WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - Курсова робота

Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - Курсова робота

(викори-стання) Кредит
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Типова форма № В-1
Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу)
за _________ 200_ р.
№ пор. Вид основних засобів, активі Коротка характеристика (шифр, амортизації)
Залишок на початок звітного року (періоду) Рух основних засобів
Кількість Сума (первісна вартість) Дебет (прибуток)
Дата, номер документів Кількість Сума (первісна вартість) Дата, номер документа
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Продовження
(рахунок "Основні засоби") Залишок на кінець звітного року (періоду) Знос (амортизація) майна
Кредит (видаток) Кількість Сума (первісна вартість) Місячна норма відрахувань (%) Сума нарахування за місяць
Кількість Разом У тому числі недоамортизована частина Причина вибуття за нормою прискореним методом з початку року до звітного місяця на 1-ше число поточного року (періоду)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
____________
(підпис)
Типова форма № В-2
ВІДОМІСТЬ
обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів
за _________ 200_ р.
№ пор.
Но-мен-кла-тур-ний номер Назва мате-ріалів,продукції
Оди-ницяви-міру
Ціна (придбання, фактична собівартість) запасів продукції, товарів Залишок на початок місяця Дебет Кредит Залишок на кінець місяця
Кількість Сума Всього в т. ч. власного Всього Сума, в т. ч. дебет рахунків Кількість Су-ма
Кількість Су-ма Кількість Су-ма Кількість Су-ма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
_________________
(підпис)
Типова форма № В-3
Відомість
обліку витрат на виробництво за____________________ 2000 р.
№ пор. Вид продукції, робіт, послуг Дебет рахунка "Виробництво" ("Капітальні інвестиції") з кредиту рахунків Залишок незавершеного виробництва Кредит рахунка "Виробництво" ("Капітальні інвестиції")
Всього - сума у тому числі на склад, реалізовано
Матеріали Розрахунки по страхуванню Розрахунки по оплаті праці Знос (амортизація) основних засобів Всього витрат за місяць на склад реалізовано
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
______________
(підпис)
Типова форма № В-4
Відомість обліку грошових коштів і фондів за ____________________ 200 _ р.
за рахунком (ами) №№ _______
Підстава, операція, дата Сальдо коштів Оборот по дебету Оборот по кредиту
Дебет Кредит Разом Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
_________________
(підпис)
Типова форма № В-6 (оплата)
Відомість
обліку реалізації за _____200__ р.
№ пор.
Номер рахунка
Платник, назва продукції (робіт, послуг) Залишок на початок місяця Дебет рахунка "Собівартість реалізації" направлено у продаж продукції (робіт, послуг) звітного місяця
за фактичною собівартістю за продажними цінами За фактичною собівартістю з кредиту рахунків За продажними цінами
Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Продовження
Кредит рахунка "Доходи від реалізації" (оплата)
Довідково у дебет рахунка "Собівартість реалізації" Прибуток за місяць (дебет рахунка "Собівартість реалізації", кредит рахунка "Фінансові результати") Залишок на кінець місяця
Дата Кореспондуючий рахунок За продажними цінами Фактична собівартість Непрямі податки та інші платежі За фактичною собівартістю (дебет рахунка "Собівартість реалізації") За продажними цінами
11 12 13 14 15 16 17 18
___________________
(підпис)
Типова форма № В-6 (відвантаження)
ВІДОМІСТЬ
обліку реалізації за ____________________ 200__ р.
№ пор. Номер рахунка Платник, назва продукції (робіт, послуг) Залишок на початок місяця за продажними цінами Направлено у продаж продукції (робіт, послуг) звітного місяця Прибуток (збиток) звітного місяця "Доходи від реалізації", дебет рахунка "Розрахунки з покупцями і замовниками") Оплата (кредит рахунка "Розрахунки з покупцями і замовниками") Різниця між продажною ціною і фактичною собівартістю Сальдо на кінець місяця за продажними цінами
за фактичною собівартістю з кредиту рахунків Непрямі податки та інші платежі Разом (дебет рахунка "Собівартість реалізації") За продажними цінами (кредит рахунка Дата Сума Кореспондуючий рахунок
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
___________________
(підпис)
Типова форма № В-7
ВІДОМІСТЬ
обліку розрахунків з постачальниками за _______________ 200__ р.
№ пор. Номер документа, дата Постачальник, місце Сальдо на початок місяця (заборгованість) 3 кредита рахунка "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" в дебет рахунків (належить по рахунку) Дебет рахунка "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" (оплачено) Сальдо(заборгованість)
підприємству постачальнику Разом Дата Кореспондуючий рахунок Сума підприємству постачальнику
І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16
___________________
(підпис)
Типова форма № В-8
ВІДОМІСТЬ
обліку заробітної плати за ______________ 200_р.
№ пор. Прізвище, ім'я, по батькові Посада Залишок заробітної плати на початок місяця (заборгованість працівникам) Кредит (нараховано), рахунок "Розрахунки по оплаті праці"
в дебет рахунків Разом по кредиту рахунка "Розрахунки по оплаті праці"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Продовження
Дебет (утримано) , рахунок "Розрахунки по оплаті праці" До видачі Розписка в одержанні Відрахування
В кредит рахунків Разом по дебету рахунка "Розрахунки по оплаті праці" на соціальне страхування у Фонд сприяння зайнятості населення
Видано аванс Податки
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Типова форма В-9
Відомість (шахова)
за ____________________ 200__ р.
Дебет рахунків З кредиту рахунків згідно з відомостями Разом по дебету рахунків
В-1 В-2 В-3 В-4 В-5 В-6 В-7 В-8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Разом по кредиту рахунків
____________________
(підпис)
5. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення
У процесі облікової реєстрації господарських операцій можуть виникнути помилки - від простих описок до неправильної кореспонденції рахунків. Для забезпечення достовірності показників обліку необхідно до складання звітності перевірити правильність облікових записів і виправити їх (якщо вони мали місце). Помилки виявляють різними способами залежно від їх характеру і форми ведення бухгалтерського обліку. Так, при меморіально-ордерній формі повнота і правильність облікових записів встановлюється звіркою підсумків дебетових і кредитових оборотів синтетичних рахунків в оборотній відомості з підсумком обороту реєстраційного журналу. Обороти і залишки по аналітичних рахунках в оборотних відомостях порівнюють з даними відповідного синтетичного рахунка.
При журнально-ордерній формі записи в облікових регістрах звіряють з даними первинних документів, що послужили підставою для записів у них. Крім того, система регістрів журнально-ордерної форми побудована так, що дає змогу контролювати правильність облікових записів шляхом взаємної звірки підсумків окремих журналів-ордерів і допоміжних відомостей. Про проведення таких перевірок бухгалтер робить відповідні відмітки і ставить свій підпис.
Поширеним способом виявлення помилок є суцільна перевірка

 
 

Цікаве

Загрузка...