WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів - Контрольна робота

Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів - Контрольна робота

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З фінансового обліку
РЕФЕРАТ
на тему:
"Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів"
План
1. Облік інших необоротних активів
2. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Вступ
Облік необоротних активів та малоцінних й швидкозношуваних предметів - це важливі питання в бухгалтерському обліку. Вивчення цих питань дає змогу краще прослідкувати господарські процеси, які відбуваються на підприємствах.
1. Облік інших необоротних активів
Відповідно до Плану рахунків облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання більше одного року ведеться у складі необоротних активів на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", їх вартість погашається шляхом нарахування зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного строку корисного використання таких предметів.
Ні про що інше з цього, питання у нормативних документах не зазначається. Отже, підприємствам надано ш вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо Щ віднесення зазначених предметів до необоротних чи оборотних активів.
У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних необоротних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призначенням і строком служби предметів.
На суму нарахованого зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка
132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" у кореспонденції з дебетом рахунків:
23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати" (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах, що використовуються у виробництві);
92 "Адміністративні витрати" (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах загальногосподарського призначення) та ін.
Вартість малоцінних необоротних матеріальних активів, що прийшли до непридатності, списується з кредиту рахунка 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" в кореспонденції з дебетом рахунків:
976 "Списання необоротних активів" (у сумі залишкової вартості);
132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" (на суму нарахованого зносу).
Металолом та інші цінні відходи, одержані від списання малоцінних необоротних матеріальних активів, прибуткуються в доходи підприємства за ціною можливого використання або реалізації записом:
Д-т рах. 209 "Інші матеріали"
К-т рах. 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".
Таблиця 4.4
Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних необоротних матеріальних активів
Зміст господарських операцій Дебет рахунка Кредит рахунка
Оприбутковано придбані у постачаль-ників малоцінні необоротні матеріальні активи за покупною вартістю
Відображено суму податкового кредиту по ПДВ
Перераховано постачальникам в оплату придбаних малоцінних необоротних активів (включаючи суму ПДВ)
Оприбутковано малоцінні необоротні активи, одержані як внесок засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства
Оприбутковано малоцінні необоротні матеріальні активи, одержані безоплатно від інших юридичних осіб
Нараховано за встановленими ставками (нормами) суму зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активах:
- що використовуються в основному і допоміжному виробництві для виготовлення певних видів про-дукції (робіт, послуг)
- що використовуються для загальновиробничих потреб
Списано за непридатністю малоцінні необоротні активи:
- в сумі залишкової вартості
- в сумі нарахованого зносу
Оприбутковано цінні відходи за ціною можливого використання (реалізації), одержані від списання малоцінних не-оборотних матеріальних активів
15
112
641
63
112
112
23
91
976
132
209
63
15
63
31
40
745
132
132
112
112
746
2. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу) повинна повністю грунтуватись на Положенні (стандарті) 9, згідно з яким первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних затрат:
- суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, які не відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспортування запасів;
- інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.
Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а одержаних у порядку внесків до статутного капіталу підприємства за-сновниками (учасниками) - справедлива вартість, узгоджена сторонами.
Облік наявності і руху таких предметів ведуть на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" за первинною вартістю їх придбання або виготовлення.
При придбанні малоцінних і швидкозношуваних предметів у постачальників в бухгалтерському обліку підприємства роблять записи:
1) на покупну вартість предметів, що підлягає до оплати постачальнику (без ПДВ):
Д-т рах. 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети"
К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";
2) на суму податкового кредиту по ПДВ:
Д-т рах. 641 "Розрахунки за податками"
К-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками";
3) на суму, сплачену постачальнику за придбані малоцінні предмети (включаючи ПДВ):
Д-т рах. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
К-т рах. 31 "Рахунки в банках".
Оприбуткування підприємством малоцінних і швидкозношуваних предметів, одержаних з інших джерел, у бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і кредиту рахунків:
40 "Статутний капітал" (на вартість малоцінних предметів, внесених засновниками (учасниками) до статутного капіталу підприємства);
23 "Виробництво" (на вартість інструментів, пристосувань та інших предметів, виготовлених у своєму виробництві);
745 "Доход від безоплатно одержаних активів" (на вартістьпредметів, безоплатно одержаних від інших юридичних і фізичних осіб) та ін.
Аналітичний облік малоцінних і швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів (однорідними групами), установленими виходячи з потреб підприємства.
Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, які передані в експлуатацію, згідно з Положенням (стандартом) 9 виключається із складу активів (списується з балансу). При цьому в бухгалтерському обліку робиться запис по кредиту рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" і дебету рахунків:
23 "Виробництво" (на вартість спеціального оснащення та інших предметів, які використовуються у виробництві для виготовлення певних виробів, виконання окремих замовлень);
91 "Загальновиробничі витрати", 92

 
 

Цікаве

Загрузка...