WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Таблиця 1.4.13 - Класифікація виробничих приміщень по вибухо- і пожежонебезпечності будівель і деяких зон роботи обладнання

Будівлі і споруди

Категорія пожежонебез-

печності по СниП-2.0902-85

Клас вибуховості по

„Правилах експлуатації обладнання"

Котельня

Г

-

Хімічна лабораторія

Д

-

Мішалка

Г

-

Дробілка

Г

-

Таблиця 1.4.14 - Забезпеченість виробничих об'єктів протипожежним обладнанням і первинними засобами пожежогасіння згідно нормативних документів

Назва приміщення

Хімічний СХП-ІО, повітряний ОВП-ІО, порошок ОП-ІО(3)

Вогнегас-ники

Ящик з піском

місткіс-

тю 0,5м3

Котельня

1

1

-

Сировинний відділ

-

1

-

Дробильне відділення

1

1

-

Сушілка

1

1

1

Фасувальний склад

-

1

-

Автопарк

3

6

-

Відсік регулювання подачі пари по паропроводах

1

2

-

Охорона навколишнього середовища

Виробнича діяльність Коломийського "Ветсанзаводу" напрямлена на покращення екологічного стану території Коломийського району, захист навко-лишнього природного середовища від розповсюдження збудників хворіб. Проте, при утилізації відходів тваринного походження існує небезпека загрози навколишньому середовищу. Контроль за викидами гранично допустимих рівнів шкідливих речовин в атмосферу здійснюється згідно ГОСТ 17.2.3.02-78 і ДСП 201.

Таблиця 1.4.15 – Маса забруднюючої речовини і нормативів плати за викиди її в навколишнє середовище

Назва забруднюючої речовини

Маса річного викиду в межах ліміту, т

Норматив плати за т в межах ліміту, грн./т

Натрію гідроокис

0,00196

285

Азоту діоксид

0,00106

80

Аміак

0,08284

15

Кислота валер'янова

0,086

4,5

Диметиламін (аміносполуки)

0,00928

4,5

Сірководень

0,0122

257

Пил м'ясокісткового борошна

3,392

285

Пил абразивний

0,07344

3

Метилмеркаптан (газ)

0,00022

4,5

Хлор

0,00806

131

Вуглецю оксид

0,4602

3

Фенол

0,00608

363

Марганець та його з'єднання

0,00196

633

Охорона грунту від забруднення побутовими і промисловими відхо-дами здійснюється у відповідності з вимогами СанПіН 42-128-4690-88. Показник "загальна токсичність" визначають на вимогу споживача чи органів Державного департаменту ветеринарної медицини згідно з медичними реко-мендаціями "Порядок і періодичність контролю комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки", затвердженими Мінсільгосппродом Ук-раїни . Токсичність продукції визначають згідно ДСТУ 3570 . Крім того, визначають загальну бактеріальну забрудненість і наявність патогенних організмів згідно ГОСТ 25311.

Проведемо розрахунок оплати за викиди в атмосферу шкідливих речовин. Вихідні дані подані в таблиці 1.4.15

Таблиця 1.4.15 – Маса забруднюючої речовини і нормативів плати за викиди її в навколишнє середовище

Назва забруднюючої речовини

Маса річного викиду в межах ліміту, т

Норматив плати за т в межах ліміту, грн./т

Натрію гідроокис

0,00196

285

Азоту діоксид

0,00106

80

Аміак

0,08284

15

Кислота валер'янова

0,086

4,5

Диметиламін (аміносполуки)

0,00928

4,5

Сірководень

0,0122

257

Пил м'ясокісткового борошна

3,392

285

Пил абразивний

0,07344

3

Метилмеркаптан (газ)

0,00022

4,5

Хлор

0,00806

131

Вуглецю оксид

0,4602

3

Фенол

0,00608

363

Марганець та його з'єднання

0,00196

633

Величина платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин визначається за формулою:

Пас = Σ(Міл*Ніл) (1.4.4)

де:

Пас – величина платежу за викиди шкідливих речовин в навколишнє середовище;

Mi – маса річного викиду забруднюючої речовини в межах ліміту, т;

Ні - норматив плати за 1 т в межах ліміту.

Тоді величина платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин за 2005 рік становить:

Пв= 0,00196 х 285 + 0,00106 х 80 + 0,08284 х 15+ 0,086 х 4,5 + 0,00928 х 4,5 + 0,0122 х 257 + 3,392 х 285 + 0,07344 х 3 + 0,00022 х 4,5 + 0,00806 х 131 + 0,4602 х 3 + 0,00608 х 363 + 0,00196 х 633 = 979 гривень.

Отже, основними заходами по зменшенню дії шкідливого впливу заводу на навколишнє середовище є дотримання технічного регламенту, правил техніки безпеки, діючих норм і правил, а також положень законів України "Про відходи" і "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції". Щодо технічних заходів, то необхідно за допомогою засобів вимірювальної техніки постійно здійснювати контроль за станом експлуатаційного обладнання. Для покращення стану охорони праці на Коломийському ветеринарно-санітарному заводі треба в першу чергу на сьогоднішній день звернути увагу на стан приміщень. Як на мене, потрібно зробити ремонти та замінити вікна на більш герметичніші. Бо скрізь по території заводу дуже сильно розповсюджується різкий неприємний , а крім того шкідливий запах, який однозначно погіршує здоров'я працівниківників. Більш раціонально потрібно організувати вологе прибирання, бо є часткова небезпека заразитися збудниками хворіб через особливості виробництва. Як на мене працівникам слід більш дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Бо здорові працівники—запорука ефективності виробництва.

2 Методика аналізу та оцінки організації оплати праці

2.1 Зміст поняття "заробітна плата". Системи оплати праці

У статті 94 Кодексу законів про працю України поняття "заробітна плата" визначено як винагороду, обчислену, як правило, в грошовому вираженні, яку власник підприємства або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу.

Заробітну плату складають ( стаття 2 Закону про оплату праці) :

  • основна заробітна плата, що виплачується за виконану роботу згідно з установленими нормами праці у вигляді тарифних ставок ( окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців;

  • додаткова заробітна плата, яка виплачується за роботу понад встановлені норми, за трудові досягнення і винахідництво, а також за особливі умови праці у вигляді доплат, гарантійних і компенса-ційних виплат, передбачених чинним законодавством, і премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій;

  • інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються у вигляді винагород за підсумками роботи за рік, премій за спеціальними системами та положеннями, компенсаційних та інших грошових і матеріальних виплат, які не передбачаються нормативно-правовими актами або виплачуються понад встанов-лені в них норми[20].

Для цілей Закону про доходи фізичних осіб під терміном "заробітна пла-та", крім виплат, безпосередньо пов'язаних з оплатою фактично виконаних робіт, слід розуміти також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, що виплачуються працівнику відповідно до трудового найму.


 
 

Цікаве

Загрузка...