WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

"Загальногосподарські витрати".
Стаття калькуляції "Загальновиробничі витрати"
На дебеті рахунку № 25 "Загальновиробничі витрати" відображають такі витрати звітного періоду: по утриманню апарату управління цехом (п1дрозділом тощо); ремонт будівель, споруд, інвентаря, що облічуються у складі основних засобів цеху; вартість матеріалів та виробів, використаних на проведення дослідів, заробітна плата і відрахування на соціальні заходи робітників, зайнятих на цих роботах; витрати по охороні праці; знос малоцінного та швидкозношуваного інвентаря, інші витрати; збитки від простоїв; збитки від псування матеріальних цінностей при зберіганні в цехах, збитки від недовикористання деталей, вузлів та технологічної оснастки; нестачі (на дебеті рахунку № 28) і лишки (на кредиті рахунку № 25) матеріальних цінностей незавершеного виробництва; інші непродуктивні витрати (наприклад, допомога з непрацездатності, що виникла внаслідок виробничої травми і виплачується на підставі судових рішень).
Стаття калькуляції "Загальногосподарські витрати". На дебеті рахунку № 26 "Загальногосподарські витрати" відображають такі затрати звітного періоду: заробітна плата апарату управління підприємством; позавідомча пожежна охорона; норма витрат на підставі укладених договорів; інші витрати по управлінню (канцелярські, друкарські, поштово-телефонні затрати заводоуправління, цехів, основного та допоміжного виробництв; витрати по утриманню телефонних станцій тощо); амортизаційні відрахування від вартості основних засобів загальногосподарського характеру, в т.ч. відрахування по амортизації будівель і приміщень, зайнятих управлінцями підприємства, а також для ведення культурно-просвітньої, оздоровчої, фізкультурної, спортивної роботи серед робітників і службовців підприємства і членів їх родин: амортизаційні відрахування від вартості основних засобів; наданих під-приємствам громадського харчування, утримання і ремонт будівель, споруд та інвентаря загальногосподарського призначення.
Методика та техніка обліку усіх видів витрат на управління єдина, тобто витрати формуються у межах кожного підрозділу, кожного субрахунку в розрізі елементів витрат та номенклатури статей кошторису. Але наприкінці місяця розподіл, перерозподіл та списування витрат на управління по кожному з рівнів управління мають свої особливості.
Витрати на рівні бригади всередині (дільниці або цеху) розподіляють та списують за простим методом, тобто тільки на види продукції.
Нормативний метод обліку витрат на управління структурними підрозділами здійснюється аналогічно витратам на утримання та експлуатацію машин та обладнання, тобто зібрані на дебеті рахунку витрати в розрізі елементів витрат і статей кошторису за загальною схемою наприкінці місяця списуються на основі первинного їх розподілу за направленнями та відображаються на рахунках обліку виробництва № 20 "Основне виробництво", № 23 "Допоміжні виробництва" та № 31 "Витрати майбутніх періодів".
Дещо складніший облік перерозподілу витрат на управління господарством.
Облічені витрати на дебетів рахунку № 26 "Загальногосподарські витрати" (як на державному, так і на малому підприємствах) наприкінці місяця можна розподілити, перерозподілити, списати.
Стаття калькуляції "Витрати від неминучого і технічного браку".
Брак - це продуктивні витрати матеріальних цінностей та праці, навіть у тих випадках, коли є можливість переробити брак у новий продукт праці або виправити недоліки.
Для побудови обліку браку його класифікують за такими ознаками:
За місцем виявлення є внутрішній , тобто виявлений до відвантаження (або передачі) покупцеві, та зовнішній, який виявлено уже в покупця,
За характером дефектів є остаточний, який неможливо виправити, і такий, який ще можна виправити,
За причинами виникнення є неякісні матеріали, неподача електроенергії тощо;
Винуватцями є робочий, постачальник, служба постачання тощо.
Виникнення браку у виробництві документально оформляють актом на брак, повідомленням або листом на брак. У цих документах вказують дані про забраковану продукцію, винуватця причини браку, використані матеріали або працю та ін.
Для обліку витрат від забракованої продукції передбачено рахунок № 28 "Брак у виробництві".
На дебеті рахунку № 28 облічують витрати на остаточно відбраковану продукцію або витрати на виправлення браку. З кредиту списують (на дебет рахунку № 20, №21, №23, №05) вартість матеріалів або відходів від забракованої продукції, утримання із заробітної плати винуватців та остаточні витрати зараховують до собівартості продукції.
Таблиця № 2
Кореспонденція рахунків основних операцій по затратах на виробництво.
№ Назва операції Кореспондуючий рахунок
п/п дебет кредит
1 2 3 4
1. Затрати матеріальних цінностей, списані на виробництво продукції і надання послуг 20,21,23,24 25,26,29,31 05,06,08,12,
2. Затрати допоміжних цехів, зарахованих до собівартості продукції і послуг основного виробництва 20 23
3.
Загальновиробничі витрати, зараховані до собівартості продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін. 20, 23 25
4. Загальногосподарські витрати, зараховані до собівартості продукції і послуг основного виробництва, допоміжного та ін. 20,23 26
5. Акцептовані рахунки постачальників за електроенергію, та послуги виробництву 20,23 60,76
6. Списані на потреби виробництва малоцінні та швидкознощувальні предмети 20, 23 12
7. На підставі акту відображений знос МШП, що безпосередньо використовувались у виготовленні продукції та наданні послуг (спецінструменти то що) 20,23 13
8. На собівартість продукції віднесена відповідна доля затрат, що були відображені на витрати майбутніх періодів. 20,23 31
9. Виявлені збитки від невиправного браку продукції, виявленого у виробництві. 28 20,23
10. Нарахована основна заробітна плата виробничим працівникам, працівникам допоміжних виробництв. 20,23 70
11. Нараховане відрахування на соціальне страхування на фонд оплати праці виробничим працівникам основного і допоміжного виробництв. 20,23 69
12. Відображені витрати на виробництво на підставі авансового звіту підзвітної особи. 20,23 71
13. Збитки від браку зараховані до собівартості продукції робіт, послуг основного виробництва, допоміжних виробництв повернення забракованої продукції. 20,23 28
14. Куповані та комплектуючі вироби, відпущені на потреби виробництва, товари, відпущені в переробку 20,23 41
15. Випущені з виробництва і оприбутковані на склад готова продукція, напівфабрикати, виконані роботи і послуги. 41,21 20,23,29
16. Переоцінені у бік зниження (уцінка) суми незавершеного виробництва 14 20,23
17. Зроблена дооцінка напівфабрикатів власного виробництва 21 14
18. Відображена виявлена нестача матеріальних цінностей 84 21,21,23
19. Нарахований знос (амортизація основних засобів). 20,21,23,31 02
20. Відображена реалізація виконаних робіт, послуг, виконаних

 
 

Цікаве

Загрузка...