WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

4 Розробка заходів з удосконалення

організаційно-економічного механізму оплати праці

4.1 Заходи щодо поліпшення використання фонду оплати праці

Захід 1. Суміщення професій.

Оскільки однією з причин збільшення фонду оплати праці на Коломийсько-му ветеринарно-санітарному заводі є поповнення складу робітників, то за рахунок цього зростає фонд робочого часу. А так як скоротити чисельність згідно закону України "Про працю" без наявних на те відповідних причин неможна, то адміністрація підприємства має можливість зменшити ФОП шляхом скорочення фонду робочого часу. Досягти цього можна завдяки суміщення прфесій працівників. Таким чином, найманий працівник здійчнюючи роботи двох професій отримуватиме заробітну плату за основну роботу врозмірі одної повної ставки і плюс не менше 30% від основної зарплати за виконану роботу іншої професії.

Даний захід доцільно впроваджувати при утилізації відходів. Бо під час здійснення даного виробничого процесу найбільше часу витрачається на допоміжні роботи ( наприклад, вантажно-розвантажувальні роботи, фасування борошна, оброблювання ветсанбраку). При малій кількості необхідних робітників ці роботи можуть виконуватися й іншими робітниками основного виробництва. Бо саме основні робітникинайдосконаліше знають особливості виробничого процесу—утилізації відходів.

Нехай загальна кількість працівників, котрі суміщають професії—6 чоловік. З них : троє фасувальників 4-го розряду сумістять професію просіювача борошна, а троє дробильщиків одночасно працюватимуть оброблювачами ветсанбраку. При цьому візьмемо по мінімуму доплати за суміщення професій : 30% за професію просіювача борошна і 30% за роботу оброблювача ветсан-браку. Якщо крім економії заробітної плати даний захід принесе підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, то реально доплати за суміщення професій встановити трохи вищими за встановлені розміри.

Захід 2. Надання відпусток без оплати праці.

Згідно додатку Д можна сказати , що зкожним роком все збільшуються прогули, при цьому всі щорічні оплачувані відпустки, були максимально використані працівниками. Це означає, що у працівників "Ветсанзаводу" дедалі зростає кількість причин особистого характеру не вийти на роботу. Або все частіше трапляються випадкові нагоди скористатися відпочинковими путів-ками, чи поїхати в якісь цікаво-пізнавальні поїздки. А на сьогоднішній день у світі робочий графік стає все гнучкіший й більше враховує індивідуальності процесу праці найманого працівника. Тому , як на мене, дуже добре було б надавати бажаючим працівникам відпустки без оплати праці. Але для того, щоб не порушити безперервність випробничого процесу, щоб не зменшити ефективності виробництва, потрібно грамотно організувати систему надання таких відпусток. Зокрема , треба дотримуватись почерговості, виходячи з складності виконуваних робіт та запланованих обсягів виробництва на найближчий час. Наприклад, якщо одночасно троє операторів котлів виявлять бажання взяти відпустку, то надати її можна максимум двом першим робітни-кам. Бо в котельні на сьогоднішній день працює 6 робітників і майжевсі вони працюють по кілька змін на добу. Тобто робочий графік операторів котлів дуже напружений , а час роботи найдовший порівняно з всіма іншими працівниками заводу. Можна також надавати відпустку без оплати праці спочатку тим праців-никам, які найстаранніше виконували роботу, або які виконали найбільший обсяг робіт, або тим, хто найдовший період без відпустки працював працював. Тобто ієрархія надання таких відпусток може бути різною. Головне, щоб навіть відпустка без оплати праці стала хоча би найменшим стимулом для працівника відповідальніше і з бажанням підходити до роботи.

Передбачається, що надання відпусток без оплати праці принесуть еконо-мію фонду заробітної плати. Відомо, що максимальна тривалість такої відпуст-ки становить 15 днів. Припустимо, що напротязі одного року 9 осіб візьмуть відпустку без оплати праці на 14 днів кожний. Детальний опис і розрахунок заходу зробимо в розділі 4.2

Захід 3. Преміювання.

