WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

Облік і аудит витрат на виробництво продукції - Дипломна робота

іменні акції номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Акціонери Товариство без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше встановлено чинним законодавством.
Управління Товариством здійснюють:
" вищий орган Товариства;
" спостережна рада;
" правління;
" ревізійна комісія.
Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства. Загальні збори визначаються правовими, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 відсотків голосів.
Спостережна рада ВАТ "Коломийського ДОЗ" є органам управління АТ, що здійснює контроль за діяльністю правління АТ по виконанню рішень основних напрямів діяльності Товариства в період між загальними зборами акціонерів. Спостережна рада АТ обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 4 роки.
Правління Товариства складається із 7 членів. Термін повноважень правління - 3 роки, з часу обрання загальними зборами акціонерів. До складу правління входять:
" голова правління;
" перший заступник голови правління;
" другий заступник голови правління;
" два члени правління;
" головний бухгалтер (за посадою).
Голова і члени правління обираються загальними зборами акціонерів і можуть бути звільнені з посади до закінчення терміну їх повноважень тільки за рішенням загальних зборів.
Ревізійна комісія ВАТ "Коломийський ДОЗ" є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ. Ревізійна комісія АТ обирається загальними зборами акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 4 роки з числа акціонерів, що не є членами спостережної ради, правління АТ: не посідають посад, передбачених частиною 3 статті 23 закону України "Про господарські товариства".
Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її в встановленому порядку й обсязі органом державної статистики. Внесення змін до Статуту Товариства з компетенцією вищого органу Товариства.
Таблиця № 1
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ
ВАТ "Коломийський ДОЗ" у 1998 році
№ Показники Од.
виміру Фактично за 1998 рік Фактично за 1997 рік % виконання
1. Обсяг реалізації продукції т. грн 1849,5 1506,0 122,8
2. Товарна продукція -//- 1742,2 1642,0 106,1
3. Товарна продукція в порівняльних цінах, з неї: -//- 1660,3 1632,2 101,7
- меблі спеціальні учнівські т. грн 1116,0 1263,0 89,0
- меблі побутові -//- 350,0 207,2 169,0
- інші ТНС -//- 34,0 20,2 168,3
- інша продукція -//- 160,1 156,8 102,1
4. Товари народного споживання в порівняльних цінах: -//- 1502 1526
Головний асортимент виробів: шт. 1608,5 17401 92,4
1. Стілець учнівський -//- 260 635 40,9
2. Стілець пм -//- 151 56 274,5
3. Стілець поворотний -//- 5164 4046 127,3
4. Стіл учнівський -//- 248 1 --
5. Дошка класна -//- 20 20 100
6. Комплект УЧК-2 -//- 12 1 у 12 раз
7. Комплект КП 01 -//- 5 1 у 5 раз
8. Комплект УК-04 -//- 129 227 65,8
9. Крісло керівника К-031 -//- 15 -- --
10. Комплект вагонка к-т 61 -- --
11. Комплект фізики -//- 36 -- --
12. Комплект хімії -//- 197 115 171,3
13. Шафа книжкова шт. 91 88 --
14. Шафа для одягу -//- 13 9 144,4
15. Комплект Трембіта -//- 32 14 228,5
16. Комплект Менеджер -//- 361 180 200,5
17. Стіл викладача шт. 400 200 200
18. Стіл комп'ютрний -//- 20 -- --
19. Шотківниця мала -//- 115 100 115,0
20. Парта-лавка одномісна -//- 200 -- --
21. Парта-лавка двомісна -//- 26767 26924 99,3
5. Середньорічна вартість т. грн 0,065 0,60 106,3
6. Фондовіддача грн. 463,9 362,6 127,9
7. Фонд оплати праці, всього т. грн. 402,3 330,8 121,6
В т. ч. ПВП -//- 249,9 221,4 112,8
а) із них робітників -//- 134,9 115,1 117,2
- відрядно -//- 115,0 106,3 108,1
- погодинно -//- 152,4 109,4 139,3
б) ІТП -//- 858 966 88,8
8. Середньооблікова чисельність, всього чол. 793 804 87,7
В тому числі ПВП -//- 367 298 123,1
9. Середньооблікова чисельність по заводу в повному еквіваленті зайнятості -//- 45,06 31,28 144,0
10. Середньорічна зарплата одного працюючого грн. 105,34 101,40 103,9
11. Середньомісяна зарплата одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості -//- 1935,1 1586,7 121,9
12. Валовий виробіток одного працюючого -//- 27 22 122,7
13. ФОП на 1 грн. товарної коп. 675,5 177 --
14. Прибуток (збиток) балансовий т. грн 2458 1904 --
15. Собівартість товарної продукції -//- 1,41 1,16 --
16. Затрати на 1 грн. ТП т. грн
За 1998 рік працівниками ВАТ "Коломийський ДОЗ" виготовлено товарної продукції в діючих цінах на суму 1742,2 тис. грн. проти 1642 тис. грн. в минулому році, що складає 106,1 % до минулого року і 1660,3 тис. грн. в порівняльних цінах на 1.01.98 році проти 1632,2 тис. грн. в минулому році, що складає 101,7 %.
В розрізі номенклатури товарної продукції за 1998 рік проти 1997 року зменшився випуск меблів спеціальних учнівських і становить 116,0 тис. грн. цього року проти 1253,0 тис. грн. минулого року, що становить 89,0 %. Випуск меблів побутових, інших товарів народного споживання і іншої продукції значно зріс у порівнянні з минулим роком.
В розрізі асортименту виробів товаооборот в звітному році значно збільшився випуск стільців памп'яних поворотних (на 274,5%), комплектів КП-01, комплектів УК-04, шаф книжкових, комплектів Трембіта, комплектів Менеджер, столів викладача, столів комп'ютерних.
Виробнича потужність заводу є велика, завод може випускати щомісячно товарну продукцію на суму 400-500 тис. грн. та головною причиною, яка стримує ріст темпів виробництва являється відсутність належної кількості оборотних коштів при постійному рості інфляційних процесів, які супроводжуються зростанням цін на сировину і матеріали, енергоносії, послуги зв'язку та транспорту.
Відсутність оборотних коштів приводить до того, що завод не має можливості вчасно на план випуску закупити відповідні сировину і матеріали.
Закуповуються вони по бартеру, або під "чесне слово" часто низької якості і, не відповідністю до технології, що приводить до щомісячного складання безлічі відхилень від норм. Крім того, через дефіцит енергоресурсів проводилось по графіку відключення заводу від енергоносіїв.
Все це негативно впливає не тільки на виконання виробничих завдань, але й на організацію праці. Допускалися значні вимушені втрати робочого часу, зміни режиму робочого часу, надавилися довгострокові відпустки з дозволу адміністрації, або за свій рахунок. Отже, за звітний 1998 рік працівниками заводу відпрацьовано 95607 днів, що в середньому на одного робітника складає 112,6 днів проти встановленого згідно діючогозаконодавства 223,5 днів, проти 82,4 дні в минулому році. Кожним працівником заводу за 1998 рік відпрацьовано на 30,2 дні більше ніж у

 
 

Цікаве

Загрузка...