WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Забороняється проводити термічну обробку сировини, часткове обезвод-нення, розварювання або сушку при відчиненій кришці завантажувальної гор-ловини, з випусканням пари в приміщенні цеху, навіть якщо присутня витяжна вентиляція.

При виробництві м'ясо-кісткового борошна без обезжирювання сировину підбирають таким чином, щоб вкінці борошно відповідало вимогам стандарту.

З цією ціллю до м'ясистої жиромісткої сировини можна добавляти кров, форменні елементи та фібрин.

Залежно від виду, групи і набору сировини нехарчову сировину переробляють у дві фази:

1) перша фаза—розварювання і стерилізація сировини—виробництво під тиском, що створюється парами води, яка випаровується з сировини; при цьому відбувається руйнування білкових речовин, топлення жиру, обеззараження сировини і перемішування сировини мішалкою;

2) друга фаза—сушка шквари розвареної маси—здійснюється для завер-шального обезводнення шквари до стандартного вмісту вологи в межах, вста-новлених діючою нормативно-технічною документацією.

Збирання і доставка відходів тваринного походження здійснюється спец-автомобілями напротязі 12 годин, а літом –напротязі 24 год. На тварин, що загинули, ветеринарні спеціалісти, які обслуговують дані населені пункти, видають встановленої форми направлення. Дійсну причину смерті визначає паталогоанатом заводу, складаючи відповідний акт. На боєнські відходи під-приємства-здавачі видають товарні накладні. Умови передачі таких відходів обговорюються в прямих договорах між заводом і підприємствами-здавачами.Після виробництва м'ясо-кісткове борошно проходить хімічне дослідження. Направляються по дві проби з кожної партії в сухих поліетиленових пакетах вагою не менше 0,5 кг. Ще один такий зразок ветлікар залишає на заводі на випадок необхідності повторних досліджень. Умови пакування, маркування і зберігання борошна визначаються ТУУ46.75.07-95. Борошно розфасовують в поліпропіленові мішки (нові або ті, що були у вжитку під продуктами харчування), зв'язують мотузками і наклеюють на кожен мішок ярлик, де має бути вказано:

  • назва і місцезнаходження заводу;

  • вид і сорт борошна, технічні умови на нього;

  • маса партії;

  • дата виготовлення;

  • номер контролю;

  • термін придатності.

Маса одного мішка має бути в межах 35 кг. Мішки з борошном зберіга-ються на складі готової продукції (закрите, сухе, добре провітрюване примі-щення), кожна партія окремо.

Головним і постійним споживачем м'ясо-кісткового борошна є Сня-тинська птахоферма. Крім того, борошно купують безпосередньо жителі насе-лених пунктів Коломийського району, котрі вирощують тварин.

Максимально можливий об'єм виробництва м'ясо-кісткового борошна на даному підприємстві в рік становить 1000 тонн. Для виконання такого обсягу робіт на заводі затверджені такі питомі норми витрат: електро-енергії—

375 КВт/год/т, природного газу—600куб.м, пального—150л в рік. Проте, напротязі 2001—2005 років річні об'єми виробництва борошна перевищують норму приблизно на 111 тонн в рік.

Коломийський державний "Ветсанзавод" має в своєму розпорядженні для здійснення основного виробничого процесу такі машини і обладнання: кормо-дробілку КДУ, 2 вакуумних котли, теплообмінник, 2 горизонтальних шнеки ГШН та один наклонний шнек, розподільчу шафу, водонапірну башту, електро-тельфер, конвейєр для подачі сировини, 2 парових котли.

Відсік регулювання подачі пари по паропроводах оснащений шафою управління КДУ-84. Для підтримання нормальної роботи подачі пари є в наявності теплообмінник. Завод добре оснащений каналізацією, станцією Біо, слаботочними сітями, артезіанською свердловиною та зовнішнім водопроводом.

