WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вплив податкового тиску на населення та національну податкову квоту за 2003 - 2005 рр. - Реферат

Вплив податкового тиску на населення та національну податкову квоту за 2003 - 2005 рр. - Реферат

За даними табл. 1.2. видно, що сукупна ставка внесків до соціальних фондів в Україні для юридичних осіб є однією з найвищих у Європі (до 46,7%). Разом з тим для фізичних осіб частка сплати внесків є досить незначною. Саме тому запровадження з 2004 року 13% ставки податку на доходи фізичних осіб не сприяло виходу заробітної плати з тіні, оскільки рішення про декларування справжнього її розміру приймає не робітник, а роботодавець, який сплачує внески до цільових фондів за великими ставками, що нараховуються на фонд заробітної плати. У 2004 році загальне податкове навантаження у 25 країнах ЄС складало 39,3%. Порівняно з попереднім 2003 роком воно знизилось на 0,2%, знову започаткувавши повільну тенденцію до зниження, що тривала з початку цього століття, але була перервана у 2003 році, коли було зафіксовано невелике його збільшення. Навіть помірне зростання економіки (темпи зростання ВВП у ЄС прискорились з 1% у 2003 році до 2,5%), що автоматично повинно було призвести до збільшення податкового навантаження, не вплинуло на його розмір. Падіння зваженого середньорічного показника податкового навантаження у ЄС було спричинене значним розширенням єврозони, коли, незважаючи на зростання податкової складової у Великобританії, Швеції і Данії в 2004 році, в основному на його величину вплинув невеликий розмір у нових десяти членах ЄС. Яксвідчить розрахунок у таблиці 1.2., сукупне податкове навантаження в Україні, обраховане за загальноприйнятою методикою, є чи не найнижчим у Європі, що викликає значне здивування з огляду на ситуацію в економіці, що склалася на сьогоднішній день. Вищенаведене дає змогу зробити висновок, що податкове навантаження в Україні обраховане методом відношення сукупних податкових надходжень і внесків до соціальних фондів до ВВП не відповідає дійсності. Це пояснюється тим, що, як відомо, структура ВВП за доходами складається із суми заробітних плат, прибутків, ренти і сплачених дивідендів за певний період часу, а як уже зазначалося, всі ці види доходів частково перебувають у тіні, тому і сам показник ВВП не є реальним. Якщо припустити, що показник ВВП був би нормальним, тобто всі суб'єкти господарювання і фізичні особи декларують усі свої доходи, то невідомо яка б ситуація склалася в економіці і скільки податкових надходжень надійшло до бюджету. Адже цілком очевидно, що незаконна мінімізація оподаткування у більшості випадків здійснюється саме через непомірне податкове навантаження на підприємство, а тому призвела б до його банкрутства. Здійснений у статті порівняльний аналіз податкових систем країн-членів ЄС та України дозволяє зробити наступні висновки:

1) податкова політика Європейського союзу зорієнтована на людину, на всебічний її розвиток;

2) у більшості випадків система оподаткування є прогресивною, що дозволяє говорити про дотримання принципу справедливості;

3) діапазон розміру податкового навантаження у різних країнах ЄС є досить великим, що може призвести до виникнення конфліктів усередині окремих країн щодо його зниження;

4) сукупний розмір податкового навантаження обрахований методом відношення податкових надходжень за певний період до ВВП в Україні не відображає реальної ситуації, а тому не може бути основою при вирішенні шляхів і методів удосконалення системи оподаткування у контексті економічного зростання.

Висновки. Для вирішення нагальних проблем економіки України щодо реформування податкової системи, яке має на меті детінізацію економіки, підвищення конкурентноздатності підприємств та забезпечення сталого економічного розвитку необхідно здійснити наступні кроки:

1) запровадження обмеженої кількості науково-обгрунтованих пільг щодо сплати основних бюджетоутворюючих податків - ПДВ, податку на прибуток підприємств;

2) запровадження диференціації ставок ПДВ та податку з доходів фізичних осіб з метою дотримання принципу рівності оподаткування;

3) поступове перенесення податкового навантаження зі сплати внесків до цільових фондів з юридичних осіб на фізичні, зменшуючи сукупну ставку для перших принаймні до 25%, а для других - збільшуючи не вище 20%;

4) зниження ставки податку на прибуток підприємств з одночасним запровадженням податку на нерухомість і підвищенням акцизних ставок, що дозволить покрити дефіцит бюджету впродовж перших років реформи. [3;17]

Проведення податкової реформи, яка передбачає зниження податкового тиску на економіку з розширенням бази оподаткування, у тому числі шляхом поступового запровадження податку на нерухомість (податку на багатство) та єдиного соціального податку. Отже, на відміну від загального рівня оподаткування, зміни у податковому навантаженні у 2005р. не можуть бути оцінені однозначно. Необхідно змінити акценти і в оцінці податкової політики - в напрямі визнання ряду її заходів такими, що були націлені на оптимізацію оподаткування шляхом зменшення надлишкового податкового навантаження на суспільство. Оскільки у 2005р. податковий коефіцієнт зріс переважно за рахунок підвищення податкового навантаження на платників податків, які користувалися податковими пільгами та ухилялися від сплати податків, то його зростання могло вплинути на їх інвестиційну активність, що матиме не стільки короткострокові, скільки довгострокові наскільки для економічного зростання. Подальше зменшення податкового тягаря в Україні не є рівнозначним зниженню податкового коефіцієнта. Останній потребуватиме обов'язкового зниження лише в разі перевищення граничної межі податкових вилучень. За інших умов зменшення податкового тягаря може відбуватися шляхом проведення ефективної бюджетної політики, що є запорукою зменшення деформацій в оподаткуванні, а також реалізації принципів еквівалентності, рівності та справедливості.

Література:

  1. "Про податок з доходів фізичних осіб". Закон України. Прийнятий Верховною Радою від 22.05.2003 року № 889-ІV

  2. Букраба О.М. Податкове навантаження як фактор впливу на ефективність соціального захисту населення // Економіка та держава. - 2007. - № 2. - С. 75-77

  3. Онуфрик М.С. Порівняльний аналіз податкових систем і податкового навантаження країн-членів ЄС та України // Економіка та держава - 2006. - № 11. - С. 14-17

  4. Наумов А. Варіаційне моделювання реального податкового навантаження // Економіст. - 2006. - № 8. - С. 67-69

  5. Нікітішин А.О. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб // Фінанси України. - 2004. - № 10. - С. 65-71


 
 

Цікаве

Загрузка...