WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

минулому.
Відпустки з ініціативи адміністрації складають 95725 днів, проти 131127 днів у минулому році, що становить 415 днів на одного працівника по заводу проти 145 днів в минулому році у відпустці з ініціативи адміністрації, перебувало 655 осіб, з них тривалість понад один місяць 279 осіб.
На режимі неповного робочого тижня працювало 482 особи. Число прогулів складає 895 у 1998 році проти 1403 прогулів у минулому році.
На протязі року прийнять на завод 70 осіб, звільнено 145 осіб, із них за порушення трудової дисципліни 24 особи, за власним бажанням 77 осіб, скорочено 6 осіб, які відмовилися від іншої роботи, запропонованої їм на заводі.
Відсутність роботи негативно впливає на життєвий рівень наших працівників.
Середньомісячна зарплата одного працюючого складає 45,06 грн. проти 31,28 грн. у минулому році. Темп росту середньомісячної зарплати до минулого року склав 144,0%. Середньомісячна зарплата в еквіваленті повної зайнятості складає 105, 34 грн. проти 101,40 грн. в порівняні з минулим роком.
ФОП по заводу склав 463,9 тис. грн. в тому числі: основна зарплата - 392,5 тис. грн., додаткова і доплати - 69,4 тис. грн.
Питома вага фонду оплати праці на 1 грн. товарна продукція складає 0,27 проти 0,22 грн. у минулому році.
За звітний рік по заводу нарахувалися такі доплати і надбавки до зарплати згідно з діючим законодавством в сумі 69,1 грн., а саме:
" гірські в сумі 11,61 тис. грн.;
" заміщення в сумі 5,0 тис. грн.;
" класність в сумі 1,22 тис. грн.;
" нічні в сумі 1,1 тис. грн.;
" шкідливі умови праці в сумі 3,6 тис. грн.;
" відпустки в сумі 45,9 тис. грн.;
" інші доплати в сумі 0,7 тис. грн.
Не виплачувались доплати за керівництво бригадою робітникам не звільненим від основної роботи із-за відсутності виконання бригадою норм виробітки в середньому за місяць (виробничих завдань) при умові забезпечення високої якості продукції. Проводились доплати працівникам зайнятим на дільницях із шкідливими і важкими умовами праці від 4 до 12% згідно "Переліку професій робітників одержуючих надбавки до тарифних ставок на важкі та шкідливі умови праці."
На заводі діє 84286 норм із них технічно-обгрунтованих - 72487 норм. Виконання норм виробітки за звітний період складає 86%.
Валова виробітка продукції на одного працюючого промислово-виробничого персоналу у звітному році складає 1935,1 гривні або 121,9% до минулого року.
Заборгованість перед працівниками заводу по заробітній платі станом на 1.01.1999 року склала 311,2 тис. грн. (9 місяців в середньому).
Основні фонди структурних підрозділів заводу зношені так як вводились починаючи з 1974 року по 1980 роки. Біля 40% обладнання повністю зношене: включає заміни, але через відсутність коштів на придбання нового, продовжується його експлуатація, в зв'язку з чим завод змушений неефективно витрачати кошти на ремонт цього устаткування. По мірі нагромадження власних коштів за рахунок амортизації відчислень ми можемо купити тільки деякі необхідні запасні частини для ремонтів. Середньорічна вартість основних виробничих фондів складає 26757 тис. грн. Випуск продукції на 1 гривню середньорічної вартості основних фондів (фондовіддача в діючих цінах складає 0,065 грн.
Вартість оборотних коштів склала 888,2 тис. грн., із них:
" виробничі запаси - 326,8 тис. грн.;
" готова продукція - 413,8 тис. грн.;
" незавершене виробництво - 59,9 тис. грн.;
" молооцінка - 87,7 тис. грн.
В технічній політиці заводу основна увага приділяється задоволенню потреб споживачів в нових видах продукції. У цьому напрямку за 1998 рік на заводі проведена повна технологічна підготовка, розробка нормативно-технічної документації і впроваджено в виробництво:
1. Комплект обладнання для кабінету фізики К-208
2. Комплект обладнання для кабінету хімії К-207
3. Шафа витяжна для кабінетів хімії К-111
4. Дошка класна трьох секційна К-808
5. Парта-лавка під кутом 70о (одно- і двомісна)
6. Крісло театральне К-036-01
Розроблено ескізи проектів і виготовлено дослідні взірці по:
1. Меблі для кафе і барів з використанням деталей з версаліту.
2. Набір меблів для спальні.
3. Броньові двері.
4. Стелаж.
5. Шафу для класних журналів.
6. Комплект "Школярик".
7. Комплект для їдальні "Аркан".
8. Крісло робоче К-031.
Відкоректована НТД і впроваджено виготовлення виробів з ламінованої плити.
Впроваджено технологічний процес розкрою листових матеріалів на верстаті ДМ МД-40.
Відновлено роботу дільниці лущення і сушки шпону лущеного, а також газових сушильних камер.
Середньоспискова кількість працюючих за звітний період становив 858 чоловік.
За звітний період на заводі сталася два нещасні випадки зв'язані з виробництвом з втратою працездатності 1 і більше робочих днів.
У 1997 році сталося три нещасні випадки, зв'язані з виробництвом.
Коефіцієнт частоти за звітний період становить:
1 х 1000
Кч = = 2,33
858
54
Кв = = 27,0
2
У 1997 році Кн = 3,3; Кв = 21 рдм.
Аварійних об'єктів на заводі немає.
Жінок, зайнятих на важливих роботах немає.
У звітному періоді на роботах з шкідливими умовами праці було зайнято 137 жінок.
Забезпечення побутовими приміщеннями 100%.
На виконання комплексних заходів асигновано 7200,0 грн. неможливість своєчасно забезпечити колектив матеріальними ресурсами привела до зростання кредиторської та дебіторської заборгованості.
Станом на 01.01.1999 року дебіторська заборгованість по фактичній собівартості склала 329, 6 тис. грн.
Залишки готової продукції в оптових цінах на складі становлять 277,6 тис. грн., товари відвантажені в оптових цінах 445,8 тис. грн. Об'єм реалізації продукції 1849,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість за звітний рік становить 1786,1 тис. грн., в тому числі:
" За матеріали не сплачені в строк 204,7 тис. грн.;
" Попередня оплата 25,6 тис. грн.;
" Розрахунки з бюджетом 214,1 тис. грн.;
" Позабюджетні платежі 56,8 тис. грн.;
" По страхуванню 242,5 тис. грн.;
" По оплаті праці 311,2 тис. грн.;
" З учасниками (інвестиції) 80,0 тис. грн.;
" Інші кредитори 661,2 тис. грн.
За 1998 рік заводом нараховано платежів до бюджету: Таблиця № 2
в тис. грн.
№ ПЛАТЕЖІ Належить до розрахунку Фактично внесено
1 Податок на додану вартість 237,1 298,3
2 У фонд Чорнобиля 31,8 24,5
3 Ресурсні платежі 0,5 0,4
4 Інші податки і платежі 134,2 123,3
Р А З О М 403,6 446,5
Таблиця № 3
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 1998 РІК
№ ПОКАЗНИКИ Прибутки Збитки
1 Виручка від реалізації продукції 2219,4
2 Податок на додану вартість 369,9
3 Затрати на виробництво реалізованоїпродукції 2721,8
4 Комерційні втрати 1,4
5 Результати від реалізації 673,7
6 Інші операційні доходи і витрати 5,0
7 Інші позареалізаційні доходи і витрати 34,8 41,6
8 Всього

 
 

Цікаве

Загрузка...