1.3 Виробнича структура підприємства

Основний виробничий процес здійснюється в котельні.Паровий котел використовується для розварювання відходів тварин, допущених ветеринарно-санітарним наглядом. Пара використовується для роботи котла як живлення з допустимим тиском 34кг/кв.см і температурою 130 Со. Робочим місцем операторів парових котлів є зона обслуговування котла ДКВР 4/13, включаючи живильну, запобіжну, запірну, вимірювальну апаратуру і прилади безпеки згідно технологічної схеми. Після розварювання відходів отримана напівсировина подається конвейєром в сушілку, де після просушування спеціальними вентиляторами поступає в кормодробілку. Там виготовляється борошно. Готову продукцію подають для просіювання електротельфером.

В кінці борошно досліджують в лабораторії,і за згодою старшого ветлікаря воно падається в фасувальний склад.

Виробнича структура—це склад цехів або інших виробничих під-розділів, які прямо або непрямо пов'язані з процесом виробництва. В додатку А наведено схему виробничої структури "Ветсанзаводу".

Основне виробництво заводу полягає в утилізації відходів та виробництві м'ясо-кісткового борошна. В сировинному відділі подається вся кількість від-ходів тварин. Але перед цим ветеринарне відділення на чолі з старшим вет-лікарем проводить хімічне дослідження сировини, а дезінфектор проводить знезараження цієї сировини. Постачаються відходи в сировинний відділ транспортом. Тому автопарк і ветеринарне відділення здійснюють допоміжне виробництво.

Слюсарний цех здійснює наладку запчастин та обладнання та проводить інші допоміжні ремонтні роботи.

Електрогазозварювальний цех бере участь у зварюванні принципово

важливих запасних частин при прокладанні та ремонті паропроводів, що приводять до парових котлів, які працюють на парі.

У відділі регулювання подачі пари по паропроводах проводяться регулярні заміри тисків пари на вході і на виході з паропроводів, їх кон-систенція та температура. Це забезпечує оптимальну та безпечну роботу котлів.

В котельні відбувається безпосереднє виробництво м'ясо-кісткового борошна, а саме, розварювання туш тварин. В сушілці продовжується виробничий процес: висушування, подрібнення та просіювання.

В фасувальному складі за попереднім хімічним дослідженням та згодою ветеринарної служби здійснюється фасування борошна за сортами з наступним зберіганням.

Процес основного і допоміжного виробництва контролює заступник директора по виробництву.

1.4 Характеристика стану охорони праці та навколишнього середовища

Стан охорони праці

Охорона праці є важливим елементом в процесі виробництва, яка покликана захищати робітників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечувати найбільш придатні умови праці, що запобігають марним витратам їх сил, сприяють підвищенню продуктивності праці.

Основними функціями охорони праці є забезпечення охорони здоров'я працюючих, створення необхідних умов праці, ліквідація професійних захворювань і виробничого травматизму. Згідно із законодавством про охорону праці працівників керівний апарат підприємства повинен забезпечувати відповідне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них належні умови праці.

Робота по охороні праці на Коломийському державному ветеринарно-санітарному заводі ведеться згідно закону України "Про охорону праці", вимог ЕСУОП НГП та інших нормативних документів.

За 2003 – 2005 роки на „Ветсанзаводі" сталвся лиш один нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом у 2003 році при експлуатації котла. Дані про виробничий травматизм та професійну захворюваність на "Ветсанзаводі" та причини, які привели до травматизму, наведені в таблиці 1.4.2.

Отже, протягом 2003—205 років спостерігався лиш один нещасний випа-док у 2003 році. Кількість днів непрацездатності у 2004 році зменшилась на 39 днів порівняно з 2003 роком , а в 2005 році зменшилась на 18 днів відносно 2004 року і на 57 днів порівняно з 2003 роком. Протягом 2003—2005 років на заводі не спостерігались професійні захворювання, а за 2004—2005 роки нещас-ні випадки були відсутні.

Таблиця 1.4.2-- Відомості про травматизм та професійну захворюваність на Коломийському "Ветсанзаводі" протягом 2003-2005 років

Показники

Роки

2003

2004

2005

Нещасні випадки, ут.ч.:

1

0

0

- із смертельним випадком

0

0

0

Профзахворювання

0

0

0

ССЧ працівників, чол.

44

47

49

Кількість днів непрацездатності

71

32

14


 
 

Цікаве

Загрузка...