WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Джерела аудиторських доказів. Аудит операцій на рахунках у банку (реферта) - Реферат

Джерела аудиторських доказів. Аудит операцій на рахунках у банку (реферта) - Реферат

Перевіряючи грошові кошти, що надійшли на рахунок слід установити правильність їх обліку і повноту зарахування. Для обліку банківських операцій використовується рахунок "Рахунки в банках".

Перераховану покупцями виручку звіряють з записами в облікових регістрах за рахунками обліку розрахунків з покупцями і замовниками: "Розрахунки з покупцями і замовниками", "Розрахунки за авансами одержаними" і за розрахунками обліку доходів.

Обов'язком аудитора є також перевірка правильності та обґрунтованості перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності, для чого повірюють суми, вказані в платіжних документах, із даними виписки банку і записами на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" або на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Тут за прибутковими документами перевіряють повноту і правильність оприбуткування товарно-матеріальних цінностей. Якщо є сумніви в справжності документів чи достовірності операції, слід провести зустрічну перевірку їх у постачальників продукції.

Перевіряючи видаткові банківські документи, необхідно групувати в окремі відомості всі оплачені штрафи, неустойки та інші платежі, пов'язані з порушенням договірних умов, що дасть змогу потім перевірити повноту відображення їх на відповідних рахунках, і вжиті підприємством заходи щодо відшкодування за рахунок винних осіб суми заподіяної шкоди.

Надходження грошових коштів від інших дебіторів (за договорами оренди, штрафних санкцій тощо) перевіряють за даними виписок і доданих до них документів, а в разі необхідності – й облікових записів в організаціях контрагентів (зустрічна перевірка). З'ясовується також правильність кореспонденції рахунків із зарахуванням грошових коштів на рахунки в банках, своєчасність виділення ПДВ за оприбуткованими сумами виручки, авансів тощо. Суму, що не підтверджені документально, повинні враховуватись на рахунку "Розрахунки за претензіями".

Аналогічно здійснюється контроль операцій щодо списання грошових коштів з поточного рахунку та інших банківських рахунків. Особлива увага приділяється своєчасності і повноті оприбуткування в касу отриманих з банку готівкових грошей, законність перерахування коштів на рахунки постачальників та інших кредиторів. Такі операції мають бути підтверджені документально (договорами, актами здавання-приймання виконаних робіт, накладними на матеріальні цінності тощо). Якщо підприємство переказує суми заробітної плати, утримання за виконавчими листами тощо, то їх обґрунтованість забезпечується як наявністю первинних облікових документів, так і реальністю вказаних у них адрес отримувачів коштів.

Правильність кореспонденції рахунків щодо списання грошових коштів з рахунків та зарахування на них коштів перевіряються за даними облікових регістрів на рахунку "Рахунки в банках"(табл.1)

Таблиця 1

Відомості перевірки грошових коштів на поточному рахунку, тис. грн.

Дані по рахунку

Код

Червень

Залишок:

- на початок місяця

-

- за даними обліку

80 000

- за виписками банку

80 000

Оборот за кредитом

-

- за даними обліку

70 000

- за виписками банку

70 000

Оборот за кредитом

-

- за даними обліку

60 000

- за виписками банку

60 000

Аудитор ___________________

(підпис)

Необхідно детально перевірити чи не відображались в обліку витрати як платежі за послуги (паливо, освітлення, транспортні витрати), а насправді гроші перераховувались за матеріальні цінності, що не надходили і не оприбутковувались. З цією метою проводять зустрічні перевірки в банках і відповідних організаціях.

Перевіряючи видаткові банківські документи, необхідно групувати в окремі відомості всі сплачені штрафи, неустойки та інші платежі, пов'язані з порушенням умов контракту. Це дасть змогу надалі виявити повноту відображення їх на відповідних рахунках і проаналізувати заходи, які здійснили підприємства щодо стягнення з винних осіб сум завданого збитку.

