WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України в умовах трансформаційного періоду та напрями її вдосконалення - Реферат

Податкова система України в умовах трансформаційного періоду та напрями її вдосконалення - Реферат

Реферат на тему:

Податкова система України в умовах трансформаційного періоду та напрями її вдосконалення

Податки є важливим складовим елементом економічних відносин суспільства. Вони виникли разом з появою держави, як умова її розвитку і функціонування. Протягом усього періоду існування фіскальної системи ведуться пошуки формування такої податкової системи, яка б, з одного боку, забезпечувала казну для виконання державою її функцій, а з другого боку, сприяла б розвитку економіки, зростанню національного багатства країни та добробуту її народу.

Основні теоретичні засади оподаткування сформульовано в працях класиків економічної теорії - А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Кейнса, Дж. Стюарта Міля. Характерною рисою сучасних теорій податків західних економістів є не стільки відмінність між різними концепціями, ідеями, науковими школами, підходами до формування податкової політики, як їхня конвергенція, взаємопроникнення окремих положень однієї школи в концепцію іншої і навпаки. Таке взаємозбагачення забезпечує формування цілеспрямованої ефективної податкової системи в країні.

Податки виконують фіскальну (бюджетонаповнюючу), розподільчо-регулюючу, стимулюючо-обмежувальну функцію, функцію соціального захисту непрацездатної частини населення. Остання є відносно новою для них функцією, характерною для країн з розвинутою ринковою економікою. Податки все більшою мірою використовуються для вирішення соціальних проблем - забезпечення належного рівня життя, охорони здоров'я, загального професійного навчання населення тощо.

Україна до дня проголошення своєї незалежності не мала своєї податкової системи. Її формування започатковано лише в 1991-1992 рр. прийняттям низки законів та затвердженням порядку їх стягнення. Вибудова податкової системи України відбувалася без її попереднього науково-теоретичного обґрунтування, методом проб і помилок, запозичення схем оподаткування країн ринкової економіки. Засадничі принципи розбудови податкової системи впроваджувалися не лише з врахуванням об'єктивних соціально-економічних процесів, а й тиску політичних чинників. Процес формування податкової системи триває і дотепер.

Динаміка структури податків в Україні відображає постійні зміни в них, що є наслідком нестабільності податкового законодавства, внесення до нього доповнень, змін, які не завжди сприяють його поліпшенню. Це несприятливо впливає на розвиток економіки, фінансовий стан підприємств, інвестиційний клімат та очікування економічних агентів.

В податковій системі України провідну роль відіграють прямі податки, якими оподатковуються доходи фізичних, юридичних осіб та джерела, які приносять дохід (власність, земля, лісові ресурси тощо). В бюджетних доходах України частина цих податків у 2003 р. (без коштів соціальних фондів) становила 60,6%. Основними видами прямих податків є податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, а також податок на ресурси, що приносять дохід фізичним та юридичним особам.

Існує необхідність внесення змін до Закону "Про оподаткування доходів фізичних осіб" у тій його частині, у якій передбачена сплата податків з доходів, отриманих у вигляді процентів на грошові вклади в ощадбанку, комерційних банках. Цей новий для нашого населення вид податкового платежу, як і інші, має бути диференційований залежно від величини отриманого за вкладами доходу. Річний дохід, який не перевищує річний фонд прожиткового мінімуму, має бути звільнений від сплати податку, а оподатковуватися лише та сума, яка перевищує його.

Доцільно, впровадити диференційований податок на нерухомість, житло, звільнити від цього податку тих громадян, які користуються житлом у межах, встановлених законом норм користування житловою площею. Наднормативний лишок повинен оподатковуватися залежно від його величини.

В умовах розширення актів перепродажу майна, нерухомості та інших матеріальних цінностей з метою отримання спекулятивного доходу та збільшення надходження коштів у бюджет держави доцільно встановити податок на доход, який утворюється як різниця між ціною, за якою реалізується нерухомість, і ціною, за якою вона придбана. Впровадження цього податку дасть можливість, з одного боку, отримати додаткові грошові ресурси в бюджет, а з другого - звузити тіньовий ринок нерухомості, де при купівлі-продажу діє низька офіційна і висока неофіційна ринкова ціна, яка передається продавцеві неврахованою готівкою або перераховується на рахунок в банку.

Для стимулювання виробництва і підвищення його ефективності доцільно впровадити норму оподаткування, за якої приріст прибутку в оподатковуваному періоді, порівняно з попереднім роком, оподатковується за ставкою, яка в 2 рази менша базової, а в пріоритетних галузях - за нульовою ставкою. Це буде вигідно і підприємствам, і державі в довгостроковому періоді.

Існує нагальна необхідність вдосконалення справляння ПДВ. Нині він через невпорядкованість податкових пільг значною мірою втратив бюджетонаповнюючу функцію і став одним із найбільш криміналізованих видів податку. В 2004 р. в бюджет держави надійшло ПДВ в обсязі всього 4,8% валового внутрішнього продукту (16,7 млн. грн.), а мало б бути за логікою його стягнення - 20%. Удосконалення тут має йти по лінії диференціації ставок ПДВ за товарними групами залежно від їх соціально-економічного значення в житті населення та їх ролі у розвитку виробництва.

Для підвищення ефективності стягнення ПДВ необхідно провести своєрідну інвентаризацію усіх наданих пільг по ПДВ з тим, щоб відмінити пільги для тих платників податків, які використовують їх не за призначенням, або яким вони надані необґрунтовано. Наведення елементарного порядку в цій справі дало б можливість істотно збільшити надходження у бюджет.


 
 

Цікаве

Загрузка...