WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

4) здійснення оперативної діяльності по матеріально-технічному забез-печенню виробництва;

5) забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань згідно з законодавством;

6) здійснення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, створення належних умов праці, техніки безпеки, соціальних гарантій;

7) здійснення заходів по вдосконаленню організації заробітної плати, забезпечення раціонального використання заробітної плати та своєчасних розрахунків з працівниками;

8) забезпечення виконання норм та вимог щодо покращення ветери- нарно-санітарного стану навколишнього природного середовища та еколо-гічної безпеки в зоні обслуговування заводу.

У випадку порушення підприємством законодавства про охорону навко-лишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимча-сово заборонена або припинена відповідно до законодавства.

Коломийський ветеринарно-санітарний завод здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну і фінансову звітність згідно з законо-давством. Керівник та головний бухгалтер заводу несуть персональну відпові-дальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і фінансової звітності.

Згідно з техніко-економічним обгрунтуванням дане підприємство відно-ситься до категорії планово-збиткових. Джерелом формування фінансових ресурсів є бюджетні кошти, що виділяються на компенсацію протиепізоотич-них витрат, амортизаційні відрахування, централізовані капіталовкладення, благодійні внески підприємств, організацій і громадян, кредити банків та інші кошти. При отриманні в результаті господарської діяльності прибутку він залишається у повному його розпорядженні.

Керівник заводу обирає форми і системи оплати праці, визначає кон- кретні розміри тарифних ставок працівників, відрядних розцінок, посадових окладів, премій та винагород, надбавок і доплат на умовах, встановлених в колективному договорі, з дотриманням норм і гарантій, передбачених зако-нодавством, генеральною та галузевою угодами.

Основними законодавчими документами, які регулюють господарську діяльність "Ветсанзаводу", є закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", закон України "Про відходи".

1.2 Техніко-технологічна характеристикавиробництва та виконуваних робіт

Утилізація вилученої з обігу продукції – використання продукції як вто-ринних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Переробка вилученої з обігу продукції—це будь-які технологічні операції, пов'язані зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей вилученої з обігу продукції з метою підготовки її до утилізації або подальшого використання цієї продукції за умови приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів. Утилізація відходів тваринного походження на Коло-мийському "Ветсанзаводі" відбувається шляхом переробки трупів тварин і птиці, а також м'ясо-кісткових відходів м'ясопереробних підприємств на кор-мове борошно. Продукцію виготовляють способом розварювання у вакуумних котлах з наступним висушуванням, подрібненням та просіюванням. Продукція повинна відповідати вимогам певних технічних умов і виготовлятись згідно з технологічною інструкцією, з дотриманням ветеринарно-санітарних норм, за-тверджених в установленому порядку. В таблиці 1.2.1 наведені технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція.

Таблиця 1.2.1—Технічні вимоги та норми за органолептичними, фізико-хімічними та бактеріологічними показниками, яким повинна відповідати продукція

Назва показника

Характеристика і норма

1 сорт

2 сорт

1.Зовнішній вигляд

Сипкий продукт без твердих грудок.Допускаються грудки, що розсипаються при надавлюванні

2.Колір

Від світло-коричневого до темно-коричневого

3.Запах

Специфічний без гнильного, затхлого та інших сторонніх запахів

4.Крупність помелу, залишок на ситі:

Не допускається

- з діаметром отворів 5 мм,

- з діаметром отворів 3 мм, %, не більше

8.0

10.0

5.Масова частка вологи,%, не більше

9.0

10.0

6.Масова частка сирого протеїну,%, не менше

35.0

30.0

7.Масова частка сирої золи,%, не більше

35.0

40.0

8.Масова частка сирого жиру,%, не більше

22.0

28.0

9.Масова частка мінеральних домішок, що не розчиняються в соляній кислоті,%, не більше

8.0

10.0

Продовження таблиці 1.2.1

10.Масова частка сирої клітковини,%,не більше

8.0

12.0

11.Масова частка металомагнітної домішки:

350

350

-частинок розміром до 2 мм включно,мг в 1кг,не більше

- частинок розміром понад 2 мм і з гострими краями

Не допускається

12.Наявність патогенних мікроорганізмів, в тому числі сальмонели

Не допускається

13.Загальна кількість мікробних клітин в 1 г борошна, КУО, не більше

500

500

14.Токсичність

Не допускається

Технічні умови, що наведені в таблиці 1.2.1, поширюються на м'ясо- кісткове борошно для тваринництва і кормовиробництва (продукції), яке ви-готовляють на ветсанзаводах із забезпеченням технологічного режиму, що відповідає температурі 135 Со, тиску 3 атмосфери та часу обробки 0,5 години і в годівлі сільськогосподарських тварин та для виготовлення комбікормів і кормосумішей. Зовнішній вигляд, колір, запах, вологість, крупність помелу, масову частку сирого протеїну, сирого жиру, якість пакування та маркуван-ня—перевіряють у кожній партії готової продукції; а масову частку сирої золи, металомагнітних домішок, мінеральних домішок, що не розчиняються в соляній кислоті, масу частки сирої клітковини, масу нетто пакувальних одиниць—один раз в місяць або за вимогою споживача. Показник загальна токсичність визна-чають на вимогу споживача чи органів Державного департаменту ветеринарної медицини згідно з медичними рекомендаціями "Порядок і періодичність конт-ролю комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки". Контроль мікробіологічних показників здійснюють у кожній партії Державною лабораторією ветеринарної медицини.

Основний виробничий процес—утилізація відходів—здійснюється в ко-тельні, тому головним виробничим обладнанням при цьому є котел. В таблиці 1.2.2 розглянемо основні технічні характеристики котла.

Таблиця1.2.2—Технічні характеристики котла

Найменування параметрів

Значення параметрів

Ємність корпуса, м3

5,4

Ємність рукава, м2

0,74

Поверхня нагрівача, м2

17,2

Тиск в рукаві,МПа (кгс/см2), не більше

0,4 (4)

Тиск в корпусі при розварюванні сировини, Мпа ( кгс/см2), не більше

0,4 (4)

Тиск в корпусі ( розріднення) при обезводненні і сушці сировини, Мпа (кгс/см2)

0,06 (0,6)

Встановлена потужність, КВт

46,08

Потужність приводу мішалки, КВт

37,0

Частота обертання валу мішалки,

С-1( об/хв)

0,67 (40)

Габаритні розміри, мм, не більше

-довжина

-ширина

-висота

-маса, кг, не більше

6370

1775

3660

9800

Термін користування котлами при трьохзмінній роботі: 1) до першого капітального ремонту 5 років (25000 годин); 2) до сильного зносу (списання) не менше 12 років (65000 годин). В додатку1 можна наглядно побачити схему вакуумного котла.

Підготовка котла до роботи

Щоб запустити котел в експлуатацію потрібно провести ряд підготовчих робіт:

1) обслужити редуктор приводу відповідно до вказівок паспорта редук-тора;

2) заповнити мастилом ЦИАТИМ-221 підшипникові вузли опор вала мі-шалки і механізма управління розвантажувальної горловини (ГОСТ9433-80);

3) пари "винт-гайка" завантажувальної кришки і механізму управління завантажувальної горловини змастити мастилом графітовим УССА 333-79. Можна також застосувати мастило ЦИАТИМ-295.


 
 

Цікаве

Загрузка...