особливо важливе. В час, коли дотації для сільськогосподарських виробників відсутні, вартість послуг зростає, а ціни на продукцію залишаються низькими, саме через зниження витрат можливо підняти рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції.

Для того, щоб вірно оцінити витрати, необхідно мати досконалу систему обліку. В Україні нещодавно прийнятий новий Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", затверджено більшість стандартів бухгалтерського обліку, які базуються на міжнародних стандартах. Цими документами принципово змінено методологію і підходи до обліку витрат. Це в свою чергу вимагає змін економічного мислення спеціалістів економічного профілю, проведення наукових досліджень, вивчення міжнародного досвіду тощо.

Посилаючись на вищесказане можна зробити висновок, що питання обліку витрат вимагають глибокого вивчення і тема курсової роботи є актуальною.

Сучасний розвиток науки і техніки вимагає нових підходів до вивчення бухгалтерського обліку. Швидкий розвиток комп'ютерної техніки і програмного забезпечення відкриває широкі можливості для застосування різного роду автоматизованих систем в обліковому процесі. На сьогоднішній день усі сучасні системи обробки економічної інформації базуються на застосування персонально електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ).

Наявне технічне забезпечення відбило необхідність створення централізованих центів обробки економічної інформації. На сьогоднішній день бухгалтер може самостійно користуватися всіма засобами автоматизованого обробітку даних.

В скрутних умовах господарювання перед керівництвом стоїть проблема переходу до автоматизованого обробітку інформації. Треба вибирати: купляти дорогу програму або шукати розумного програміста.

А чи знайдуться кошти, щоб купити програму, чи підійде куплена програма саме для вирішення поставленої задачі, де знайти людину, що погодиться працювати за малу зарплату? Ми пропонуємо свій погляд на дану проблему. Вважається, що в сучасних умовах кожен спеціаліст, а зокрема бухгалтер, повинен мати навички роботи з обчислювальною технікою та навички проектування необхідних йому баз даних. Це допоможе не збільшувати штат і одночасно уникнути зайвих витрат.

Застосування ПЕОМ також відкриває широкі можливості для аналогічної роботи. Причому особливо підвищується оперативність кожного аналізу і контролю за діяльністю підприємства. Це набуває особливо великого значення в умовах конкуренції ринкового середовища.

Дана робота має за мету проілюструвати можливість використання ПЕОМ для обліку загально виробничих витрат у ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти". Пропонується варіант, коли бухгалтер, власноруч, без додаткових витрат на придбання програмного забезпечення може використати ПЕОМ для вирішення даної задачі з максимальною ефективністю. При виконанні роботи вивчено економічні умови господарства, дана його коротка природноекономічна характеристика. Розглянуте питання удосконалення бухгалтерського обліку у зв'язку з переходом на нові Національні стандарти обліку. В роботі спроектовані фрагменти автоматичної системи обліку загально виробничих витрат на базі СУБД MSccess.

 1. Проблеми обліку та розподілу загальновиробничих витрат

1.1. Нормативно-правове забезпечення обліку загальновиробничих витрат

Удосконаленню управління і поліпшенню якості економічної інформації сприяє використання обчислювальної техніки для ведення обліку, аналізу та планування виробництва. Відчутне здешевлення обчислювальної техніки та наявність на ринку достатньої кількості пропозицій програмного забезпечення дають непогану нагоду проводити автоматизацію облікових процесів.

На різних етапах розвитку комп'ютерної техніки та інформаційних технологій користувачі пропонували різні підходи до автоматизації облікових процесів.

Першими кроками було впровадження комплексної механізації облікових робіт. На думку Пізенгольця та Варави ця форма обліку була найбільш ефективною в той час [25]. Цю ж думку підтримували Н.Т. Барановський, В.Е. Антинентський, А.С. Барановська та інші [23].

На початку 90-х років ХХ століття вважали, що "... только с помощю ЭВМ возможно решение..." [26]. Приймаючи до уваги великі обсяги інформації та великі втрати часу пропонували використовувати стаціонарні ЕОМ на спеціалізованих обчислювальних центрах.

Але, менш ніж через 5 років, ситуація кардинально змінилась. Це було пов'язано з появою нової комп'ютерної техніки. Ті ж самі автори переглянули свої погляди і змінили свої пропозиції. Вони побачили, що розвитку автоматизації сприяють міні та мікро ПЕОМ. Тепер на їх основі стало можливим перейти від централізованої до децентралізованої обробки інформації [71]. Але одночасно пропонувалось продовжувати централізовану обробку інформації на рівні району та області. З поширенням економічної кризи на Україні в середині 90-х років діючі центри комп'ютерного колективного користування виявилися неефективними. Крім того поява відносно недорогих сучасних ПЕОМ сприяла виникненню новою комп'ютерної, форми обліку на основі автоматизованих робочих місць (АРМ) [9]. В кінці 90-х років на Україні повністю запанувала стратегія створення АРМ бухгалтера. Концепція побудови таких робочих місць викладена у підручнику Завгороднього В.П. [18]. Ці робочі місця пропонується створювати на основі сучасних персональних ЕОМ з орієнтацією на програмне середовище MS Windows.

Сьогодні в Україні переважають два шляхи розвитку автоматизації бухгалтерського обліку, це використання мережених технологій та використання ППП "1-С бухгалтерія" [8; 19].

Специфікою комп'ютеризації обліку витрат є те, що тут значною мірою використовуються дані, отримані на інших ділянках обліку. Комп'ютеризацією обліку повинен бути охоплений оперативний облік витрат, який полягає в щоденному контролі за витрачанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів [31].

  1. Теоретичні основи обліку загальновиробничих витрат

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" [1].

З метою забезпечення єдності в складі і класифікації витрат, застосовуються методики їх планування та обліку відповідно до Закону України від 16 липня 1999 року, №996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями), Закону України від 22 травня 1997 року №283 "Про оподаткування прибутку підприємств" (зі змінами та доповненнями) та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку [5] розроблені Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [6]. Дія методичних рекомендацій також поширюється на структурні підрозділи несільськогосподарських підприємств, що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції.

Згідно з П.2.21. Методичних рекомендацій з планування , обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, до складу загальновиробничих витрат включаються:

 1. витрати на управління виробництвом (оплата праці, відрахування на соціальні заходи й медичне страхування та витрати на оплату службових відряджень апарату управління та спеціалістів галузей (цехів), дільниць, підрозділів тощо);

 2. амортизація необхідних активів загально виробничого (цехового, дільничого, бригадного) призначення;

 3. витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загально виробничого призначення;

 4. витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці, включаючи відрахування на соціальні заходи, працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі і оплата послуг сторонніх організацій тощо);

 5. витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання загальних приміщень виробничого призначення;

 6. витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та інші витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг тощо); витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

 7. інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо);

 8. плата за оренду землі і майна виробничого призначення [6, с.346].


 
 

Цікаве

Загрузка...