WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

визначити причини відхилень, що дав можливість своєчасно виявити на хід того чи іншого процесу, користувати в потрібному напрямку.
Фіксація виробничих активів і запуску сировини основних матеріалів на виробництво і вихід півфабрикатів і готової продукції з виробництва за кожну зміну створили б умови для залучення до аудиту результатів виробництва не тільки спеціалістів економічних і технологічних служб, але і безпосередніх виробників - майстрів, бригадирів і навіть робітників. Для цього в первинних документах в яких б фіксувалися дані про фактичний об'єм витрат сировини: основних матеріалів за кожну зміну і виходу продукції необхідно передбачити реквізити (норм, позиції) для відображення в них нормальних даних.
Вирішення цих та інших питань удосконалення первинного обліку являється своєчасним ще і тому що в недалекому майбутньому виробничий облік відділиться від фінансового і виробничими будуть в більш повній мірі змушені до обліку операцій виробничого процесу і аудиту результатів.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України про підприємництво: прийнятий на першій сесії
Верховної Ради України дванадцятого скликання 7 лютого 1991 р.
Київ: Україна, 1997-13 ст.
2. Постанова Президії Верховної Ради України про деякі організаційні заходи щодо забезпечення охорони промислової власності від 2.12.1991 р. № 1897 - 12 ст.
3. Постанова президії Верховної Ради України про проекти законів про приватизацію державних підприємств, про право на приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) та про банкрутство від 18.12.1991 р. № 2000 - 12ст.
4. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні затверджена постановою Комітету Міністрів України від 3 квітня 1994 р. № 250
5. Типове Положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: затверджено Постановою Кабінету Міністрів в України від 26.04.1996 р.
6. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 р. № 25
7. Г. П. Атрохимович, Комаров В. И. Економіка підприємств харчової промисловості в умовах госпрозрахунку. М. Агропромвидат 1990-254 с.
8. Абрамов А. И. Аксененко А. Ф. Ейденов А. М. Собівартість продукції в соціалістичнім виробництві - М. Мисль 1977-208 с.
9. Акиненко А. Ф. , Ширімет А. Д,. Облік калькулювання і аналіз собівартості продукції - МГУ, 1984 - 269 с.
10. Барабанов І. М. Основи бухгалтерського обліку - М. Феномен і статистика, 1987 - 228 с.
11. Баскин А. И. Планування потребності в матеріальних ресурсах на підприємстві - Київ: техніка, 1983, 49 с.
12. Безруких П. С. Облік і калькулювання собівартості продукції М. Фінанси 1974-320 с.
13. Белобжецький І. А., Бронник А. С. Пособия по учету и отчетности на промышленном предприятием М. Беларус, 1978 - 302 с.
14. Безруких П. С. бухгалтерський облік в промисловості. М. Фінанси і статистика, 1984-263 с.
15. Багнрольц С. Б. Вопроси совершенствования економического анализа себестоимости продукции и финансового состояния обьеденений. бухгалтерский учет. 1984 №7 с. 8.
16. Басманов И. А. Теоретические основы учета и калькулирование себестоимости промышленной продукции. Под. ряд. проф. В. А. Новака - М. Фінанси, 1970-167 с.
17. Волуев Б. И. Кирсанов В. Д. Учет и контроль затрат на производство в обьединениях легкой промышленности М. Легкая и пищевая промышленность 1982-224 с.
18. Ворончик П. Т., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку - К: Україна, 1991, 366 с.
19. Ганбель Н. К., О формировании продукции. бухгалтерский учет - 1984 - №11 - с. 35.
20. Гришин А. С. Себестоимость продукции и пути ее снижения на предприятиях мясной и молочной промышленности - 1981 - 46 с.
21. Давидова В. В. Совершенствование учета и економического анализа в условиях полного хозрасчета и самофинансирования: Сб. научн. тр. - Соронск: издательство Саратовского университета, 127 с.
22. Ивашкевич В. В. Організація бухгалтерського обліку з використанням ЕОМ. бухгалтерський облік 1990 - №11 - 50-53 с.
23. Житна І. П. Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. - Київ. Вища школа 1992, 190 с.
24. Загладин В. В. Материальные ресурсы рациональное использование и Экономика, 1985, 346 с.
25. Ивашкевич В. Б. Проблемы учета и калькулирование себестоимости продукции М. 1974 - 159с.
26. Ломыкин И. А. Основы бухгалтерского учета. Учебник М: МГУ, 1981 - 272 с
27. Лостовицький В. Е. Учет затрат по факторам производства и центром отвественности. М: Финансы и статистика, 1988-165 с.
28. Мельничук Г. М. Аналіз господарської діяльності в промисловості. Підручник - К. Вища школа 1990 - т318 с.
29. Моргулис А. М., Бердников Н. Ф., Слабинский В. Т.
Калькуляція собівартості в промисловості - М. Феномен, 1980 - 287 с.
30. Кузьминский М. Н. Організація бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності - Київ: Вища школа 1986-253 с.
31. Либерман Л. В. Облік матеріальних цінностей. - М: Фінанси і статистика 1989-107 с.
32. Мельничук Г. М., Лавочкин В. С., Данкевич Н. В., себестоимость продукции и повышение ефективности машиностроительного производства - Киев, техніка, 1980-152 с.
33. Методические указания по анализу финансово-господарської діяльності виробничих об'єднань і підприемств промисловості - М. Фінанси і статистика, 1983 - 128 с.
34. Нормативний метод обліку і калькулювання собівартості продукції. Сборник статтей. П. С. Безруких и Н. Н. Иванова - М. Фінанси 1967 - 131 с.
35. Новодварский В. Д. бухгалтерський облік в системі управління М: Финансы, 1979 -72 с.
36. Петрова В. И. Научная организация бухгалтерского учета - М. Финансы, 1975 - 136 с.
37. Палий В. Ф. - С. Б. Бергольд, економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку Бухгалтерський облік - 1975 - №1 с. 47.
38. Поклад И. И. Учет калькулирования и анализ себестоимости промыщленной продукции - М. Финансы, 1966-225 с.
39. Стуков С. А., Реблкин В. И., Ушаков А. С. Учет, анализ и рынок. бухгалтерський облік - 1991 - №2 - 20-23 с.
40. Сенчаков В. К. Учет и контроль - важный инструмент управления экономикой. бухгалтерский учет - 1987 - №11 - 3-9 с.
41. Сопко В. В. Мельничук Г. М. Учет и анализ в управлении предприятием. Киев техника - 1992 - 182 с.
42. Сопко В. В. Ткаченко Н. Н. Бухгалтерский учет в промышленности и в других отраслях народного хозяйства. - К: Высшая школа 1992 - 463 с.
43. Петрова В. И. Видянин В. И. Совершенствование методологии бухгалтерского учета и экономического анализа - М: Финансы и статистика, 1985, 239 с.
44. Пушкарь М. С. Бухгалтерский учет в системе управления. - М.Финансы и статистика, 1991, 176 с.
45. Стуков С. А. Новейшие принципы в развитии производственного учета. Калинин: КГУ. 1983 - 38 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...