WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

прибутків чи збитків 39,8 915,3
9 Балансовий збиток 875,5
10 Інше використання прибутку 212,1
11 Нерозподілений прибуток 135,8
Таблиця № 4
Затрати на виробницво товарної продукції за 1998 рік
№ Затрати Сума %
1 Матеріальні затрати 1123,3 45,7
2 Оплата праці 417,5 17,0
3 Відрахування на соціальні заходи 183,1 7,4
4 Амортизація 539,2 21,9
5 Інші витрати 194,8 8,0
Р А З О М 2457,9 100
Фактичний обсяг виробництва 1742,1 тис. грн.
Таблиця № 5
Фактичні затрати на 1 грн. товарної продукції у 1998 році
ПОКАЗНИКИ І
кв. ІІ
кв. І півріччя ІІІ кв. 9
міс. IV
кв. Рік
1. Випуск товарної продукції 68 369 437,4 678,7 1116,2 626 1742,1
2. Собівартість товарної продукції 381 516 897 708,7 1607,9 850 2463,1
3. Затрати на 1 грн. товарної продукції 5,54 1,41 2,05 1,044 1,44 1,357 1,41
2. СТАН ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
2.1. Облік затрат виробничої собівартості продукції
Виробнича собівартість продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) формується у системі таких розрахунків:
а) на державному підприємстві, такому як ВАТ "Коломийський ДОЗ" : №20 "Основне виробництво", № 21 "Напівфабрикати власного виробництва", № 23 "Допоміжні виробництва", № 24 "Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання", № 25 "Загальновиробничі витрати", № 26 "Загальногосподарські витрати", № 28 "Брак у виробництві", № 29 "Обслуговуючі виробництва та господарства", № 31 "Витрати майбутніх періодів". Всі рахунки активні;
б) на малих підприємствах затрати на виробництво доцільно облічувати на калькуляційному рахунку № 20 "Основне виробництво" і збирально-розподільчому, № 26 "Загальногосподарські витрати", що не виключає використання інших рахунків (№ 23,24,25,31 тощо).
Собівартість продукції основного виробництва. На дебеті рахунку № 20 "Основне виробництво" відображають прямі затрати звітного періоду, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт та наданням послуг, також затрати допоміжних виробництв, непрямі затрати, пов'язані з управлінням, та обслуговуванням основного виробництва, втрати від браку, на кредиті - списування фактичної продукції. Сальдо на рахунку № 20. "Основне виробництво" тільки дебетове, показує фактичну собівартість незавершеного виробництва.
Облік затрат на рахунку № 20 за звітний період :
Дебет рахунку № 20 "Основне виробництво"
Кредит рахунку № 05 "Матеріали"
Кредит рахунку № 06 "Паливо та інші виробничі запаси"
Кредит рахунку № 70 "Розрахунки по оплаті праці"
Кредит рахунку № 69 "Розрахунки по страхуванню"
Кредит рахунку № 68 "Розрахунку з бюджетом"
Кредит рахунку № 65 "Рахунки по позабюджетних платежах"
Кредит рахунку № 89 "Резерв наступних витрат та платежів"
Кредит рахунку № 23 "Допоміжні виробництва"
Кредит рахунку № 24 "Витрати по експлуатації машин та обладнання"
Кредит рахунку № 25 "Загальновиробничі витрати"
Кредит рахунку № 26 "Загальногосподарські витрати"
Собівартість напівфабрикатів власного виробництва.
На дебеті рахунку № 21 "Напівфабрикати власного виробництва" відображають затрати звітного періоду пов'язані з виготовленням напівфабрикатів. На кредиті рахунку № 21 "Напівфабрикати власного виробництва" відображається вартість напівфабрикатів переданих в подальшу переробку основному виробництву (в кореспонденції з рахунком № 20 "Основне виробництво") та реалізованих іншим підприємствам (в кореспонденції з рахунком № 46 "Реалізація").
Собівартість продукції допоміжних виробництв.
На дебеті рахунку № 23 "Допоміжні виробництва" відображають прямі затрати звітного періоду, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт на Наданням послуг, а також непрямі затрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням допоміжних виробництв, втрати від браку.
На кредиті рахунку № 23 "Допоміжні виробництва" відображаються суми фактичної собівартості закінченої виробництвом продукції, виконаних робіт та наданих послуг ( в кореспонденції) з дебетом рахунку № 20 "Основне виробництво" і дебетом рахунку № 46 "Реалізація". Залишок на рахунку № 23 "Допоміжні виробництва" на кінець звітного періоду показує вартість незавершеного виробництва.
Стаття калькуляції "Витрати на утримання та експлуатацію обладнання".
На дебеті рахунку № 24 "Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання" відображають витрати звітного періоду по утриманню та експлуатації обладнання. До цих витрат належать витрати по утриманню та ремонту виробничого обладнання робочих місць, а також засобів цехового транспорту; амортизація обладнання і транспортних засобів, сплачувана вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (інструментів, пристосувань), витрати по їх ремонту та ін. з цього рахунку списуються на затрати. Наприклад, на ремонт при кредитуванні рахунків матеріальних цінностей (№ 05, 06, 08 та ін.), розрахунків по оплаті праці (рахунки № 70, № 69), з постачальниками та підрядчиками (рахунок № 60), витрат майбутніх періодів згідно з їх розподілом (рахунок №31).
Витрати по експлуатації машин та обладнання обліковуються у розрізі виробничих структурних підрозділів - бригад, цехів, дільниць, технологічних фаз, а іноді і агрегатів, і тому списуються з кредиту рахунку № 24 "Витрати на утримання та експлуатацію машин та Обладнання" цілеспрямовано на ці виробничі структурні підрозділи.
Обчислення величини витрат на утримання та експлуатацію устаткування, що включається до собівартості одиниці продукції (виробу), проводиться так:
групується устаткування (машини, верстати, молоти, преси, тощо);
кожному цеху підприємства з урахуванням його технічного призначення і величини витрат на утримання та експлуатацію за годину роботи:
визначається нормативна величина витрат за годину на утримання та експлуатацію одиниці устаткування характерної для тієї чи іншої груп.
На основі технологічної документації визначається необхідна для виробництва виробу кількість годин роботи кожної групи устаткування. За допомогою одержаних коефіцієнтів обчислюється загальна кількість приведених машино-годин роботи устаткування на один виріб.
У разі значної зміни кількості машино-годин, необхідних для встановлення окремих виробів до кошторисних (нормативних) ставок вносяться необхідні корективи. Для розрахунку кошторисних (нормативних) ставок використовуються єдині групування устаткувань і коефіцієнт приведення витрат на експлуатацію відповідної групи устаткування.
Витрати на управління розподіляють на дві групи: управління виробничими структурними підрозділами - загальновиробничі (бригадою, дільницею, цехом, технологічною лінією - фазою, переділом тощо) та господарством у цілому - загальногосподарські. Дляобліку першої групи витрат планом рахунків передбачено рахунок №25 "Загальновиробничі витрати", на якому для кожного структурного підрозділу відкривають окремий субрахунок. Для обліку другої групи - рахунок № 26

 
 

Цікаве

Загрузка...