Перевіркою сутності банківських встановлюють чи не допускалось неправильне перерахування авансів і платежів за безтоварним розрахунком або оплата рахунків іншими організаціями, які не мають відношення до підприємства, що перевіряється.

Як відомо, підприємство може відкрити в банку акредитив. Перевіряючи розрахунки за акредитивами, доцільно зіставити залишки сум і оборотів за виписками банку з записами в реєстрах бухгалтерського обліку. Одночасно необхідно встановити причини, які сприяли використанню акредитивної форми розрахунків, тобто з'ясувати чи передбачена ця форма розрахунків умовами контракту, чи використовується постачальниками як санкція за несвоєчасні платежі. Потім перевіряється повнота і своєчасність використання і повернення залишку акредитива, а також повнота оприбуткування матеріальних цінностей, які надійшли постачальнику.

Операції з лімітовими та нелімітовими чековими книжками аналізуються з погляду їх правильності, характеру і повноти оплати. З'ясовують, чи не проводилась оплата лімітовими чеками видатків, які не включаються в авансові звіти підзвітних осіб як здійснені готівкою (розрахунки з лімітовими чековими книжками ведуться лише в межах області).

Після встановлення подібних фактів слід визначити розмір завдано підприємству збитку і винних осіб. Слід також перевірити чи збігається залишок за книжкою лімітових чеків, відображений на корінці останнього використаного чека, із залишком на дату перевірки за рахунком 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", а також із залишком за випискою банку. Залишок грошей на кінець місяця за випискою банку деколи не збігається із залишком ліміту за лімітною книгою. Це пояснюється тим, що видані з лімітованих книжок чеки не були до кінця місяця пред'явлені одержувачами в банк до сплати.

Об'єктом контролю аудитора можуть бути операції з переказами грошей з рахунка в банку та рахунок в Ощадбанку, тому що вони можуть бути пов'язані передачею грошей підставним особам, з крадіжками коштів.

Здійснюючи перевірку операцій на рахунку 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті",слід встановити, чи відповідають залишки коштів, відображені у виписці банку, залишку коштів який значиться за обліком; повноту і достовірність банківських виписок і прикладених до них документів; правельнсть операцій і справжність банківських виписок і первиних документів, правильність кореспонденції рахунків за операціями на поточних рахунках в іноземній валюті й записів в облікових регістрах. Особливу увагу звертають на повноту зарахування на транзитні валютні рахунки валютної виручки, що налдійшла на адресу підприємства.

Ретельно вивчають обгрунтованість списання грошей з рахунків підприємства в банках у дебет рахунків витрат, прибутків і збитків тощо.

Під час перевірки операцій за поточними рахунками в іноземній валюті слід враховувати, що що субєкти господарювання можуть здійснювати скупку, продаж, обмін валют за ліцензією Національного банку України в установленому законом порядку.

Одним з найважливіших завдань аудиту грошових коштів є перевірка відповідності кореспонденції рахунків за операціями на рахунках у банках чинними нормативними положеннями щодо ведення бухгалтерського обліку. Суцільним способом перевіряють обґрунтованість списання грошей з рахунків підприємства в банках у дебет рахунків:

 • "Основне виробництво";

 • "Брак у виробництві";

 • "Витрати діяльності";

 • "Витрати за елементами";

 • "Фінансові результати";

 • інші витрати.

Кожен випадок порушення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку перевіряється за певними документами, які дають змогу виявити, чи не здійснено навмисне перекручення облікових і звітних даних та інші зловживання.

Список використаної літератури:

 1. Давидов Г.М. Аудит: навчальний посібник. - К. "Знання" 2001

 2. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлісеєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика. - Львів. Видавництво національного університету "Львівська політехніка" 2004

 3. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник. – К. "Каравела" 2002

 4. Савченко В.Я. Аудит: навчальний посібник. - К. 2002

 5. Усач Б.Ф. Аудит: навчальний посібник. - К. "Знання" 2004


 
 

Цікаве

Загрузка...