WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Наявність та структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Житомирської області - Реферат

Наявність та структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Житомирської області - Реферат

Реферат на тему:

Наявність та структура основних засобів сільськогосподарських підприємств Житомирської області

Добробут населення країни, існування і розвиток суспільства в цілому неможливі без виробництва матеріальних благ, задоволення людських потреб в продуктах харчування і життєво важливих послугах, нагромадження багатства. Забезпечення населення продуктами харчування, а промисловість сировиною - головне призначення сільськогосподарських підприємств.

Пропорційність і збалансованість розвитку галузей агропромислового комплексу, удосконалення економічних механізмів управління в аграрній сфері, процеси нарощування виробничих потужностей з метою збільшення обсягів виробництва й переробки продукції, підвищення її якості, екологічності, транспортування та доведення до споживача, виходячи з його потреб, - забезпечується належним рівнем розвитку матеріально-технічної бази будь-якого сільськогосподарського підприємства і особливо її складовою ланкою - основними засобами.

Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваних строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].

В даний час кількісний і якісний склад основних засобів підприємств Житомирської області, знаходиться в незадовільному стані, який зумовлений зниженням фондозабезпеченості, техніко-енергетичним забезпеченням виробництва; призупиненням інвестиційного процесу і як наслідок, зниженням платоспроможності сільських товаровиробників.

Нами проведено дослідження наявності та динаміки руху основних засобів сільськогосподарських підприємств Житомирської області за період 2004 - 2006 років (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка руху основних засобів сільськогосподарських підприємств Житомирської області

Показники

Роки

2004

2005

2006

Всього основних засобів в сільському господарстві, млн. грн.

2395,3

2130,6

1913,8

Введено в дію нових основних засобів, млн. грн.

96,3

100,1

107,5

Коефіцієнт оновлення, %

4,02

4,70

5,62

Ліквідовано основних засобів, млн. грн.

248,5

239,9

180,6

Коефіцієнт ліквідації, %

10,37

11,26

9,44

Наявність основних засобів сільськогосподарських підприємств з року в рік має тенденцію до зниження, так у 2005 році порівняно з 2004 роком основних засобів зменшилась на 264,7 млн. грн. (або на 11,1%), у 2006 році порівняно з 2005 роком - на 216,8 млн. грн. (або на 10,2%). А у 2006 році порівняно з 2004 роком основних засобів зменшилось на 481,5 млн. грн., або на 20,1%. Щорічно більше було введено в дію нових основних засобів: так у 2005 році було введено в дію нових основних засобів на 3,8 млн. грн. (або на 3,9%) більше порівняно з 2004 роком, у 2006 році порівняно з 2005 роком - на 7,4 млн. грн. (або на 7,4%), у 2006 році - на 11,2 млн. грн. або в 1,1 рази більше порівняно з 2004 роком. Значення коефіцієнту оновлення коливається в межах 4 - 6%, але з року в рік спостерігається тенденція до його підвищення: у 2005 році порівняно з 2004 роком він зріс на 0,68%, у 2006 році порівняно з 2005 роком на 0,92%, у 2006 році порівняно з 2004 роком на 1,6%. Значення коефіцієнт ліквідації коливається в межах 9 - 12%, найбільшого значення він досяг у 2005 році, що на 0,89% більше ніж у 2004 році, у 2006 році порівняно з 2005 роком коефіцієнт ліквідації зменшився на 1,82%, а у 2006 році порівняно з 2004 роком - на 0,93%. Причому впродовж досліджуваного періоду спостерігається ситуація, коли коефіцієнт ліквідації основних засобів значно переважає коефіцієнт оновлення. (рис. 2) Так у 2004 році коефіцієнт ліквідації переважав коефіцієнт оновлення на 6,35%, у 2005 році - на 6,56%, у 2006 році ситуація трохи покращилась і різниця між коефіцієнтами ліквідації і оновлення становила 3,82%. Але існуючі темпи оновлення основних засобів і їх ліквідації не дозволяють призупинити процес їх старіння.

Рис. 2. Динаміка коефіцієнтів оновлення і ліквідації основних засобів.

Таким чином, з проведеного аналізу наявного стану, руху і використання основних засобів в сільському господарстві Житомирської області, можна зробити висновок про те, що в недостатній мірі проводиться оновлення основних засобів, призупинено інноваційний процес в сільському господарстві області, не вжито заходів щодо залучення інвестиційних ресурсів в основний капітал сільгосппідприємств. Майже всі сільськогосподарські підприємства Житомирщини потребують оновлення наявних основних засобів виробництва, які в процесі корисної експлуатації зносилися, або морально застаріли. Саме нові, сучасні засоби дають можливість сільгосппідприємствам підвищити продуктивність праці, нарощувати обсяги виробництва сільськогосподарської продукції і мати прибутки від своєї праці. Тому необхідно звернути увагу на процеси відтворення основних засобів в сільському господарстві із поліпшенням їх якісного складу та підвищенням ефективності використання основних виробничих засобів в умовах сьогодення.

Література:

1. П(с)БО 7 "Основні засоби" Наказ Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. //Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2002. - № 23. - С. 24-28

2. Статистичний щорічник Житомирської області за 2006 рік / За ред.. Л.О. Рижкової. - Житомир, 2007.


 
 

Цікаве

Загрузка...