WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

витрат та збитків.
У розрахунках зміни витрат у результаті впровадження в дію нових виробництв, цехів та агрегатів, що мають вищий технічний рівень та кращі техніко-економічні показники (ліквідацію застарілих та малоефективних), різниця у витратах визначається за формулою:
Ев=(Сі-Со/100)Ті, (9)
де Ев - економія витрат у результаті впровадження нових виробництв, цехів, агрегатів:
Сі - витрати на один карбованець товарної продукції нових виробництв, цехів, агрегатів;
СО - середні витрати на один карбованець товарної продукції в базовому році;
Ті - обсяг товарної продукції нових виробництв, цехів, агрегатів.
Вплив впровадження в дію нових виробництв, цехів, агрегатів розраховується за повним переліком витрат (постійних та змінних), що включаються до собівартості продукції. Одночасно враховується також можливе перебільшення середніх витрат у період освоєння проектних потужностей нових виробництв. Пов'язані з цим додаткові витрати визначаються кошторисом витрат, пов'язаних з підготовкою та освоєнням виробництва продукції, пускових витрат та розрахунком собівартості за цими витратами протягом строку його освоєння.
Вплив змін пускових витрат визначається множенням різниці між сумами списання цих витрат на одиницю продукції в планованому і базовому роках на обсяг виробництва цього виду продукції в планованому році.
Економічний ефект від спеціалізації та кооперування виробництва визначається в розрахунках за цим напрямом, коли виготовлення деталей, вузлів, агрегатів, комплектуючих виробів виділяється у відокремлені виробництва (подетальна спеціалізація) та коли стадії технологічного процесу виділяються у самостійні виробництва або цехи (технологічна спеціалізація), крім тих випадків, коли виробництво організується на заново введених потужностях, освоєння яких враховується як окремий фактор.
Вплив на собівартість продукції впровадження заходів спеціалізації та кооперування виробництва (передача виробництва окремих вузлів, деталей, лиття, штампування та інших напівфабрикатів на інші підприємства, кооперативи, малі підприємства, орендні колективи) визначається за формулою:
Ес=(С-Ц)хКі, (10)
де Ес - сума економії собівартості продукції від впровадження заходів спеціалізації та кооперування виробництва;
С - виробнича собівартість або витрати на комплектуючі вироби, напівфабрикати, що передаються для виробництва іншим підприємствам;
Ц - ціна, за якою комплектуючі вироби, напівфабрикати поставляються виробником,
Кі - кількість комплектуючих виробів, напівфабрикатів, що будуть одержані від спеціалізації та кооперування до кінця
планованого періоду.
Вплив внутрішньозаводської спеціалізації на зміну собівартості продукції від організації спеціалізованих замкнених дільниць та цехів, поточних спеціалізованих ліній визначається за формулою:
Есп=(Со-Сі)хКі, (11)
де Есп - сума економії собівартості продукції від організації спеціалізованих замкнених дільниць та цехів, поточних спеціалізованих ліній;
Со і Сі - цехова собівартість продукції (виробів) до і після впровадження заходів;
Кі - кількість продукції (виробів), одержаних за спеціалізацією до кінця планованого періоду.
Зміни в організації та обслуговуванні виробництва й праці визначаються на основі розрахунків ефективності передбачуваних заходів: зміни режиму роботи підприємства та підвищення коефіцієнта змінності, впорядкування організаційно-технічних та підсобно-технологічних робіт, поліпшення інструментального господарства, роботи внутрішньозаводського транспорту, внутрішньоцехового матеріально-складського господарства і постачання виробництва матеріалами, паливом і енергією, поліпшення організації збуту продукції. Економія. одержана в результаті поліпшення організації та обслуговування виробництва, виробництва, розраховується на основі планів наукової організації праці і визначається множенням кількості вивільнених робітників на їхню середню заробітну плату (з вирахуваннями на соціальне страхування). Під час вивільнення робітників, заробітна плата яким нараховується за тарифними ставками, економія заробітної плати визначається за формулою:
Езв=ЛхФ(1+Г/100)хМ, (12)
де Езв - економія заробітної плати з вирахуваннями на соціальне страхування,
Л - кількість вивільнених робітників;
Ф - середньомісячна заробітна плата цієї категорії робітників;
Г - встановлені відсотки вирахувань на соціальне страхування;
М -кількість місяців роботи від початку впровадження заходів до кінця року.
Зміни в організації управління виробництвом визначаються на основі розрахунків ефективності таких заходів, як укрупнення цехів, впровадження безцехової структури управління, автоматизованих систем управління, механізації та автоматизації інженерної праці, поєднання функцій та усунення зайвих.
Зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення розраховуються на основі аналізу господарських зв'язків та спеціально розроблених заходів раціоналізації складського господарства. До таких заходів належать:
- забезпечення ресурсами в необхідному асортименті та зменшення збитків внаслідок використання матеріалів, що не відповідають технологічним вимогам за розмірами, якістю та іншими властивостями, зменшення збитків під час транспортування та зберігання матеріалів;
- зменшення витрат у результаті змін форм постачання, забезпечення його регулярності та надійності;
- зменшення витрат шляхом раціоналізації господарських зв'язків та вибору оптимальних схем доставки сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, покупних напівфабрикатів, палива.
Усунення зайвих витрат та збитків, які не є необхідними в умовах нормальної організації виробничого процесу, є важливим фактором зниження собівартості продукції.
Такі витрати і збитки виявляються за допомогою аналізу фактичних витрат на виробництво.
Економія від ліквідації непродуктивних витрат та збитків визначається як добуток сум цих витрат у базовому періоді на темп зростання обсягу товарної продукції в планованому періоді.
Вплив зміни природних умов і способів добування природних копалин визначаються в таких напрямах: зміна вмісту корисної речовини в руді, що добувається; поліпшення використання попутних компонентів у мінеральній сировині:
- зміна коефіцієнта погашення гірничо-підготовчих робіт, витрат на рекультивацію землі;
- зміна способів добування й збагачення мінеральної сировини.
Економія від підвищення вмісту основної речовини в руді, що добувається, порівняно з базовим роком визначається за формулою:
Еор=(Сі-Со)хКі. (13)
де Еор - сума економії від підвищення вмісту основної речовини в руді;
Сі і Со - собівартість однієї тонни видобутку руди (у перерахунку на вміст основної речовини) у планованому ібазовому роках;
Кі - кількість видобутку руди (у перерахунку на 100% вмісту основної речовини) у планованому році.
Економія від поліпшення використання попутних компонентів у мінеральній сировині й виходу побічних

 
 

Цікаве

Загрузка...