WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

відхилень від норм і найменування причин відхилень від норм.
При наборі функції "Ведення інформаційної бази" на II рівні відображаються слідуючі режими роботи:
Відновленя інформації
Перезапис інформації для архівного зберігання
Перезапис інформації в інші АРМБ і інформаційну систему АСУП
Збереження бази даних
Контроль про наявність інформації
Для здійснення розходів АРМБ по обліку затрат на виробництво необхідна інформація яка поступає з інших АРМБ і інформаційної системи АСУП. Для цього в АРМБ по обліку затрат на виробництво необхідно передбачити функцію "контроль про наявність інформації", яка дозволяє здійснювати аналіз поступаючої інформації і представити бухгалтеру відомості про недостаючу інформацію або про помилки наявні в інформації. інформація представляється у вигляді повідомлення на екрані. Програмним шляхом контролюється кількість записів, переданих з інших АРМ, значимість показників, допустимість кореспонденції рахунків.
Відновлення, зберігання і перезапис інформації здійснюється аналогічно тому, що було описано в інших АРМБ. Технологічний процес рішення задач на АРМБ по обліку затрат на виробництво здійснюються в такій послідовності.
На АРМБ по обліку затрат на виробництво I категорії здійснюються слідуючі роботи:
- ввід, контроль і друк вихідних даних на місцях їх виникнення;
- формування нормативно-довідкових даних на АРМБ по обліку затрат на виробництво;
- розрахунок нормативної собівартості незавершеного виробництва, нормативної собівартості готової продукції (видів послуг, товарів), нормативної собівартості бракованої продукції;
- формування даних з інших АРМБ, інформаційної системи і про фактичні витрати матеріальних цінностей, заробітної плати і інших прямих затрат;
- групування затрат по місцях їх виникнення: по рахунках 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 44;
- розподіл затрат по об'єктах обліку;
- визначення затрат по місцях виникнення затрат;
- аудит затрат на виробництво по структурних підрозділах.
На АРМБ по обліку затрат на виробництво II категорії виконуються роботи: розподіл затрат по об'єктах обліку, в цілому на кредити:
- закриття рахунків 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 44;
- формування реєстру аналітичного обліку по рахунках 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 44;
- калькуляція собівартості продукції;
- розрахунок фактичної собівартості готової продукції, робіт і послуг;
- аудит затрат на виробництво в цілому по підприємству.
АРМБ по обліку затрат на виробництво III категорії вирішують слідуючі задачі:
- аналіз відхилень фактичних витрат від поточних норм, правильність віднесення затрат на відповідні вироби, замовлення, види послуг і т. д., виявлення причин і винуватців відхилень;
- складення звітності на рівні підприємства;
- моделювання затрат на виробництво;
- аудит господарської діяльності підприємства;
- вироблення і прийняття управлінських рішень по мобілізації внутрішніх резервів.
Після завершення розрахунків здійснюється відображення вихідної інформації. На II рівні в меню відображається перелік вихідної інформації:
Відомість відхилень від норм фактичних затрат;
Відомість аналітичного обліку по рахунках 24, 25, 26
Оборотна відомість по рахунках 20, 23, 44
Відомість визначення фактичної собівартості готової продукції
Відомість аналізу втрат від браку
Моделювання затрат на виробництво.
Для здійснення контролю і аналізу відхилень від норм по фактичному розходу матеріалів, заробітної плати по виробництві по причинах і винуватцях використовуються "відомість відхилень від норм фактичних затрат". В залежності від того яку інформацію необхідно одержати, бухгалтер (аудитор) вказує запит - рахунки 05, 06, 12, 69, 70, а також , за який період необхідно одержати інформацію і в якому розрізі:
- по підприємству
- по структурному підрозділу
- по замовленню (виду послуг)
- по статті затрат
Після набору визначеного переліку бухгалтер відображає інформацію на екрані або друкуючому пристрої.
Разом по рахунку
Разом по статті
Разом по коду винуватця
Разом по коду причини
Разом по структурному підрозділу
Разом по коду аналітичного обліку (замовленню, виду послуг і т. д.)
Аудитор при здійсненні аудиту затрат на виробництво має можливість проаналізувати по кожній статті відхилення від нормальних умов, виявити причини відхилень і подати пропозиції по удосконаленню використання засобів. Особливо важливо всі відхилення мати в процесі виконання робіт. Дана інформація дає можливість керівникам підприємства впливати на виробничий процес з метою економічного використання матеріальних, трудових і грошових засобів.
Для здійснення детального обліку, контролю і аналізу непрямих витрат бухгалтер або аудитор по мірі необхідності відображає на екрані або друкуючому пристрої "відомість аналітичного обліку". Інформація про непрямі витрати має суттєве значення в умовах функціонування підприємства в нових умовах господарювання. Тому важливо знати по мірі здійснення господарської діяльності стан використаних засобів і намічати шляхи по їх скороченню.
Аудитор або бухгалтер здійснює відображення інформації в залежності від потреб слідуючих розрізах:
По рахунку
По коду аналітичного обліку
По статті розходу
По структурному підрозділу
По підприємству.
Після набору визначного режиму відображення бухгалтер або аудитор вводить період, за який необхідно одержати дані і виробляє відображення вихідної інформації.
Таблиця №4
Відомість аналітичного обліку по рахунку ______
за період ________
Підрозділ
Основний рахунок
Рахунок
Субрахунок
код аналітичного обліку
Кореспондуючий рахунок
Фактичні затрати на початок звітного періоду
Обороти
Дебет
Кредит
Фактичні затрати на кінець періоду
Фактичні затрати з початку звітного періоду
По кошторису, по нормативу
Відхилення від кошторису або нормативу
Разом по рахунку
Разом по субрахунку
Разом по коду аналітичного обліку
Разом по підрозділу
Разом по підприємству
Для здійснення аналізу втрат від браку на підприємствах здійснюється відображення "Відомості аналізу втрат від браку". Дана відомість дає можливість аудитору здійснювати контроль з метою недопущення невиробничих розходів.
В залежності від умов контролю (перевірки) бухгалтер або аудитор здійснює відображення інформації в розрізі: основного рахунку, коду аналітичного обліку (коду виробу, замовлення і т. д.), структурного підрозділу, підприємства в цілому.
Таблиця 5
Відомість
аналіз втрати від браку за ______________________________
Структур-ний Основнийрахунок Коре-спон-дую-чий Обороти з початку звітного періоду
(на початок) Обороти за звітний період Обороти з початку звітного періоду
(на кінець) Обороти з початку року К-сть забракованих Стат-тя

 
 

Цікаве

Загрузка...