Якщо матеріальна допомога виплачується працівнику лише один раз у рік в розмірі посадового окладу, то премії можуть виплачуватися при наявності навіть щомісяця. Преміальний фонд формується лише за рахунок фонду еко-номії заробітної плати. Проте, в даному випадку преміальний фонд можна закладати в бюджет на початок року, бо "Ветсанзавод" відноситься до підпри-ємств державної власності.

Оскільки премії є головним і найефективнішим методом стимулювання праці найманих працівників, то я пропоную розробити шкалу оцінювання рівня виконання робіт за певними ознаками , а саме :

  1. професійна майстерність;

  2. творчість;

  3. якість;

  4. дисциплінованість;

  5. самостійність;

  6. безпечність.

Я пропоную проводити оцінювання рівнявиконання робіт за 3-бальною

шкалою. Кожному балу відповідатимуть відсотки , які будуть розраховуватись залежно від ставки, що відповідає певному розряду робітника. Таким способом можна збільшити продуктивність праці, не поповнюючи при цьому склад чисельності робітників. Тобто звичайно, що на початках впровадження даного заходу дещо збільшить витрати на оплату праці. Але через деякий час це може дати великий ефект.

З одного боку, кадри необхідно час від часу оновлювати, проте на даний час для Коломийського "Ветсанзаводу" це економічно невигідно, бо залучення і утримання нових кадрів, розвиток їхніх здібностей можливі лише за умови додаткових коштів. Тому завдяки системи преміювання наявні працівники зможуть максимально проявити свої здібності й наполегливість.

4.2 Визначення економічної ефективності

пропонованих заходів

Для розрахунку ефективності впровадження заходу1—суміщення профе-сії—скористаємося даними таблиці 4.2.1.

Таблиця 4.2.1—Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від суміщення професій.

Показники

Кількість

Кількість фасувальників 4-го розряду, які суміщають професію просіювача борошна, чоловік

3

Годинна тарифна ставка фасувальника 4-го розряду

2,18

Середньомісячний баланс робочого часу

фасувальника 4-го розряду, годин

148,5

Доплата за суміщення професії просіювача борошна, %

30

Місячна тарифна ставка просіювача борошна, грн.

352

Кількість дробильщиків 4-го розряду, які суміщають професію оброблювача ветсанбраку, чоловік

3

Годинна тарифна ставка дробильщика, грн.

2,18

Середньомісячний баланс робочого часу дробильщика

4-го розряду, годин

128,6

Доплата за суміщення професії оброблювача ветсанбраку, %

30

Місячна тарифна ставка оброблювача ветсанбраку

4-го розряду, грн.

420

Проведемо розрахунок місячної економії витрат на оплату праці після впровадження заходу :

Ем = 3*(352-2,18*148,5*0,30)+3*(420-2,18*128,6*0,30) = 1299,04 (грн.).

Тоді річний економічний ефект буде становити :

Е = 1299,04*12 = 15588,53 (грн.)

Таким чином, даний захід за рік дає економію розміром 15588,53 грн., а також скорочення середньоспискової чисельності на 6 чоловік.

Для розрахунку ефективності впровадження заходу2—отримання відпусток без оплати праці скористаємося даними таблиці 4.2.2.

Таблиця 4.2.2—Вихідні дані для розрахунку економічного ефекту від надання відпусток без оплати праці

Професія робітника

Кількість відпу-сток на одного робітника, одиниць

Чисельність, чоловік

Місячна тарифна ставка, грн.

Тарифна ставка, грн.

Середня тривалість робо-

чого дня, годин

Тривалість від-пустки, днів

Оператор котла 6- го розряду

1

2

349,98

2,70

16

14

Оператор котла 5-го розряду

1

1

461,87

2,40

16

14

Дробильщик

5-го розряду

1

3

280,35

2,18

8

14

Оброблювач ветсанбраку 4-го розряду

1

3

262,488

2,40

8

14


 
 

Цікаве

Загрузка...