WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

На основі даних таблиці 4.2.2 розрахуємо річний економічний ефект :

Е = 2*14*16*2,7+1*14*16*2,4+3*14*8*2,18+14*8*2,4=3286,08 (грн.)

Тоді фонд оплати праці даних працівників після впровадження заходу становитиме :

ФОП = 2(349,98*12-14*16*2,70)+1(461,87*12-14*16*2,40)+

+3(280,35*12-14*8*2,18)+3(262,488*12-14*8*2,40) =7189,92+5004,84+

+9360,12+8643,168= 30198,048 (грн.)

Таким чином, ми бачимо, що впровадження заходу надання відпусток без оплати праці сума заробітної плати даних 6 працівників становитиме

30198,048 грн., а річний економічний ефект—3286,08 грн.

Для впровадження третього заходу—преміювання –розробимо систему оцінювання і зведемо їх відповідно в таблиці 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9. Проте, дані преміальні будуть мати значення як винагороди, так і компенсації, тобто завжди будуть ругулювати виробничу продуктивність і відповідно використання фонду оплати праці. Я навіть схиляюсь до думки, що на початках впровадження преміальної системи спостерігатиметься економія використання фонду оплати праці. А за рахунок фонду економії заробітної плати можна надалі продовжувати формування преміального фонду. Як видно з таблиці 4.2.3, кожній оцінці відповідає відсоток, який помноживши на розцінку чи тарифну ставку, яка відповідає розряду робітника, отримаємо фактичну розцінку за виконаний обсяг робіт. Ось чому премія буде мати як характер винагороди, так і нестиме елемент компенсації. Тобто фактично дана система преміювання зможе регулювати тарифні ставки і більш індивідуально підходи-ти до праці кожного окремого працівника.

Таблиця 4.2.3—Оцінювання рівня виконання робіт за професійною майстерністю

Шкала

Професійний рівень виконання роботи

Робота виконана непрофесійно

Часткова професійність

Робота виконана в межах професійної норми

Висока професійність виконання роботи

Оцінка

0,5

1,5

2,5

3

% до тарифної ставки

70

90

100,1

100,5

Різке відхилення в системі оцінювання робіт по рівню дисциплінованості (таблиця 4.2.6) пояснюю тим, що на Коломийському"Ветсанзаводі " з кожним роком зростає число прогулів, безвідповідального ставлення робітників до покладених на них обов'язків. А підвищення продуктивності праці можна досягти за допомогою покращення на заводі трудової дисципліни. Це допоможе зменшити незаплановані втрати робочого часу. Думаю, що така система оцінювання дисциплінованого здійснення робіт значно відрегулює викори-стання робочого часу.

Таблиця 4.2.4—Оцінка творчого рівня здійснення робіт

Шкала

Творчий підхід до виконуваних робіт

Робота виконана без творчих проявів

Частковий творчий підхід до виконання роботи

Прояв творчих ідей при виконанні роботи

Високий творчий підхід і прояв нових ідей

Оцінка

0,5

1,5

2,5

3,5

% до тарифної ставки

100

100,1

100,2

100,6

Таблиця 4.2.5—Система оцінок робіт за якістю виконання

Шкала

Якість виконуваних робіт

Неякісна робота з присутністю браку з вини працівника

Робота, виконання якої характеризується незначними дефектами

Робота, що відповідає вимогам якості

Висока якість виконаної роботи

Оцінка

0,2

0,7

1

2

% до тарифної ставки

91

98

100,1

100,8

Таблиця 4.2.6—Оцінка рівня дисциплінованості виконання робіт

Шкала

Дисциплінованість при здійсненні роботи

Низький рівень дисципліни

Незначні порушення трудової дисципліни

Дисципліноване виконання робіт

Високий рівень дисципліни під час виконання роботи

Оцінка

0,3

0,8

1,0

2

% до тарифної ставки

50

90

100

105

Таблиця 4.2.7—Оцінка самостійності виконання робіт

Шкала

Рівень самостійності при здійсненні робіт

Неспроможність працівника самостійно виконувати свої обов'язки

Потреба додаткової допомоги при здійсненні роботи

Самостій-ність при виконанні роботи

Здатність робітника самостійно працювати і приймати рішення

Оцінка

1

2

3

4

% до тарифної ставки

99

100

100,1

100,3

Таблиця 4.2.8—Оцінка безпечності виконання роботи

Шкала

Рівень дотримання правил техніки безпеки при здійсненні робіт

Виконання роботи, ігноруючи вимоги безпеки

Недотримання правил техніки безпеки через їх незнання

Дотримання безпечності праці лише під контролем адміністрації

Свідоме дотримання правил техніки безпеки при виконанні роботи

Оцінка

1

1,3

2

3

% до тарифної ставки

94

96

99

100

З таблиці 4.2.8 бачимо, що доплат до тарифної ставки працівнику за дотримання правил техніки безпеки не передбачається. Такий підхід до оцінювання рівня безпечності виконання роботи пояснюю тим, що кожен працівник повинен свідомо знати і дотримуватись правил техніки безпеки не залежно від посади, величини заробітної плати чи складності виконуваних робіт.

На основі отриманої під час третьої техніко-економічної практики інфор-мації про рівень виконання працівниками "Ветсанзаводу" робіт за вище наведеними ознаками, спробую для прикладу впровадити систему преміювання в котельні. Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці 4.2.9.

З таблиці 2.4.9 бачимо, що система преміювання за такою школою оціню-вання, на початках запровадження ще й має здатність зменшуваим витрати на оплату праці, так як за деякими ознаками преміювання працівники заводу на сьогоднішній день мають низькі бали. А низькі бали частково зменшують розмір тарифної ставки. І тому є можливість формувати фонд преміювання за рахунок фонду економії заробітної плати.

Таблиця 4.2.9—Картка оцінювання рівнів виконання робіт працівниками котельні

Прізвище та ініціали робітника

Носович Василь Іванович

Оцінка

% до тарифної ставки за шкалою оцінок

Розряд робітника

Існуюча тарифна ставка, грн., що відповідає розряду робітника

Розрахована тарифна ставка, грн., включаючи нараховані премії, грн.

1

2

3

4

5

Безпечність виконання роботи

2

99

6

1,8

1,78

Самостійність

3

100,1

6

1,8

1,80

Дисциплінованість

0,8

90

6

1,8

1,62

Якість

1,1

100,1

6

1,8

1,80

Творчість виконуваних робіт

0,5

100

6

1,8

1,8

Продовження таблиці 4.2.9


 
 

Цікаве

Загрузка...