WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проблеми внутрішньогосподарського контролю за здійсненням витрат та калькулюванням собівартості продукції - Реферат

Проблеми внутрішньогосподарського контролю за здійсненням витрат та калькулюванням собівартості продукції - Реферат

Реферат на тему:

Проблеми внутрішньогосподарського контролю за здійсненням витрат та калькулюванням собівартості продукції

Сучасні зміни в економічному житті України вимагають необхідність удосконалення теорії і практики організації внутрішньогосподарського контролю. У зв'язку з цим слід виділити, що основною проблемою сучасного внутрішньогосподарського контролю є те, що він у певній мірі обмежується інформацією зібраною бухгалтерським обліком.

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що питання внутрішньогосподарського контролю є досить дискусійним у сучасній економічній літературі та наукових виданнях. Однак, українські науковці зробили достатній внесок у розвиток даної теми, а саме: Л.В.Нападовська, С.Ф.Голов, Л.Слюсарчук, Н.Ткаченко, С. Ковтун, В.С.Лень, Кришталева Т., Кузик М.П., Самойленко О., Марченко Д.М., Яровенко Г.Н., Білуха М., Іваніна С. та інші.

Одним із джерел покращення фінансових результатів діяльності підприємства є раціональне використання матеріальних, трудових ресурсів, та зниження рівня загальновиробничих витрат. Тому метою даної статті є дослідження проблем внутрішньогосподарського контролю за матеріальними, трудовими та загальновиробничими витратами. Отже, першою проблемою, яку ми розглянемо є: проблема правильної організації контролю за здійсненням матеріальних витрат на підприємстві. При існуючій практиці організації контролю матеріальних ресурсів, основними центрами організації контролю стану і використання матеріальних ресурсів є відділ матеріально-технічного забезпечення, склади, структурні підрозділи, місця використання ресурсів, бухгалтерія та деякі інші функціональні підрозділи.

Слід відзначити, що поточний (оперативний) контроль використання матеріальних ресурсів в цехах підприємств, які мають широку номенклатуру статей матеріальних витрат, практично не ведеться. Лише послідуючий контроль згідно даних бухгалтерського обліку веде бухгалтерія після закінчення звітного періоду, а отже і терміну використання вказаних ресурсів.

Важливим етапом покращення контролю за матеріальними витратами є їх нормування, тобто використання елементів нормативного методу калькулювання витрат на собівартість продукції. Це є досить ефективним саме для контролю за матеріальними витратами, тому що при створенні одиниці продукції, як правило, відомі питомі витрати сировини та матеріалів. Норма забезпечує оцінку витрат на 1 одиницю виробництва, а кошторис - оцінку витрат на весь обсяг виробництва. На нашу думку, нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції особливо яскраво проявляє інтеграцію обліку і контролю.

Недоліком даної системи контролю за матеріальними ресурсами є також те, що на сучасних підприємствах майже відсутній контроль за зовнішніми ресурсами, на ціну яких підприємство ніяк не може вплинути: газ, вода, пар, електроенергія та інше. Система обліку таких ресурсів також повинна контролюватись, тому що всі ці показники впливають на величину собівартості продукції.

Важливим показником, що підлягає контролю, є ефективне використання робочого часу. Тому наступною проблемою є: недостатність проведення контрольних заходів за використанням трудових ресурсів.

Важливою передумовою організації контролю є науково обґрунтована класифікація трудових ресурсів та заробітної плати. Однак, сучасні науковці виділяють досить різні принципи класифікації, які мають певні недоліки [ 4, с. 90; 5, с. 4]. Основними з яких є те, що вони не охоплюють всіх ознак, які характеризують витрати заробітної плати в господарській діяльності підприємства, об'єднують витрати різні по характеру і цільовому призначенню, не забезпечують необхідне групування витрат заробітної плати для контролю результатів діяльності окремих підрозділів і виявлення резервів їх зниження.

Отже, із-за складності об'єкту контролю та відсутності єдності думок щодо класифікації особового складу робітників і фонду заробітної плати підприємств, надзвичайно важко домогтися такої організації контролю трудових витрат, яка б найбільш точно розкривала всі сторони використання праці та заробітної плати.

Досить значним питанням в організації обліку витрат є правильний розподіл загальновиробничих витрат. Найголовнішим у цьому питанні є правильний вибір бази розподілу, що дозволяє тримати рівень собівартості продукції на найбільш оптимальному рівні. Це дозволить отримувати більший прибуток, а відповідно і чистий дохід підприємства.

Тому задачею контролю є встановлення правильної класифікації витрат на виробництво. Важливим недоліком є те, що на практиці планування витрат ведеться не на основі науково і технічно обґрунтованих норм, а по рівню витрат попереднього періоду. Особливо це стосується витрат на управління і обслуговування виробництва.

Удосконалення контролю загальновиробничих витрат полягає у здійсненні організаційного і методологічного взаємозв'язку обліку і контролю; посилення оперативності виявлення, узагальнення і групування витрат і допущених відхилень в розрізі центрів відповідальності та за місцями виникнення витрат; організація планування та здійснення контролю на етапах постачання та реалізації; організація контролю в першу чергу на рівні стратегічного планування, де контроль дає значний ефект у підвищенні ефективності діяльності підприємств.

Зазначені проблеми є одними із основних, їх вирішення є першочерговим для сучасних підприємств, діяльність яких направлена на підвищення конкурентноздатності продукції та отримання прибутку.

Література:

  1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318.

  2. Голов С.Ф. Управлінський облік. - К.: Лібра, 2004. - 576 с.

  3. Лень В.С. Управлінський облік. - К.: Знання - Прес, 2003. - 287с.

  4. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль у ринковій економіці. -Дніпропетровськ: "Наука і освіта"., 2004. — 223с.

  5. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006 р. - №9. - с. 3-5.

  6. Дорфман В. Облік матеріальних витрат у промисловості // Дебет - Кредит. - 2007 р. - №10.-с.35.

  7. Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції // Фінанси підприємств. - 2006 р. - № 2. - с. 129-137ю.


 
 

Цікаве

Загрузка...